س07072020

Last updateد, 06 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین بیوگرافی اعضای سازمان مجاهدین حسن نایب آقا

حسن نایب آقا

مسئول سرکوب در آلبانی


 حسن نایب آقا یکی از افراد سرکوبگر فرقه مجاهدین اعزامی از سوی سران مجاهدین به آلبانی ـ ماموریت ، کنترل افراد انتقالی به کمپ پناهندگی در کشور آلبانی

Nayebagha Hassan

حسن نایب آقا

یکی از افراد سرکوبگر فرقه مجاهدین اعزامی از سوی سران مجاهدین به آلبانی ـ ماموریت ، کنترل افراد انتقالی به کمپ پناهندگی در کشور آلبانی

حسن نایب آقا بیوگرافی خودرا در کتابی تحت عنوان " رویاها وصدرویاها" در بهار 1388 منتشرکرده است.