د05252020

Last updateی, 24 می 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار اخبار خانواده ها همسویی کمیساریا با فرقه رجوی- حسین نجات

همسویی کمیساریا با فرقه رجوی- حسین نجات

در طول جابجايي نفرات از عراق به آلبانی، كميساريا پاسپورتهاي موقت را به هيچ يك از افراد نداد و آنها را در اختيار فرماندهان فرقه كه به همراه هر اکیپ بودند قرار داد يا توسط خود كميساريا نگهداری شد، چرا كه اين پاسپورتها موقت و براي سه ماه معتبر بودند و نفرات طی این مدت امكان رفتن به هر كشور ديگري را داشتند.این همکاری آشکار کمیساریا با فرقه رجوی بود تا مانع از فرار نیروها شود.فكر كنم همين ميزان كافي باشد تا ثابت شود كه هر دو طرف يك هدف را دنبال ميكنند و آن اینست که هرچه ميتوانند شرایط جدا شدن را برای اعضا سخت تر کنند تا به این وسیله مانع از ریزش شدید نیرو گردند

 

انتشار: حسین نجات ـ بنیاد خانواده سحر -  پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

همسویی کمیساریا با فرقه رجوی

حسین نجات

اگر نگاهي كوتاه به اينكه كميساريای عالی ملل متحد برای پناهندگان تحت چه شرايطي حاضر به پرداخت مستمری پناهندگیبه نفرات نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی است داشته باشيم، بخوبي متوجه ميشويم كه دقیقا همان شرايط فرقه است و تنها نگارش آن احتمالا بدليل ترجمه توسط كارمندان كميساريا متفاوت است. در مجموع شرايط واحدي است و انگار كپي برداري شده از شرايط فرقه مافیایی رجوي خائن و جنایتکار است.
اين سئوال براي هر انسان عاقلي پيش ميايد كه نقش كميساريا در اين وسط چيست و چه ميكند و چرا اين همه به اين فرقه نزديك است و وقتي هم كه فاكتهاي مشخصي را كنار هم قرار ميدهيم نقشي كه در اين میان اين ارگان به اصطلاح بين المللي ايفا ميكند خيلي شبهه برانگيز است و اين نشان دهنده اين است كه اين فرقه تا چه حد از جدا شدن افراد ميترسد و به هر بهايي حاضر است كه با صرف هزینه های هنگفت و خريدن افراد و ارگانها، اعضاي جدا شده را تحت فشار قرار بدهد تا مانع از ریزش نیرو گردد.
حال با هم نگاهي كوتاه به برخي از شرايط فرقه تروریستی رجوی وطن فروش و كميساريا مي اندازيم تا ببينيم آيا واقعا شباهتي وجود دارد يا خير؟
شرط كميساريا
اين مستمری بطور موقت و فقط براي مدت شش ماه است و پس از آن دولت آلبانی اجازه کار می دهد و بايد خود افراد اقدام به پيدا كردن كار بكنند و ديگر كمكي از طرف اين ارگان داده نميشود.
شرط فرقه
اين مستمری به مدت سه ماه دیگر به عنوان قرض ادامه دارد و پس از آن بايستي هر وجهي كه دريافت شده به صندوق سازمان برگردانده شود.
شرط كميساريا
كميساريا هر زمان بخواهد ميتواند اين مستمری را قطع كند و تنها اقدام به ارسال يك پيام مبني بر قطع مستمری می نماید و نيازی به توضيح ندارد.
شرط فرقه
اين پول تنها به شرطی داده ميشود كه ما مشخص كنيم با چه كساني در ارتباط باشيد و با چه کسانی در ارتباط نباشید. هركس برخلاف نظر ما عمل كند بدون هيچ توضیحی مستمری او قطع ميشود. اين پولي كه پرداخت ميشود ثمره خون شهدای سازمان است و به خائنین داده نمی شود.
شرط كميساريا
اين مستمری تنها به اين شرط پرداخت ميشود كه شما از خانواده يا دوستان خود پولي دريافت نكنيد و اگر متوجه اين موضوع بشويم اين مستمری قطع ميشود.
شرط فرقه
مستمری تا زمانی پرداخت می شود که با خانواده و دوستان خود در ارتباط نباشید و اگر این ارتباط برای ما معلوم گردد مستمری قطع خواهد شد.
اقدام کمیساریا
كميساريا در ملاقاتي كه با نمايندگان اعضاي نجات یافته از فرقه رجوی داشت توافق كرده بود كه به هر فرد سيصد یورو (حدود 470 دلار) مستمری ماهانه بدهد كه در عمل و در طول زمان همان کار فرقه را کرد و واريز پول را به كمتر از دويست و پنجاه دلار رساند يعني مستمری را حدود دويست و بيست دلار بی دلیل كاهش داد.
اقدام فرقه
فرقه در ابتدا به افراد گفته بود كه حدود سصد و سي یورو ميدهد، اما بعد از مدتي آن را به دويست و بيست دلار كاهش داد. كميساريا نيز الان دقیقا همين کار را کرده است. يعني آیا اين هماهنگي در دادن مستمری به يك ميزان ميتواند اتفاقي باشد؟

