نامه ای به برادرم سعيد عبدی اسير فرقه رجوی

چند سال است تماسی با ما نداشتی که از اوضاع و احوالت با خبر شويم . به چه دليل خانواده خود را رها کردی و در جايی قرار گرفته ای که نمی توانی برای خودت تصميم بگيری و تو را تبديل کرده اند به يک چوب خشک عاطفه ای در وجودت باقی نمانده و تو را تبديل کرده اند به يک مترسک! چرا خودت را به اين روز انداختی مگر تو انسان نيستی تا آنجايی که من خبر دارم در کمپی بنام ليبرتی شما را زندانی کرده اند و از شما صبح تا شب بيگاری می کشند که اهداف خودشان را پيش ببرند

خانواده عبدی ـ انجمن نجات مرکز اراک ـ چهارشنبه 10 شهریور 1394

نامه ای به برادرم سعيد عبدی اسير فرقه رجوی

سلام !
اميدوارم که حال شما خوب باشد. نزديک به 12 سال است که همديگر را نديديم خيلی دلم برايت تنگ شده است. برای ديدار با شما من و پدر و مادرم 2 بار به عراق سفر کرديم که شايد بتوانيم ديداری با هم داشته باشيم متاسفانه موفق نشديم . دخترت الان يک خانمی برای خودش شده است دخترت و همسرت نگران شما هستند.
چند سال است تماسی با ما نداشتی که از اوضاع و احوالت با خبر شويم . به چه دليل خانواده خود را رها کردی و در جايی قرار گرفته ای که نمی توانی برای خودت تصميم بگيری و تو را تبديل کرده اند به يک چوب خشک عاطفه ای در وجودت باقی نمانده و تو را تبديل کرده اند به يک مترسک! چرا خودت را به اين روز انداختی مگر تو انسان نيستی تا آنجايی که من خبر دارم در کمپی بنام ليبرتی شما را زندانی کرده اند و از شما صبح تا شب بيگاری می کشند که اهداف خودشان را پيش ببرند.

می دانی اين چند سال در نبود شما پدر و مادرت چی کشيدند الان هم در حال حاضر پدر و مادرمان به لحاظ روحی اوضاع خوبی ندارند و چشم انتظارند که روزی برگردی . آنقدر بی اراده شدی که اجازه می دهی کسان ديگری برای تو تصميم بگيرند چرا يک تصميم عاقلانه برای خودت نمی گيری و خانواده ات را از نگرانی در بياری . فرقه رجوی و سرانش مثل رهبرشان آنقدر بی جربزه هستند برای يک بار هم که شده تو را در تلويزيون خودشان نشان نمی دهند آدمهای ترسو و بزدلی هستند . ما منتظر آمدنت هستيم بخصوص خانواده خودت به شما نياز دارند . اميدوارم که هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده برگردی.

به اميد آن روز .

منبع : انجمن نجات مرکز اراک