نامه سرگشاده به خانم اما مک کلارکین عضو پارلمان اروپا از انگلستان

مجاهدین معتقد به نابودی تمدن غرب بعنوان تمدن امپریالیستی هستند، با داعش و القاعده مخالفت و رقابت میکنند از این زاویه که ما بیشتر ضد غربی و ضد امپریالیست هستیم تا داعش و القاعده. مسعود رجوی زمانیکه در حضور 4000 نفر از اعضا سازمان بطور مستقیم واقعه تروریستی 11 سپتامبر را تماشا میکرد، گفت ” فکرنکنید که القاعده بخاطر اینکه بیشتر از ما به امپریالیسم ضربه زده از ما چپ تر است” . مجاهدین به تروریستم برای رسیدن به اهداف سیاسیشان اعتقاد دارند. نگاهی به آرم آنها بیندازید.

نامه سرگشاده به خانم اما مک کلارکین عضو پارلمان اروپا از انگلستان

آوریل 17, 2015

احسان روشن ضمیر

خانم مک کلارکین عزیز

مایلم تبریکات خودم را به شما بخاطر نقش موثرتان در آینده اروپا و امور بین المللی بعنوان نماینده پارلمان اروپا ابراز دارم. بعنوان یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق به رهبری مریم و مسعود رجوی با نزدیک به سی سال سابقه و عضو سابق شورای به اصطلاح مقاومت مجاهدین، دیدن حمایت شما از مجاهدین آنقدر تاسف برانگیز بود که مجبورم کرد که این نامه را برایتان بنویسم و شما را از با گوشه ای از واقعیت مجاهدین آشنا کنم.

اطمینان دارم که بیاد دارید که طراحان و مجریان یازده سپتامبر همگی در آمریکا یا غرب زندگی میکردند. و تظاهرمیکردند که یک شهروند متمدن هستند. امروزه نیز شاهد هستید که بسیاری از دنیای متمدن به خشن ترین گروههای تروریستی در خاورمیانه  میپیوندند که در نیجه آن جهان قیمت بسیاری در این رابطه پرداخته و میپردازد.

آنچه میخواهم توجه جنابعالی را بدان جلب کنم این است که، زمان آن فرارسیده است که همگان در غرب و دیگر نقاط جهان با چشمانی باز با تروریسم روبرو شوند. تروریسم چهره عوض کرده و تاکتیکهای جدیدی جهت نابودی تمدن بکار میگیرد. تروریستها یاد گرفته اند که چگونه دنیا را گول زده و از آن سوء استفاده کنند و به هر وسیله ای دست میزنند تا به اهداف ضد بشری خود برسند.

بطور خاص بعنوان نماینده پارلمان اروپا مسئولیت بزرگی چه نسبت به مردمی که آنها را نمایندگی میکنید و چه نسبت به بشریت امروز برعهده دارید، عطف به اینکه امکانات وسیعی نیز در دسترستان هست تا با تحقیق به ماهیت افراد و گروهها پی ببرید. در صورتیکه با تروریسم با چشمانی بسته روبرو شوید و یا توسط آنها بخاطر ظاهر و یا ادعاهای حمایت از دمکراسی و زنان …گول بخورید دیگر در افکار عمومی و نسلهای آینده قابل قبول نبوده و نیست.

داعش (که توسط مجاهدین بعنوان مبارزین راه آزادی حمایت واقعی میشوند) در گذشته در سوریه در ظاهر بخاطر دمکراسی میجنگیدند. اما بعد از اینکه به اندازه کافی پول و حمایت نظامی را دریافت کردند ماهیت واقعی خود را رو کردند.

مجاهدین نیز به خلافت اسلام معتقد هستند و مسعود رجوی خلیفه آنهاست. مجاهدین مردان و زنان را در هرکار مشترکی از هم جدا میکنند. زنانشان را مجبور به جدا شدن از شوهرانشان نمودند تا مسعود رجوی بعنوان خلیفه و صاحب آن زنان با آنها ازدواج کند.

