ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبارآلبانی اسامی دو گروه از نفرات منتقل شده از کمپ لیبرتی به آلبانی

اسامی دو گروه از نفرات منتقل شده از کمپ لیبرتی به آلبانی

اسامی دو گروه پانزده نفره ای که بنوبت در هفته دوم و سوم ژوئیه از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شده اند. بر خانواده هایشان مبارک باد. با تاکید بر این نکته که بنا به پرنسیب اعلام شده کمپین، ما اسامی را ابتدا به ساکن منتشر نمیکنیم. احتمال اینکه بعضی از اسامی مستعار باشند و یا در نام آنها تغیرات کوچکی انجام شده باشد، وجود دارد. اسامی به ترتیب حرف الفبا می باشد. با امید به اینکه نگرانی خانواده ها با انتقال تمامی ساکنان لیبرتی عاقبت پایان پذیرد

عاطفه اقبال ـ کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالثـ شنبه 25 جولای 2015

اسامی دو گروه از نفرات منتقل شده از کمپ لیبرتی به آلبانی

 اسامی دو گروه پانزده نفره ای که بنوبت در هفته دوم و سوم ژوئیه از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شده اند. بر خانواده هایشان مبارک باد. با تاکید بر این نکته که بنا به پرنسیب اعلام شده کمپین، ما اسامی را ابتدا به ساکن منتشر نمیکنیم. احتمال اینکه بعضی از اسامی مستعار باشند و یا در نام آنها تغیرات کوچکی انجام شده باشد، وجود دارد. اسامی به ترتیب حرف الفبا می باشد. با امید به اینکه نگرانی خانواده ها با انتقال تمامی ساکنان لیبرتی عاقبت پایان پذیرد.
گروه پانزده نفره منتقل شده در هفته دوم ژوئیه 2015
1- کلثوم اشهد
2- عیسی اکبرزاده
3- علی جودی
4- آمنه حقیقت
5- محمد داوودی
6- فتانه شریفی
7- مهران علیزاده بارفروش
8- اکرم عابدینی
9-علیرضا عرب نجفی
10- منیره فتح پور پاکزاد
11- شهناز محمدی
12- فرشته محمدی
13- عالمتاج محمودی
14- حسین مسیح
15- طاهره معرف
گروه پانزده نفره منتقل شده در هفته سوم ژوئیه 2015
1- حسین اکبری
2- امیره اصفهانی نوری
3- کیوان بهارستانی
4- ملیحه توتونچیان
5- فرحناز جدیدیان
6- عباس قلی خیب شهیدی
7- رضا صبوری دیلمی
8- محمد علی رستم پور - صفار-
9- داریوش سیفی
10- منوچهر سرکاری
11- حسن غفاری سرابی
12- مصطفی کاشانی ( یا کاشی )
13- صدیقه کریمی نمدان
14- مملکت - ناهید- نگهداری
15- اشرف مطلبی
عاطفه اقبال - اول تیر 94 برابر با 23 ژوئیه 2015

از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

منبع : وبلاگ برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث