ش06232018

Last updateش, 23 جون 2018 2pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبار خانواده ها بنام اشک مادر

بنام اشک مادر

ما بعد اسارت تان چه مشقت ها تحمل کردیم تا یک بار دیگر شما را در اشرف ببینیم.ملاقات که انجام نشد درعوض چه پذیرایی ها که ازما نکردند و چه چوب و سنگها که گماشته های رجوی نثار ما نکردند.هنوز که هنوز است شعار رجوی پسند "مزدور برو گمشو" در گوشم آزارم میکند. راستی کدام مزدور.من بودم و بابا و مامان و سایرخانواده های مشابه ما.همه اینها به خاطردیدن شما بود.به خاطردلتنگیهای مادربود.بخاطرگریه های شبانه ى خواهربود.هروقت آلبوم راورق زدیم پرازخاطره بود.حالابا کوله باری ازخاطره چیزی جز اشک و آه و افسوس برایمان باقی نمانده است


خانواده تلاوتی ـ انجمن نجات مرکز گیلان ـ سه شنبه 17 اسفند 1395

بنام اشک مادر

بنام اشک مادر. بنام دعاهای پدر. بنام دل تنگی ها. بنام تمام خاطرات گذشته که حالا جز عکس و خاطره برایمان باقی نمانده؟ به یادروزهای گرم تابستان که با هم برای شنا کردن چه کلک هایی سوارمیکردیم و سر و کول هم می پریدیم.
 به یاد قصه های ظهرجمعه وقصه های راه شب که تا پاسی از شب برایش بیدارمی ماندیم. پانزده سال ازآن روزهای پرخاطره و فراموش نشدنی گذشت؟ به یاد دورانی که چه شبها را تا صبح بیدار ماندیم وگپ زدیم وشادمانی کردیم.
ما بعد اسارت تان چه مشقت ها تحمل کردیم تا یک بار دیگر شما را در اشرف ببینیم.  ملاقات که انجام نشد درعوض چه پذیرایی ها که ازما نکردند و چه چوب و سنگها که گماشته های رجوی نثار ما نکردند .
هنوز که هنوز است شعار رجوی پسند " مزدور برو گمشو" در گوشم آزارم میکند. راستی کدام مزدور. من بودم و بابا و مامان و سایرخانواده های مشابه ما .
همه اینها به خاطردیدن شما بود. به خاطردلتنگیهای مادربود. بخاطرگریه های شبانه ى خواهر بود.هروقت آلبوم راورق زدیم پرازخاطره بود.حالابا کوله باری ازخاطره چیزی جز اشک و آه و افسوس برایمان باقی نمانده است .
ما امسال منتظرعیدی از شما عزیزان هستیم تا یک بار دیگر خاطراتمان زنده شود. امیدوارم روزی برسد گریه های مادرتمام شود و خنده بر لبانش شکوفا شود و دعای پدرهم مستجاب شود.
امید آن روز را دارم که شما کبوتران دربندگسسته ازاین زندان رها شوید وآزادانه زندگی شیرینی درکنارخانواده داشته باشید.
 به امیدرهایی تمام کبوتران درقفس
از برادرانت اکبر بنمایندگی از خانواده تلاوت


منبع: انجمن نجات مرکز گیلان

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی