چ04012020

Last updateس, 31 مارس 2020 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبار خانواده ها مادری که می گوید دل تنگ دخترم هستم

مادری که می گوید دل تنگ دخترم هستم

در منزل زهره اخیانی به منظور عیادت با مادرش ملاقاتی نمودیم . چند سالی است بخاطر عارضه قلبی تحت مراقبت می باشد.مادر زهره به محض اینکه اسمی از زهره آوردیم آهی کشید و رجوی را نفرین کرد و گفت او چه بلائی بر سر خانواده ها و هم چنین فرزند ما آورد. دخترم را از من گرفت باعث طلاق او شد و طی این سالیان حتی اجازه نداده ارتباطی با مادر دل شکسته اش و خانواده نگرانش داشته باشد


انجمن نجات مرکز سمنان  ـ پنجشنبه 28 بهمن ماه 1395 

مادری که می گوید دل تنگ دخترم هستم

حرف دل مادر زهره اخیانی
از جانب دفتر انجمن نجات در منزل زهره اخیانی به منظور عیادت با مادرش ملاقاتی نمودیم . چند سالی است بخاطر عارضه قلبی تحت مراقبت می باشد.مادر زهره به محض اینکه اسمی از زهره آوردیم آهی کشید و رجوی را نفرین کرد و گفت او چه بلائی بر سر خانواده ها و هم چنین فرزند ما آورد. دخترم را از من گرفت باعث طلاق او شد و طی این سالیان حتی اجازه نداده ارتباطی با مادر دل شکسته اش و خانواده نگرانش داشته باشد.. کینه و نفرت مادر زهره از مسعود رجوی غیرقابل باور بود رجوی باید ببیند خانواده ها چه تنفری از او دارند . مادر زهره در ادامه گفت چگونه می شود فرزندی را بزرگ نمود ولی از نعمت نبودش حسرت نخورد. وقتی به ایشان گفتم او هم مثل سایر اسرا فریب رجوی را خورد گفت آدم خودش باید عاقل باشد چرا اینگونه کور کورانه در مقابل رجوی سر خم کردند! رجوی باید به سزای اعمال خود برسد رجوی با فریب اعضا، آنها را به بهانه های مختلف از کانون گرم خانواده جدا و با فشار و تهدید آنها را به ماندن در این تشکیلات وادار نموده و با سوء استفاده از اعتمادی که به او شد تن به هر گونه ارتباط با بیگانگان و دشمنان این مردم و کشور داد.
اسرای در بند او فکر می کنند راه حل او درست است و چشم و گوش خود را بسته اند. رجوی نه تنها به افراد بلکه به اعتقادات آنها هم خیانت نمود و با خزیدن در دامان اسرائیل و عربستان سعی داشت تا  قدرت و بقای خودش را حفظ و تضمین کند و به هر ذلت و خواری تن داد رجوی ارزشی برای جان افراد قائل نیست و همواره اقدامات او در هاله ای از ابهام قرار دارد. او پاسخگوی اعمال خود و اشتباهات خود به همین اسرای گرفتار و در بند در فرقه نمی باشد .ما برای این مادر و سایر خانواده های اسرای در بند فرقه رجوی آرزوی دیدن جگر گوشه هایشان را  داریم و همچنین آرزوی سلامتی برای این خانواده ها.
در پایان این دیدار از این مادر تشکر نمودیم و برایشان از درگاه خداوند آرزوی سلامتی نمودیم. باشد روزی که این دردها التیام یابد و هیچ خانواده ای غم  و فراق فرزندش را  نداشته باشد.

منبع: انجمن نجات مرکز سمنان