پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین بیوگرافی اعضای سازمان مجاهدین شهرزادصدرحاج سیدجوادی

شهرزادصدرحاج سیدجوادی

مسئول اول 


 دختردکترعلی اصغرحاج سید جوادی

در شهریور سال ۱۳۷۴ شهرزاد صدر سید جوادی (دختر صدر حاج سید جوادی) به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین منتصب شد. این انتصاب در فرانسه صورت گرفت. ما در عراق این انتصاب را در یک برنامه ویدئویی دیدیم. شهرزاد صدر در واقع یکی از بی خاصیت ترین مسئولین سازمان مجاهدین بود. فقط او بخاطر رابطه فامیلی با صدر حاج سید جوادی و نوشتن یک مقاله به نام “عمو جان فرومایه” (توهین نامه ای که بر علیه دکتر علی اصغر جاج سید جوادی نوشته شده بود) شناخته شده بود. طی دو سالی که او به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین بود، بطور کلی بود و نبودش احساس نمی شد. فقط در چند نشست مهم شغلش فحش دادن و توهین به دیگران بود. بطور مثال در همان دوره نشست های “حوض” او در امر سرکوب و توهین و فحاشی، چنان بوی سبقت را از دیگر چماق داران برداشته بود که به گفته خود یکی از همین چماق داران آنها در مقابل بد دهنی و پاچه گیری شهرزاد صدر کم می آوردند.

حال شهرزاد صدر کیست؟

او دختر صدر حاج سید جوادی است، او در یک خانواده یی روشنفکر و ادیب به دنیا آمده بود. بعد از انقلاب اسلامی، سال ۱۳۵۷ مسعود رجوی برای کسب اعتبار به دنبال ارتباط برقرار کردن خود با شخصیت های سیاسی و فرهنگی شناخته شده جامعه ایران بود و از آنجایی که شهرزاد صدر برادر زاده دکتر علی اصغر جاج سید جوادی بود، او می توانست نقش مهمی در این فریبکاری ایفا بکند. برای همین مسعود رجوی نماینده خود یعنی پرویز یعقوبی (در آن زمان او نقش کلیدی در سازمان ایفا می کرد و او یکی از باتجربه ترین اعضای سازمان بود) را برای خاستگاری از شهرزاد صدر به همسری محمود عضدانلو فرستاد. به این ترتیب سازمان به علی اصغر حاج سید جوادی نزدیک شد و برای مدتی از نام و وجه او برای پیش برد کارها و پیدا کردن وجه در بین مردم ایران استفاده کرد. اما وقتی آقای دکترسید جوادی از ماهیت سازمان مجاهدین و مسعود رجوی اطلاع پیدا کرد، حمایت خود را از روی سازمان مجاهدین و مسعود رجوی برداشت. از آن روز به بعد آقای دکتر سید جوادی به لیست دشمنان مسعود رجوی افزوده شد و او زیر ضرب یک تهاجم افسار گسیخته قرار گرفت. از جمله می توان نامه ای به امضای شهرزاد صدر و برادرش علیرضا تحت عنوان “عموجان فرومایه!” اشاره کرد. دختر شهرزاد صدر به نام نرگس قجر عضدانلو، در سال ۱۹۹۱ همراه سایر کودکان به خارج از عراق فرستاده شد.

هر چند شهرزاد صدر به عنوان یکی از مسئولین سازمان مجاهدین شناخته شده بود و یکی از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین بود و در سال ۱۳۷۴ به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین منتصب شد، او چیزی بیش از یک مهره برای سوء استفاده از اعتبار خانوادگی اش بیش نبود. در طی همه سالیان او برای مسعود رجوی و مریم رجوی، کنیزی بیش نبود. در جریان خود سوزی های سال ۲۰۰۳ در فرانسه او نقش بسیار کلیدی داشت و عامل اصلی تحریک کردن اعضا برای خود سوزی بود.