ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین بیوگرافی اعضای سازمان مجاهدین

اسدالله مثنی

بازجو، زندانبان

ادامه مطلب...

فهیمه اروانی

شکنجه گر

ادامه مطلب...

حسن حسن زاده محصل

 بازجو و شکنجه گر


ادامه مطلب...

حمیده شاهرخی

بخش مغزشویی 


ادامه مطلب...

سید محمد سادات دربندی

رئیس زندان، بازجو


ادامه مطلب...

سمیرا شمس

کشتارمردم کرد 


ادامه مطلب...

شهرزادصدرحاج سیدجوادی

مسئول اول 


ادامه مطلب...

علیرضا صدرحاج سید جوادی

 حفاظت رجوی


ادامه مطلب...

بهرام جنت صادقی

شکنجه گر و زندانبان


ادامه مطلب...

سهیلا شعبانی

بخش ضداطلاعات


ادامه مطلب...

حسن عزتی

شکنجه گر و زندانبان


ادامه مطلب...

عذرا علوی طالقانی

اطلاعات و امنیت 


ادامه مطلب...

حسن نایب آقا

مسئول سرکوب در آلبانی


ادامه مطلب...

محسن سیاهکلاه

  عامل ترورآمریکاییها 


ادامه مطلب...

مژگان پارسایی

شکنجه 700 نفر 


ادامه مطلب...

اسماعیل مرتضایی (جوادخراسان)

بازجو و شکنجه گر


ادامه مطلب...

مهوش سپهری

بازجووشکنجه گر


ادامه مطلب...