ش06232018

Last updateش, 23 جون 2018 2pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبار خانواده ها برای پدرم نورمراد کله جویی که 36 بهار است هجرت کرده

برای پدرم نورمراد کله جویی که 36 بهار است هجرت کرده

بعد از تو شهر بزرگ شد خیابانها  وسیع شد بعد ازتو هزاران هزار نفر برجمعیت شهر افزوده شد اما برای ما فرزندانت جای خالی تو باهیچ خانه ای وخیابانی وشهری پُر نشد،،،، پدرم سی وششمين بهار هم بی تو رسید ولی تو بی وفا یادی از ما فرزندانت نکردی،،،،،،،،، پدرم رهاکن مسعود ومریم پلید وشیطان را برگرد ویکبار دیگر بر سفره هفت سین فرزندانت بنشین ولبخند را بر لبان غمگین ما بنشان،،،،،دخترت شهلا


شهلا کله جویی ـ انجمن نجات مرکز خوزستان ـ سه شنبه 8 فروردین 1396

برای پدرم نورمراد کله جویی که 36 بهار است هجرت کرده

سلام پدرجان. سی و ششمین عید هم آمد و تو نیامدی!!!!!! اولین عید بی تو زمانی بود که ما بچه هايي قد و نیم قد بودیم در روستای زادگاهمان به اتاقکی گٍلی از هجوم موشک های صدام و بمباران هوایی پناه برده بودیم آن اولین عید بی تو بود پدرجان،،،،، و حالا سی وشش عید دارد میگذرد اما توهنوز نیامده ای،،،،آن فرزندان کوچک بزرگ شدند گیسوان سياهشان سپید گشت وخود پدر شدند مادر شدند اما تو باز هم نیامدی،،،،، چگونه فراموشت کنم ای پدر چشم عسلی من که هرسال موقع عید بهترین لباسها را برایمان میخریدی،،،، بعد از تو شهر بزرگ شد خیابانها  وسیع شد بعد ازتو هزاران هزار نفر برجمعیت شهر افزوده شد اما برای ما فرزندانت جای خالی تو باهیچ خانه ای وخیابانی وشهری پُر نشد،،،، پدرم سی وششمين بهار هم بی تو رسید ولی تو بی وفا یادی از ما فرزندانت نکردی،،،،،،،،، پدرم رهاکن مسعود ومریم پلید وشیطان را برگرد ویکبار دیگر بر سفره هفت سین فرزندانت بنشین ولبخند را بر لبان غمگین ما بنشان،،،،،
دخترت شهلا کله جویی - اندیمشک اول فروردین 1396

منبع: انجمن نجات مرکز خوزستان

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی