ج12132019

Last updateج, 13 دسامبر 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامۀ گروهی از خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در آلبانی به کمیساریا در آن کشور

نامۀ گروهی از خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در آلبانی به کمیساریا در آن کشور

ما حق انسانی وبشری خود می دانیم که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت محترم آلبانی اولا شرایط ملاقات حضوری ما با فرزندانمان را فراهم نمایند ثانیا وسایل ارتباطی مانند تلفن و انترنت با شبکه های ارتباط جمعی مانند فیس بوک و تلگرام وو… دراختیار این اسیران قراردهند تا ما بتوانیم ازراه دور بافرزندان خود ارتباط داشته باشیم

پیوند رهایی ـ دوشنبه 22 ژوئن 2016

نامۀ گروهی از خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در آلبانی به کمیساریا در آن کشور

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در کشور آلبانی

باسلام و احترام

ما خانواده های اسرای دربند ایرانی در آلبانی به اطلاع شما می رسانیم:فرزندان ما که اکنون بعد ازسالها اسارت درعراق به آلبانی منتقل شده اند سه دسته می باشند: دسته ای از آنان از داخل ایران و یا کشورهای همجوار بویژه ترکیه بعد از آنکه به امید تحصیل و یا کاریابی ازایران خارج شده بودند با فریب و نیرنگ توسط مجاهدین ربوده شده وبه کمپ سابق اشرف در عراق منتقل شدند. دستۀ دیگر اسرای جنگ ایران وعراق در اردوگاههای اسرا در عراق بودند که توسط صدام حسین تحویل سازمان مجاهدین داده شدند ودستۀ سوم جوانانی هستند که بعد از سالها اقامت و تحصیل در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی با فضای تبلیغاتی و وعده های کاذب از بیست تا سی سال پیش تا کنون به عنوان هواداران سازمان مجاهدین خلق به عراق منتقل شده اند.

این افراد بعداز سالها اقامت در قرارگاه سابق سازمان در عراق به نام «اشرف» و کشته و زخمی و معلول شدن بسیاری از آنان در حملات و عملیات نظامی مختلف با بدترین شرایط به کمپ سابق آمریکایی ها در نزدیکی فرودگاه بغداد به نام کمپ «لیبرتی» منتقل شده وبه دور ازهر گونه ارتباط با جهان بیرون از لیبرتی دور ازخانواده و بدون امکان دسترسی به وسایل ارتباطی مثل تلفن و انترنت و ممنوعیت هر گونه دیدار با افراد خانواده حتی در داخل تشکیلات سازمان از سوی رهبری، زندگی دردناکی داشته ودارند.

خانواده ها با وجود سفرهای مکررشان به عراق هرگز موفق به دیدار با فرزندان خود نشده اند و در سه سال اخیر تعدادی از جمله فرزندان ما خانواده های امضا کنندۀ این نامه به کمپ آلبانی منتقل شده اند.

ماکه اروپا را کانون آزادی می دانستیم و امید داشتیم عزیزان ما با رفتن به آلبانی بسیاری ازمشکلات حقوق بشری شان برطرف خواهد شد اما با کمال تأسف با تصاویر واطلاعاتی که ازکمپ آلبانی به دست ما رسیده متوجه شدیم که دراروپای مهد آزادی وتمدن نیز شرایط زندگی بسیار دشواری برای اسرا در نظر گرفته شده مثل آپارتمان هایی باپنجره هایی کاملا استتارشده و با مأمورانی از مجاهدین دربیرون از آپارتمان که افراد اسیر را بشدت تحت نظر گرفته وکنترل شدید بر روی اسرا دارند (تصاویر ساختمان آنها ضمیمه می باشد) بطوریکه اتخاذ هرگونه تصمیم درجهت جدایی ازسازمان مجاهدین خلق برای اسرا را غیرممکن ساخته اند زیرا عزیزان ماهیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند.

ما حق انسانی وبشری خود می دانیم که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت محترم آلبانی اولا شرایط ملاقات حضوری ما با فرزندانمان را فراهم نمایند ثانیا وسایل ارتباطی مانند تلفن و انترنت با شبکه های ارتباط جمعی مانند فیس بوک و تلگرام وو… دراختیار این اسیران قراردهند تا ما بتوانیم ازراه دور بافرزندان خود ارتباط داشته باشیم. ثالثا کمیساریا و سازمان های حقوق بشری علل رفتارهای ضد بشری و خصمانۀ سازمان مجاهدین خلق با این اسیران رابررسی کرده و در رفع این مشکل تلاش کنند.

خانواده های:

بهبهانی

تورنگ

حسین نژاد

خطیبی

ربیعی

رشیدی

سلامی نیا

عبدالهی

عطایی

گویا

محمدی

نیک سیر

رونوشت به:

رئیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو

نخست وزیر آلبانی

رئیس پارلمان آلبانی

وزیر خارجۀ آمریکا

سفارت آمریکا در آلبانی

دیدبان حقوق بشر

صلیب سرخ جهانی

رسانه ها و مطبوعات آمریکا و آلبانی

 

To United Nations High Commissioner for Refugees in Albania,

Hello,

We are the families of prisoners imprisoned in Albania by the Mojahedin-e-Khalq. We write this letter to inform you that after years of captivity in Iraq, our children, while some of them were captured by Mojahedin-e-Khalq in the Iran - Iraq war as a soldiers for their country and others were captured by Iraqi soldiers sold to this organization by Saddam Hussein. And some others were young people who were out in the hope of education or employment were kidnapped from Iran and other countries such as Turkey and were transferred from the airport to the Mojahedin in Camp Ashraf in Iraq.

After the years of captivity in Iraq by the Mojahedin-e-Khalq they transferred to Camp Liberty in Iraq in the worst conditions with the painful life without communication with the outside world, without access to means of communication such as telephone. And we were never able to meet them despite repeated trips to Iraq.

Now they transferred to Camp Albania.

We thought Europe was the cradle of liberty. We hope that many of the prisoners’ human rights problems will be solved by going to Albania. But, unfortunately seeing images and information obtained from Camp Albania reveals that even in Europe which is the cradle of freedom and civilization, very difficult living conditions are considered for prisoners. The pictures show the apartments with completely covered windows and strict control over the captives outside of the apartments. Our loved ones do not have any communication with the outside world.

These conditions made it impossible for the prisoners to make any decisions for the separation of the Mojahedin Khalq Organization. We believe that it is our human right that the government of Albania will provide conditions to meet with them. We asked you to provide communication devices such as phones, telegrams, etc that we can have a remote connection with them.  We urge human rights organizations to investigate the causes of these anti-human and hostile behaviors by prisoners in your country. We appeal you to strive to resolve this problem. Please help us. 

Sincerely,

Thanks.

A group of the families of Captives imprisoned in Albania by the Mojahedin-e-Khalq Orgsanization

Abdollahi

Ataiee

Behbahani

Gooya

Hossein Nejad

Khatib

Mohammadi

Niksir

Rabiee

Rashidi

Salaminia

Toorang

 photo 2016-06-19 16-26-43