نامه سرگشاده یکی ازاعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین ازفرقه رجوی) به جان بولتن

میدانستید که رجوی همانند رهبر داعش خودش را خلیفه مسلمین جهان خوانده است؟ بر همین اساس خودش را صاحب زمین و زمان و هر آنچه بر روی زمین میداند، در نتیجه به خودش اجازه داد که همه مجاهدین را از همسرانشان جدا کرده و سپس با زنانشان همخوابگی بکند. اگر هرگونه شک و شبهه ای در این زمینه دارید میتوانید از خانم مریم رجوی بخواهید که رسما این اخبار را تکذیب کند.او قطعا بطور رسمی اینکار را نخواهد کرد چون خودش سازمانده این همخوابگی با شوهرش بوده و زنان مجاهد را تحت ادعای اینکه رهایی و دستیابی به حقیقت مطلق از این همخوابگی حاصل میشود فریب میداده است تا از این طریق جلو فرار آنها را از فرقه اش بگیرد

داود باقروند ارشد ـ سایت نه به تروریسم ـ شنبه 7 نوامبر 2015

نامه سرگشاده یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقه رجوی) به جان بولتن

آقای جان آر بولتن

بعنوان یک دانشجو در انگلستان از سال 1974 به سیاست علاقه مند بوده ام. شما را بعنوان یک سیاستمدار علیرتبه آمریکایی از سالهای اواخر 1980 میشناسم.

جدای از فعالیت شما در چندین پست در دولتهای آمریکایی، یکی از عمده ترین مبلغین حمله به ملاهای حاکم بر ایران بوده اید. این مورد اخیر برایم مهمتر است چون من نیز عمده زندگی خودم را صرف مبارزه با آنها بعنوان یکی از وحشیترین دیکتاتوریهای  مذهبی معاصر گذرانده ام.

شما حتی سیاست مدار محبوب من زمانیکه بعنوان معاون وزیر خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و امنیت بین اللملی فعالیت میکردید بودید. من همواره فکر میکردم نتیجه کار شما در این پست صلح و امنیت برای جهان به ارمغان میآرود.

من از سالهای 1976 فعالیت سیاسی را شروع کردم که در  سازمان مجاهدین خلق ایران عضوگیری شدم.  از آنزمان برای نزدیک به چهار دهه در این تشکیلات بعنوان یکی از اعضاء ارشد فعال بودم. من از فرصتی که از حضور آمریکا در عراق یافتم توانستم از سازمان فرار کنم. من همچنین برای نزدیک به دو دهه عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده ام.

https://www.youtube.com/watch?v=wkloKD3a-sc

https://www.youtube.com/watch?v=Q6WyVNtnlWc

آقای عزیز

موضع سیاسی شما علیه رژیم ایران نگرانی اصلی من نیست. چون زمانیکه طرف حساب یک دولت است که به یک کشوری محدود است جهان میداند که با چه مقوله ای و با چه کسی مواجه است و بنابراین میتواند متناسب با آن با اهرم مثلا تحریم سیاسی یا اقتصادی و… به مقابله بخیزد. بطور خاص وقتی دولت مربوطه یک دولت پراگماتیستی است که تنها پول و قدرت جهت حفظ همان پولها برایش اهمیت دارد و بس. من نیز معتقدم مردم ایران لیاقت دولت بهتری را دارند.

ولی وقتی نوبت به حمایت از یک تشکلیلاتی مانند فرقه رجوی میرسد که من یکی از اعضاء ارشد آن بوده ام، نگرانیم بسیار بسیار عمیق میشود، چون شما از دشمن خودتان و در حقیقت دشمن بشریت حمایت میکنید.

آقای بولتن

images1میدانستید که رجوی همانند رهبر داعش خودش را خلیفه مسلمین جهان خوانده است؟ بر همین اساس خودش را صاحب زمین و زمان و هر آنچه بر روی زمین میداند، در نتیجه به خودش اجازه داد که همه مجاهدین را از همسرانشان جدا کرده و سپس با زنانشان همخوابگی بکند. اگر هرگونه شک و شبهه ای در این زمینه دارید میتوانید از خانم مریم رجوی بخواهید که رسما این اخبار را تکذیب کند. او قطعا بطور رسمی اینکار را نخواهد کرد چون خودش سازمانده این همخوابگی با شوهرش بوده و زنان مجاهد را تحت ادعای اینکه رهایی و دستیابی به حقیقت مطلق از این همخوابگی حاصل میشود فریب میداده است تا از این طریق جلو فرار آنها را از فرقه اش بگیرد.

قهرمان خواندن تسخیر

آیا میدانستید که رجوی از تسخیر سفارت آمریکا در تهران حمایت کامل نمود و آنرا در روزنامه مجاهد شماره 12 سال 1358 بعنوان عمل قهرمانانه یاد کرد. و از همه میخواست که برعلیه آمریکای امپریالیست دست به مبارزه بزنند؟

آیا میدانستید که علت مخالفت رجوی با ملاهای حاکم برایران به این دلیل بود که فکر میکرد اوست که جانشین خدا بر زمین است و نه خمینی؟

آیا میدانستید علت دیگری که رجوی علیه ملاهای حاکم دست به سلاح برد این بود که آنها را جاده صافکن امپریالیسم آمریکا میخواند.

آقای عزیز

میدانستید که استراتژی مسعود و مریم رجوی به زیر کشیدن امپریالیسم آمریکا بعنوان یک سیستم و فرهنگ فاسد است؟ و جهت دستیابی به این هدف وانمود میکرد که یک سازمان لیبرال است و از مسائل جهانی مانند حقوق بشر و حقوق زنان  دفاع میکند تا اینکه بتواند فرصتی در برای خودش بخرد تا بعد از به قدرت رسیدن همانند داعش علیه آن دست به مقابله بزند؟

رجوی در آخرین پیام صوتی که به ساکنین کمپ لیبرتی فرستاد و در یوتیوب و لینک زیر نیز قابل دسترس است. https://www.youtube.com/watch?v=UXtqvzcdtvw ضمن وصیت کردن به اینکه همه اعضاء مخالف او باید کشته شوند خطاب به آمریکا گفت که روز آمریکا نیز فرا خواهد رسید.

میدانستید که مسعود و مریم رجوی اعضاء معترض خود را دستگیرو شکنجه میکنند؟ میدانید اعضای معترض را به مرگ محکوم میکنند؟

میدانستید که رجوی اعضای معترض خود را به صدام تحویل میداد که سر به نیست کند. صدام نیز آنها را بعنوان زندانیان جنگی با رژیم ایران تعویض میکرد؟

میدانستید که مسعود و مریم رجوی حدود 2000جوان از اهالی استان دیالی را اجیر کرده و در اشرف تحت آموزشهای نظامی و ایدئولژیک قرار داد و  سپس در عراق پخششان نمود که دست به اقداماتی بزنند که دولت عراق را سرنگون کنندو نسبت به تحرکات نیروهای متحدین در عراق جاسوسی کنند که در نتیجه آن صدمات بسیاری به نیروهای بین اللملی  رسید؟ افسرانیکه در تعلیم آن 2000 جوان عراقی شرکت داشتند حاضرند که در هر محکمه ای شهادت دهند.

آیا میدانستید که مسعود رجوی مسئول کشتار همشهریان آمریکایی شما در زمان شاه بوده است؟

آقای عزیز

انگیزه شما از مخالفت با ملایان ایران یک موضوع است ولی حمایت شما از دشمن بشریت و داعش آینده که با انگیزه بسیار بالای نتنها ساختن بمب اتمی بلکه بکارگیری آن، موضوعی نیست که بتوان نادیده گرفت.

خواهشمندم که اجازه ندهید که توسط رهبران فرقه رجوی همچون خانم مریم رجوی فریب داده شوید.

ارادتمند

داود ب ارشد

عضو سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقه رجوی)

آلمان

منبع: سایت نه به تروریسم