نامه عبدالکریم ابراهیمی به وزیرکشورفرانسه

عاليجناب!فرقه رجوى براى نشان دادن خود دست به هر كارى ميزند.لذا به استحضار ميرسانم كه اجازه ندهيد تروريست ها با پوش چنين اعمالى وارد كشور شما شوند و افراد را با اتوبوس از كمپهاى پناهندگى از كشورهاى اروپايى به فرانسه بياورند،زيرا كه اكثرا تازه وارد و فاقد كارت معتبر ميباشند و غير قانونى وارد كشور شما خواهند شد.اينجانب با تجربه اى كه از اين فرقه دارم، دلسوزانه يادإورى ميكنم و خواهان محدود كردن فعاليت هاى مريم رجوى در فرانسه هستم و اگر جلوى آن گرفته نشود،در آينده تاوان جبران خواهيد كرد

عبداکریم ابراهیمی ـ ایران فانوس ـ دوشنبه 6 ژوئن 2016

نامه  عبدالکریم ابراهیمی به وزیر کشور فرانسه

عاليجناب محترم اقاى برنارد كازو،  وزير كشور فرانسه

اينجانب عبدالكريم ابراهيمى از جداشدگان سازمان به اصطلاح مجاهدين خلق كه به مدت ربع قرن در اسارت ذهنى و فيزيكى اين فرقه قرار داشتم و در سال 2013 از آنها جدا شده و الان در كشور آلمان زندگى ميكنم، ميخواستم به استحضار برسانم كه سازمان مجاهدين كه توسط مسعود و مريم رجوى رهبرى ميشود، فرقه اى درون گرا و سكت است و به شدت افراد تشكيلات خودش را به انحاء مختلف به بردگى كشانده و هويت فردى را از آنها گرفته است .

رهبرى اين سازمان ارتباط افراد با بيرون از تشكيلات را مطلقاً ممنوع كرده و از سال 1989 رجوى با حربه انقلاب ايدئولوژيكى كه نشأت گرفته از ازدواج با مريم عضدانلو كه زن همكارش مهدى ابريشم چى بود و به تملك خودش در آورد، تمام افراد را با وحشيانه و پيچيده ترين شيوه هاى شستشوى مغزى و كنترل ذهنى در يد اختيار خود گرفت و هر گونه نداى مخالفتى را در نطفه خفه و يك ديكتاتورى وحشيانه كه تاريخ تا الان به خود نديده را در سازمان حكمفرما كرد.

مسعود و مريم رجوى و سران تشكيلات با جمع آورى تمام تجارب فرقه هاى مخرب و تروريستى در جهان و پياده كردن آن در سازمان ، راه و روش و استراتژى مبارزه مسلحانه را براى بدست آوردن قدرت در ايران به هر قيمّت و با هر شيوه بدون در نظر گرفتن حقوق انسانها يك مسير و راهى بسيار خطرناك را انتخاب كرد. همان راهى كه الان بسيارى از سازمانهاى تروريستى از قبيل القاعده و داعش در جهان و خاورميانه درپيش گرفته اند، تفاوت فرقه رجوى با داعش و القاعده، در اين است كه اين دو گروه تروريستى نيروى انسانى در اختيار دارند،اما رجوى بعلت پشت كردن به ملت و كشور خود فاقد نيرو بوده و در ميان ملت ايران منزوى و بيگانه است و اندك نيرويى هم كه در اختيار داشت، عده اى از آنها را به كشتن داد و عده اى هم درون تشكيلات توسط شيوه هاى جنايت كارانه از بين رفتند.

عاليجناب! 

مسعود و مريم رجوى با اينكه نيروى قابل توجه در اختيار ندارند، اما سرانشان مروج اصلى خشونت و ترور هستند و در اين هيچ شك و شبهه اى نيست. مسعود و مريم در زمان صدام حسين، متحد او شده و در سركوب كردها و شيعيان آن كشور نقش محورى داشتند و عصاى زير بغل صدام در سركوب و كشتار محسوب ميشدند و بعد از سرنگونى ديكتاتور عراق با همدستى افسران بعث آن چنان كشتارى در عراق راه انداختند كه دل هر آزاده اى را بدرد ميآورد.

در ساختار حكومت قانونى عراق دخالت ميكردند و علناً از كشت و كشتار و تروريسم دفاع مينمودند.

عاليجناب! 

قلعه مريم رجوى در اورسورآواز حومه پاريس، پيشرفته ترين اتاق فكر تروريستها شمرده ميشود و مريم رجوى با دعوت و ديدار با افراد و گروههايى كه مروج جنگ و كشت و كشتار و خشونت هستند، ارتباط خود را با گروه هاى تروريستى در خاورميانه برقرار مينمايد و جاى تأسف است كه در كشور شما اين ديدارها صورت ميگيرد.

عاليجناب! 

قرار است مريم رجوى به مناسبت سالروز آغاز مبارزه مسلحانه و نيز سالروز آزادى خودش از زندان در فرانسه، مراسم  برگذار نمايد و با اين بهانه از پناهندگان كشورهاى عربى بخصوص سوريه و عراق نيرو جمع كرده و به پاريس بياورد. شما مستحضر هستيد كه تروريستهاى خاورميانه در پوش پناهنده به كشورهاى اروپايى روانه شده اند و اخيراً جنايات هولناك تروريستى در كشور شما و همچنين كشور بلژيك انجام دادند.

عاليجناب! 

فرقه رجوى براى نشان دادن خود دست به هر كارى ميزند. لذا به استحضار ميرسانم كه اجازه ندهيد تروريست ها با پوش چنين اعمالى وارد كشور شما شوند و افراد را با اتوبوس از كمپهاى پناهندگى از كشورهاى اروپايى به فرانسه بياورند، زيرا كه اكثرا تازه وارد و فاقد كارت معتبر ميباشند و غير قانونى وارد كشور شما خواهند شد.

اينجانب با تجربه اى كه از اين فرقه دارم، دلسوزانه يادإورى ميكنم و خواهان محدود كردن فعاليت هاى مريم رجوى در فرانسه هستم و اگر جلوى آن گرفته نشود، در آينده تاوان جبران خواهيد كرد.

        با احترامات فراوان، عبدالكريم ابراهيمى 

          آلمان

منبع: ایران فانوس