اعلام جدائی آقای مجتبی بیدقی ساکن هلند از فرقۀ رجوی

این سازمان تبدیل شده به یک فرقه ضد ملی که بقای خود را در ریزه خواری سفرۀ اجانب می بیند دیرگاهی است روش و منشی مبتنی بر لجن پراکنی علیه جداشدگان از آن در پیش گرفته تا از افشای نامردمی هایش در درون مناسبات و تشکیلات فرقه ای اش از سوی این جدا شدگان جلوگیری کند که به واقع با تاکتیک فرار به جلو و فریاد آی دزد آی دزد و منتسب کردن هر مخالفتی با خود به رژیم جمهوری اسلامی و انگ پاسدار و نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات زدن به هر مخالف خود بویژه جدا شدگان از آن سعی در خنثی کردن روشنگری های جداشدگان از خود وبی اعتبار کردن آنان درنزد افکار عمومی را دارد که تلاشی مذبوحانه و توهم و خیال باطلی بیش نیست

 

مجتبی بیدقی ـ پیوند رهایی ـ سه شنبه 28 ژوئن 2016

اعلام جدائی آقای مجتبی بیدقی ساکن هلند از فرقۀ رجوی

اینجانب مجتبی بیدقی ساکن هلند سال گذشته در پی سالها تحمل درد و رنج از نامردمی ها در درون مناسبات فرقۀ موسوم به «سازمان مجاهدین خلق» و از پیامدهای بسیار منفی رهبری مسعود رجوی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران و عراق، در آخرین ملاقات با مسئولین کمیساریای عالی پناهندگی در بغداد از این گروه (در کمپ لیبرتی بغداد) جدا شده و خواهان انتقال به محل دیگری توسط کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد شدم. در این اثنا متوجه توطئه دیگری از جانب رهبران این فرقه به منظور اخلال در روند و پروسه دست یابی من به موقعیت پناهندگی از جانب کمیساریا شدم (جعل کردن شکایت نامه ای از جانب من با دستخط و امضای جعلی به منظور ارائه درخواستی دروغین از جانب من برای قطع ارتباط با کمیساریای عالی ملل متحد) که انگیزۀ بیشتری به من داد تا از این جریان منحط جدا شده واز هرگونه وابستگی به این فرقه رها شوم.

اخیرا نیز در راستای همان توطئه های قبلی، این فرقۀ مافیایی اقدام به پخش اطلاعیه ای کاملا کذب علیه من در محل اقامت من کرده است تا با خیال خام خود صدای دیگری را برای افشای نامردمی ها و وطن فروشی های خود خاموش کند. لذا لازم دیدم در این مرحله جدایی رسمی و نهایی خودم را از این جریان ضد ملی و منحط اعلام کنم و به اطلاع هموطنان خود برسانم .
این سازمان تبدیل شده به یک فرقه ضد ملی که بقای خود را در ریزه خواری سفرۀ اجانب می بیند دیرگاهی است روش و منشی مبتنی بر لجن پراکنی علیه جداشدگان از آن در پیش گرفته تا از افشای نامردمی هایش در درون مناسبات و تشکیلات فرقه ای اش از سوی این جدا شدگان جلوگیری کند که به واقع با تاکتیک فرار به جلو و فریاد آی دزد آی دزد و منتسب کردن هر مخالفتی با خود به رژیم جمهوری اسلامی و انگ پاسدار و نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات زدن به هر مخالف خود بویژه جدا شدگان از آن سعی در خنثی کردن روشنگری های جداشدگان از خود وبی اعتبار کردن آنان درنزد افکار عمومی را دارد که تلاشی مذبوحانه و توهم و خیال باطلی بیش نیست.

شخص خودم بعد از جداشدن از این گروه و قرار گرفتن مستقیم در جریان اینکه مردم نسبت به این فرقه چه فکر می کنند و اطلاع از میزان منفوریت آنان در نزد عامه مردم در شگفت ماندم و اینجا بود که علت تلاش های صورت گرفته در درون مناسبات این فرقه برای جلوگیری از ارتباط اعضای سازمان با دنیای آزاد بویژه با خانواده ها را دریافتم و هر روز به شمه ای دیگر از وطن فروشی های اینان و سیاست های نامردمی شخص رهبری این سازمان مسعود رجوی چه در درون مناسبات دیکتاتور مآبانه و چه در اقدامات وطن فروشانه هم در زمان رژیم ساقط شده سابق عراق و هم بعد از آن پی می برم.

پس از پی بردن به ادامۀ این توطئه های کثیف علیه خودم، در این رابطه وظیفه خود دیدم به منظور اطلاع افکار عمومی جدایی خودم را از این جریان منحط اعلام کنم و از دیگر دوستان جدا شدۀ خودم که مانند من سالها از نامردمی های این فرقه در درون مناسبات سکتاریستی آن رنج بسیار کشیده اند ولی به هر دلیلی سکوت پیشه کرده اند بخواهم که سکوت خود را بشکنند و هرچه بیشتر در جهت افشای مناسبات سرکوبگرانه و منحط این فرقه برای اطلاع افکارعمومی اقدام کنند.

زنده باد آزادی، زنده باد ایران

مرگ بر دیکتاتوری و وطن فروشی از هر نوع آن و در هر لباسی

مجتبی بیدقی – هلند

28 ژوئن 2016

8 تیر 1395

منبع: پیوند رهایی