مجاهدین معتقد به نابودی تمدن غرب بعنوان تمدن امپریالیستی هستند، با داعش و القاعده مخالفت و رقابت میکنند از این زاویه که ما بیشتر ضد غربی و ضد امپریالیست هستیم تا داعش و القاعده. مسعود رجوی زمانیکه در حضور 4000 نفر از اعضا سازمان بطور مستقیم واقعه تروریستی 11 سپتامبر را تماشا میکرد، گفت ” فکرنکنید که القاعده بخاطر اینکه بیشتر از ما به امپریالیسم ضربه زده از ما چپ تر است” . مجاهدین به تروریستم برای رسیدن به اهداف سیاسیشان اعتقاد دارند. نگاهی به آرم آنها بیندازید.

همه اعضاء مجاهدین از دسترسی به اطلاعات عمومی، اخبار، کتاب، روزنامه، تماس با خانواده و حتی کودکانشان منع هستند. آنها فقط باید عاشق خلیفه خود مسعود و همسرش مریم رجوی باشند، واگر چیز دیگری جز این حتی از ذهنشان بگذرد باید مکتوب گزارش کنند. آنها یک فرقه هستند و نه یک تشکل سیاسی.

در مورد واقعیت مجاهدین در رسانه ها و اینترنت مطالب بسیاری گفته شده و هست. ولی خواهشمندم اجازه ندهید که شعورسیاسی شما توسط آنها به سخره گرفته شود.

ارادتمند

احسان روشن ضمیر

—————————————————————————-

Oct 11, 2014

Open letter of Ehsan Roshanzamir to

Emma McCLARKIN MEP from UK

Dear Ms McClarkin

I would like to congratulate you for your effective part in the European future and global affairs as MEP.

As an ex-high ranking member of the Iranian Mujahidin e Khalg lead by Maryan Rajavi and her Husband Masoud Rajavi with almost 30 years inside the so called organization, and also ex member of the so called National Council of Resistance of the Mujahidin, having seen your support for this organization seriously disturbed me to the extent that forced me to write to you and inform you more about them.

I am sure you remember that the September 11 tragedy masterminded and put to action by people who lived in USA and looked like civilized people.  Now days many people from civilized world join the most barbaric terrorist groups in the Middle East region and elsewhere. And the world has paid and is still paying a heavy price as a result.

What I would like to point at is that, it is time for everybody in the west and around the world to face international and regional terrorism with open eyes. Terrorism has changed face and is adopting new tactics to destroy the civilization. They have learnt how to deceive the world and utilize every means to reach their mediaeval barbaric goals.

Especially as a MEP that have great responsibility on your shoulders on behalf of your constituents and contemporary world, with great facilities at reach to investigate about the nature of the people and groups, facing them blind folded or be deceived just by their appearance or pretense of supporting democracy or women’s rights … is no longer acceptable by the public opinion and the future generations.

ISIS (DAESH), (which Mujahidin are their true supporter and call them freedom fighters), in the region used to pretend to fight for democracy in Syria, having got what needed from financial to military support now showing their real face.

Mujahidin believe in Caliphate rule, Masoud Rajavi it the Caliphate. Mujahidin believe in separation of sexes in any common ground of activity. They force their women members to divorce their husbands and marry Masoud Rajavi as the Caliphate who owns them! Mujahidin believe in destroying the Western Civilization as Western Imperialism, oppose and compete with ISIS and Al Qaeda as being more anti-Western and anti-Imperialistic than they are.

Masoud and Maryam Rajavi having watched the September 11 barbarism live on CNN, commented within their 4000 members then “…don’t think Al Qaeda is more progressive than we are, because they can harm Imperialism better than us,”. They believe in violence to reach their political goals, look at their emblem.

All members are denied from any public and free media, books, newspaper, contacting their families, even their children. They must only love Masoud and Maryam Rajavi as their Caliphate and if anything else went through their mind but that, must be daily reported. They are a Cult group and not a political entity.

There is much has been said in the media and internet about the true face of the Mujahidin. But please don’t let your political consciousness be humiliated by them.

Sincerely yours

Ehsan Roshanzamir