س07072020

Last updateد, 06 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبار خانواده ها پنجمین نامه خانم شهلا کله جویی ساکن شهرستان اندیمشک به پدرش

پنجمین نامه خانم شهلا کله جویی ساکن شهرستان اندیمشک به پدرش

پدرم همیشه در نامه هایت از درد هجران و دوری می گفتی همیشه آرزویت بازگشت به خانه بود و برای دیدن برادران کوچکم روز شماری میکردی،،،،،پدرم همیشه نگران برادرانت بودی همیشه جویای احوال تک تک عزیزانت بودی،،،، پس چه شد که بی وفا شدی؟؟؟؟  چه شد که چشمانت را برای دیدار عزیزانت بستی؟؟؟ باورم نمی شود پدر من بسیار مهربان بود،،،،،وای بر شما ای فرقه ضد مردمی و ضد وطنی منافقین چگونه پدر مهربانم را فریب دادید؟؟؟؟ چگونه فریب افکار پلید گروهکی را خوردی که به دشمن پناه برده بود!!!!!

شهلا کله جویی ـ نیم نگاه ـ دوشنبه 30 مرداد 1396

پنجمین نامه خانم شهلا کله جویی ساکن شهرستان اندیمشک به پدرش (آقای نورمراد کله جویی اسیر حصارهای ذهنی و فیزیکی فرقه رجوی در آلبانی)

نامه خانم شهلا کله جویی ساکن اندیمشک

برای پدرم نورمراد کله جویی که ۸ سال اسیر جنگی در عراق بود،

امروز ۲۶ مرداداست روز ورود آزادگان (اُسرای جنگی) به وطن،،،،

نور مراد کله جویی ساکن آلبانی

باز هم دلم گرفته چشمانم پر اشک است باز هم به گذشته برمیگردم ۲۷ سال پیش در چنین روزی پارچه سفید بزرگی منقش به گلهای قرمز بر درب خانه مان نصب کرده بودیم و رویش نوشته بودیم

پدرجان

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

پدرجانم از آن روز که گوسفندی برای قربانی آماده کرده بودیم و دسته دسته اقوام و دوستان برای استقبال از تو به خانه مان می آمدند ۲۷ سال گذشته است،،،،، بیست و هفت تابستان و بهار بیست و هفت زمستان و پاییز  ولی تو مهربانم نیامدی،،،،،

شهلا کله جویی

پدرم همیشه در نامه هایت از درد هجران و دوری می گفتی همیشه آرزویت بازگشت به خانه بود و برای دیدن برادران کوچکم روز شماری میکردی،،،،،

پدرم همیشه نگران برادرانت بودی همیشه جویای احوال تک تک عزیزانت بودی،،،، پس چه شد که بی وفا شدی؟؟؟؟  چه شد که چشمانت را برای دیدار عزیزانت بستی؟؟؟ باورم نمی شود پدر من بسیار مهربان بود،،،،،

وای بر شما ای فرقه ضد مردمی و ضد وطنی منافقین چگونه پدر مهربانم را فریب دادید؟؟؟؟ چگونه فریب افکار پلید گروهکی را خوردی که به دشمن پناه برده بود!!!!!

پدرم امروز سالروز بازگشت هم رزمان و دوستانت بود کاش توهم می آمدی و دلهای شکسته و غمگین فرزندانت را شاد میکردی،،،،، اکنون دیگر حتی در سرزمین همجوارمان هم نیستی و کیلومترها بین ما فاصله است،،، چگونه ممکن است تو را فراموش کنیم؟؟؟؟؟

فرقه رجوی

پدرم امروز ۲۶ مرداد است بازهم دل ما گرفته باز هم چشمانمان پر اشک است باز هم اخبار سراسری دسته دسته اتوبوس های پر از آزادگان را نشان می دهد و تویی که جایت خالیست خالیست و بغضی که بر گلوی ما چنگ میزند و اشکی که بر گونه هایمان بوسه میزند،،،،،،،،،

شهلا کله جویی ۲۶ مرداد سال ۹۶