* * * * * * * * *
وقتي به اين شروط از هر دو طرف نگاه ميكنيم واقعا اين سئوال بوجود ميايد كه آيا اينها توسط يك نفر نوشته شده و اينكه چرا اين ارگان بين المللي كه كارش بايستي رسيدگي به امور پناهندگان باشد اينطور بي واهمه و بدون رودربايسي از يك فرقه تروريستی كه عمر همه اعضایش را به باد فنا داده طرفداري ميكند؟ واقعا آيا مراودات پنهانی در بين است يا برحسب تصادف اين شروط يكي شده است؟ وقتي به يكسري واقعيتهاي ديگر نيز كه وجود دارد نگاه كنيم بيشتر به اين موضوع پي ميبريم.
به عنوان مثال در طول جابجايي نفرات از عراق به آلبانی، كميساريا پاسپورتهاي موقت را به هيچ يك از افراد نداد و آنها را در اختيار فرماندهان فرقه كه به همراه هر اکیپ بودند قرار داد يا توسط خود كميساريا نگهداری شد، چرا كه اين پاسپورتها موقت و براي سه ماه معتبر بودند و نفرات طی این مدت امكان رفتن به هر كشور ديگري را داشتند.این همکاری آشکار کمیساریا با فرقه رجوی بود تا مانع از فرار نیروها شود.
فكر كنم همين ميزان كافي باشد تا ثابت شود كه هر دو طرف يك هدف را دنبال ميكنند و آن اینست که هرچه ميتوانند شرایط جدا شدن را برای اعضا سخت تر کنند تا به این وسیله مانع از ریزش شدید نیرو گردند. در این میان متاسفانه بنظر ميرسد كه برخي كارمندان و عوامل این ارگانها توسط فرقه رجوی خریده شده اند که نشان از شدت ترس و وحشت فرقه از باز شدن سر کلاف جدا شدن اعضا به صورت جریانی و فروپاشی دارد.
اما باید به رجوی های ملعون به صراحت گفت كه آفتاب براي هميشه پشت ابر پنهان نمي ماند و بالاخره دير يا زود اين كثافتكاريهای فرقه ای هويدا ميشود و روسياهي به زغال می ماند و خود فروختگان و ارگانهايي كه دست در دست تروریست ها دارند افشا خواهند شد.فروپاشی محتوم در انتظار فرقه رجوی است و از آن گریزی نیست. این تشبثات راه به جایی نخواهد برد. آلبانی پایان راه برای فرقه رجوی است و بی جهت دارد دست و پای قبل از مرگ می زند.

حسین نجات - نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی