ج03222019

Last updateچ, 20 مارس 2019 11pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبارآلبانی جهت اطلاع دوستان ـ خبر ویژه

جهت اطلاع دوستان ـ خبر ویژه

خبرهای موثق دال بر این است که ارشدترین مسئولین سازمان مجاهدین در تیرانای آلبانی با تهدید نفرات جداشده آنها را مجبور به مصاحبه و نوشتن مقاله علیه من ( عبدالرضا رستمی ) کرده است. از آنجا که این نفرات حقوق ماهیانه از سازمان میگیرند مجبورند که این کار را انجام دهند

عبدالرضا رستمی ـ فیس بوک ـ چهارشنبه 20 مای 2015

خبرهای موثق دال بر این است که ارشدترین مسئولین سازمان مجاهدین در تیرانای آلبانی با تهدید نفرات جداشده آنها را مجبور به مصاحبه و نوشتن مقاله علیه من ( عبدالرضا رستمی ) کرده است.

از آنجا که این نفرات حقوق ماهیانه از سازمان میگیرند مجبورند که این کار را انجام دهند.

این مصاحبه در مرحله ضبط است و به زودی منتشر میشود.

پیشاپیش به شیر همیشه فاسد و رهبر همیشه غائب بخاطر این تلاش تبریک عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که این مصاحبه ها اگر جرات دارد در سایتهای اصلی سازمان منتشر شود.

عبدالرضا رستمی

۱۹٫۰۵٫۲۰۱۵ آلمان

منبع : صفحه فیس بوک

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی