ش04212018

Last updateج, 20 آوریل 2018 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبار خانواده ها مخالفت مجاهدین با خانواده

مخالفت مجاهدین با خانواده

بایستی به رجوی حق داد چرا که خوب نقطه ضعف خودش و نیروهایش را شناخته بود.خانواده ها بیشترین ضربه را به پیکره پوسیده تشکیلات رجوی زدند. اکنون بعد از گذشت بیش از 25 سال از روزهای آغازین شروع بحث طلاق در سازمان کماکان میبینیم که آنها خیلی بیشتر و شدیدتر با خانواده ضدیت نشان میدهند و اجازه نمیدهند که حتی نیروهای قسم خورده خودشان دقایقی با خانواده خود ملاقاتی داشته باشند.آنها بخوبی میدانند که اگر اولین ملاقات صورت گرفت٬میتواند انفجاری در درون فرد بوجود آورد که دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند و برای همیشه از آن تشکیلات اهریمنی خودش را رها کند!

الف. عباسی ـ انجمن نجات مرکز فارس ـ یکشنبه 22 اسفند 1395

مخالفت مجاهدین با خانواده

فرقه تروریستی مجاهدین در طول سالیان سال تلاش میکرد که موضوع خانواده را در اذهان نیروهای خود به یک ضد ارزش تبدیل کند. آنها همواره در سالیان اولیه که بحث طلاق عمومی در سازمان مطرح شد از خانواده بعنوان مرکز و کانون فساد نام میبردند و در نشستها میگفتند که زنان در خانواده توسط مردان استثمار میشوند و عین این جمله را مسعود در یکی از نشستهای باصطلاح انقلاب درونی گفت:  زنان سرشان در آخوری است که شوهرانشان برایشان درست کرده اند  و حواسشان نیست که چگونه توسط مردانشان مثل یک حیوان بهره کشی میشوند! او معتقد بود که مردان نرینه وحشی هستند و زنان مادینه و مطیع مردان! روزی مهدی ابریشمچی که اگر قرار باشد از صفت نرینه وحشی مثالی بزنیم بهترین نمونه برای توصیف و تعریف این کلمه است٬ در نشستی گفت که فردای سرنگونی تمام خانواده ها را منفجر خواهیم کرد. همه زنان بایستی از شوهرانشان طلاق بگیرند و خودشان را رها سازند و به حریم رهبری وارد شوند تا انرژی هایشان آزاد شود و آنوقت است که تازه متوجه میشوند که طی این سالیان چطور توسط همسرانشان محدود و فشرده شده بودند! ضدیت سازمان از زمانی با بحث خانواده شروع شد که انقلاب پوشالی براه افتاد. آنها گفتند که در سازمان یک خانواده داریم و آن رهبری است و بقول مسعود در خانه اگر کس است٬ یک حرف بس است. آنها در نشستهای مختلف و سلسله وار در ذهن و ضمیر نیروها فرو کردند که اگر در عملیات فروغ جاویدان پشت تنگه چارزبر ماندید و نتوانستید دشمن را شکست دهید٬ بعلت وابستگی شما به زن و خانواده بوده است. آنها بجای اینکه به اشتباه بزرگ خودشان اقرار کنند که باعث کشته شدن هزاران نفراز فرزندان مردم ایران از هر طرف بود٬ مثل همیشه با  خرمرد رندی خاص رجوی٬ توپ را به زمین نیروهای سازمان انداخت که مقصر شما بودید. ماجرای ضدیت سازمان با خانواده از آن زمان شروع شد. اما همگان میدانیم که این حرف یک حرف بی اساس و غیر واقعی بود. اساسا عملیات فروغ جاویدان بقول خود رجوی که از قول صدام گفت: سید الرییس هم بمن گفت نروید که شکست بدی خواهید خورد ولی مسعود با ناپختگی و با بی مسئولیتی محض٬ فرمان حرکت را صادر کرد. غافل از اینکه نیرویی که در جبهه مقابل میجنگید٬ نه بحث طلاق و ازدواج داشتند و نه رهبری عقیدتی و ....
بعد از اینکه بحث های درونی هم شروع شد٬بخوبی بیاد داریم که در نشستها همواره به داشتن خانواده و حتی فکر کردن به خانواده و پدر و مادر حمله میشد و آنرا ضد ارزش بزرگ میدانستند.البته بایستی به رجوی حق داد چرا که خوب نقطه ضعف خودش و نیروهایش را شناخته بود. خانواده ها بیشترین ضربه را به پیکره پوسیده تشکیلات رجوی زدند. اکنون بعد از گذشت بیش از 25 سال از روزهای آغازین شروع بحث طلاق در سازمان کماکان میبینیم که آنها خیلی بیشتر و شدیدتر با خانواده ضدیت نشان میدهند و اجازه نمیدهند که حتی نیروهای قسم خورده خودشان دقایقی با خانواده خود ملاقاتی داشته باشند. آنها بخوبی میدانند که اگر اولین ملاقات صورت گرفت٬میتواند انفجاری در درون فرد بوجود آورد که دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند و برای همیشه از آن تشکیلات اهریمنی خودش را رها کند! اکنون توجه مسئولین کشور آلبانی را باین نکته جلب میکنم که شما طبق کدام قانون به مسئولین فرقه مجاهدین اجازه میدهید که همان سیستم کنترل ذهنی که درعراق و در دوران سیاه حکومت صدام داشتند را در کشور اروپایی شما براه بیندازند و نیروهایشان را همچون برده نزد خود نگاه دارند؟! شما چطور مداخله جدی به داخل مقر این فرقه نمیکنید و از نحوه نگه داری این نفرات بازدیدی جدی بعمل نمیآورید تا متوجه شوید که در قرن بیست و یکم هنوز در اروپا فرقه ای مشغول فعالیت است و اینگونه نفراتش را استثمار میکند؟!
الف - عباسی  
 
منبع: انجمن نجات مرکز فارس

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی