نامه محمد رزاقی به وزیر کشور فرانسه

آقای برنارد کازو، من تک، تک  تروریستها ی فرقه رجوی داعشی را که برای ساختن بمب و کشتن انسا ن نزد فدائیان و گارد جمهوری صدام ملعون اموزش دیده اند از نزدیک می شناسم و هم اکنون عده زیادی از این تروریستها خطر ناک دراردوگاه اور سوراواز و عدهای هو در خانه های امن در فرانسه و دیگر کشورهای اروپا مثل آلمان؛ هلند؛ نروژ سوئد و ... تحت فرماندهی مریم رجوی (مریم قجر داعشی) قرار دارند.بدستور مریم رجوی داعشی تروریستهای اموزش دیده فدائیان صدام در اروپا بطور خاص در فرانسه چندین بار برای ترور و ضرب وشتم، ادم ربائی به خیاباهای پاریس و دیگر شهرها ی اروپا اعزام شده اند  که تمامی اسناد ان موجود است

محمد رزاقی ـ وبلاگ صدای قربانیان فرقه رجوی ـ پنچشنبه 2 ژوئن 2016

نامه محمد رزاقی به وزیر کشور فرانسه

اقای برنارد کازو.

وزیرمحترم کشور فرانسه .

با سلاl و احترام به ملت و دولت فرانسه

و با ارزوی بهترینها برای شما در کارها و زندگیتان

ــ  اقای برنارد کازو

من محمد رزاقی هستم که به مدت بیست سال از بهترین دوران عمرم را در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی داعشی گذرانده ام . رجوی داعشی زانیکه زیر حمایت صدام ملعن ( دیکتاتور سابق عراق ) بود. رجوی داعشی قانون فرقه گرایانه خود را بر اعضاء اعمال می کدر و هیچ عضوء فرقه حق خروج ازادانه از اردوگاههای این فرقه را نداشت.

تا اینکه با وارد شدن نیروهای امریکائی به داخل کشورعراق رجوی داعشی پدر معنوی و بزرگترین حامی خود را از دست داد و ما در ان زمان از فرصت استفاده کرده از مقر فرقه به کمپ  ارتش امریکا فرار کردیم . که البته ماندن در کمپ امریکائیها به مدت 4 سال داستان خودش را دارد .

اما من بعنوان کسی که 20 سال سابقه عضویت در  سازمان مجاهدین خلق ایران که با قوانین فرقه گرایانه توسط مسعود رجوی معروف به رجوی داعشی و مریم رجوی معرووف به مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه کنترل می شود از ماهیت تروریستی و مافیائی رهبران فرقه شناخت کافی را دارم و همچنین از شگردهای ؛ اعزام تیمهای تروریستی ؛ پولشوئی ، قاچاق انسان ؛ و ...

اقای برنارد کازو

من تک ؛ تک  تروریستها ی فرقه رجوی داعشی را که برای ساختن بمب و کشتن انسا ن نزد فدائیان و گارد جمهوری صدام ملعون اموزش دیده اند از نزدیک می شناسم و هم اکنون عده زیادی از این تروریستها خطر ناک دراردوگاه اور سوراواز و عدهای هو در خانه های امن در فرانسه و دیگر کشورهای اروپا مثل آلمان ؛ هلند ؛ نروژ سوئد و ...  تحت فرماندهی مریم رجوی ( مریم قجر داعشی ) قرار دارند .

بدستور مریم رجوی داعشی  تروریستهای اموزش دیده فدائیان صدام در اروپا بطور خاص در فرانسه چندین بار برای ترور و ضرب وشتم ؛ ادم ربائی به خیاباهای پاریس و دیگر شهرها ی اروپا اعزام شده اند  که تمامی اسناد ان موجود است .

ــ  آقای برناد کازوو

فرقه رجوی داعشی در نظر دارد  یک گردهمائی به مناسبت شروع ترور و کشتاری که در ایران راه انداخته با اوردن افریقایئها ؛ افغانیها ؛ بی خانمانها و بطور خاص اوردن عربهای سوریه ای و عراقی های بعثی که بخشی از داعشی های وحشی هستند را به بهانه گردهمممادی از کشورهای مختلف اروپا جمع کرده به فرانسه بیاورد !

 اقای برنارد کازوو

فرقه رجوی داعشی که روابط مناسبات نزدیکی با تروریستهای داعشی در عراق و سوریه دارد در صدد اینکه عده ای از همان تروریستهای وحشی را به فرانسه منتقل کند .

حال شما بهتر می دانید که تروریستهای داعشی در 2 سال گذشته چه جنایتهای وحشتناکی در جاک فرانسه مرتکب شده اند و بصورت وحشی انسانهای بی گناه به حاک و خون کشیده اند .

اقای برنارد کازوو

من به شما پیشنهاد می کنم جلو ورود جنایتکاران و تروریستهای وحشی را با تمام قوا بگیرید و اجازه ندهید مریم رجوی داعشی با سوء استفاده از قوانین و دمکراسی ؛ ازادی کشورتان یک مشت تروریست ؛ قاتل ؛ بمب سار و بمب گذار انتحاری را وادر فرانسه بطور خاص پاریس کند .

همچنین یاد اوری می کنم مریم قجر داعشی یک عده از پناهجویان فاقد مدرک سفر را فریب داده انها را هم از کمپ های مختلف بعنوان سیاهی لشگر به جلسه خود می اورد تا وانمود کند که گویا ایرانیها در جلسه مریم رجوی داعشی شرکت کرده اند !

اقای برنارد کازوو

 در اخر نکته مهم دیگری که باید به اطلاع شما برسانم اینکه در این جابجائی از کشورهای مختلف به پاریس و گویا از طرف سرویسهای امنیتی کشورهای اروپائی هم اکی می شود هر ساله چندین کیلو مواد مخدر یا صدها هزار دلار یا یورو رد و بدل می شود . لذا از اینجا اعلام می کنم چنانچه برای شناختن تروریستهای اموزش دیده گان فدائیان و گارد صدام ملعون نیاز به کمک بود بطور خاص شناسائی ترورستهای رحوی داعشی ودیکر تروریستها اینجانب حاظرم هر انچه از دستم بیاید  برای جلو گیری این تروریستها وحشی انجام دهم.

پاریس : محمد رزاقی

منبع: وبلاگ صدای قربانیان فرقه رجوی