س07072020

Last updateد, 06 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین بیوگرافی اعضای سازمان مجاهدین سمیرا شمس

سمیرا شمس

کشتارمردم کرد 


سایقه کشتارمردم کردودو دهه سرکوب اعضای اسیر در کمپ اشرف ولیبرتی 

سمیرا شمس

سمیرا شمس با عنوان پوشالی رئیس ستاد پشتیبانی  با سابقه شرکت در عملیات مروارید ( انتفاضه شعبانیه) و کشتار مردم کرد و دو دهه سرکوب اعضای اسیر در کمپ اشرف ولیبرتی ، ویکی از عاملین سرکوب نیروها و جلوگیری ازخروج اعضای ناراضی با کنترل های فیزیکی و امنیتی