نامه سرگشاده آقای نادر نادری به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

حفاطت آقای بیدقی به عهده شما و دولت هلند می باشد و در این رابطه جامع ایرانی مقیم اروپا بی تفاوت از کنار این توطئه نخواهند بود و لحطه مره رصد خواهان کرد و از طرفی در این رابطه با تمام ارگانهای حقوق بشری در رابطه با آقای بیدقی در ارتباط خواهیم بود و با ارسال نامه و اسناد معتبر دست به افشاگری خواهیم زد

نادر نادری ـ وبلاگ آیندگان ـ پنچشنبه 30 ژوئن 2016

نامه سرگشاده آقای نادر نادری به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

توطئه کثیف فرقه رجوی علیه آقای مجتبی بیدقی  از اعضای با سابقه جدا شده از  سازمان مجاهدین 

کمیساریا عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR

اینجانب نادر نادری از اعضای جدا شده مجاهدین و فعال حقوق بشر  ساکن فرانسه مطلع شدم که فرقه سازمان مجاهدین  توطئه کثیفی را بر علیه دوست و هم رزم سابقم آقای مجتبی بیدقی در دستور کار قرار داده  و در طی این چند روز اقدام به شناسائی محل اقامت ایشان توسط جاسوسانش در هلند مبادرت نموده  بطوری که در محل اقمت ایشان مبادرت به ترور شخصیت این فرد مبارز ایرانی نموده و این زمینه ترور فیزیکی آقای بیدقی را فراهم می کند  و در محل اقامت ایشان مبادرت به پخش اعلامیه های بر علیه ایشان نموده است  فرقه خطر ناک مذهبی مجاهدین که سابقه ترور 12000 هزار از مردم عادی ایران و ترور مستشاران امریکای و غربی را در کار نامه خود دارد همواره پتانسیل ترور های دیگر را دارا می باشد بخصوص بر علیه اعضای جدا شده که شخص خود رجوی طی دستوری ترور افراد جدا شده را صادر نموده  دلیل  افسار گسیختگی این فرقه تحرکات آزادانه در کشور های اروپائی می باشد  و فرقه رجوی برای عدم افشای جنایاتش توسط جدا شدگان از این فرقه تروریستی از هیچ گونه اقدامی ابا ندارد از جمله ترور فیزیکی /ترور شخصیت و پرونده سازی بر علیه پناهجویان جدا شده از فرقه رجوی همچنان که سوابق توطئه چینی این فرقه در هلند بر علیه آقای علیشاهی بر شما پوشیده نیست و تمام اتهامات ایشان کذب و از طرف فرقه رجوی بود و ایشان تبرئه شدن  حال بر علیه آقای بیدقی این سناریو را شروع کردند.

حفاطت آقای بیدقی به عهده شما و دولت هلند می باشد و در این رابطه جامع ایرانی مقیم اروپا بی تفاوت از کنار این توطئه نخواهند بود و لحطه مره رصد خواهان کرد و از طرفی در این رابطه با تمام ارگانهای حقوق بشری در رابطه با آقای بیدقی در ارتباط خواهیم بود و با ارسال نامه و اسناد معتبر دست به افشاگری خواهیم زد .

رونوشت به/   کمیته حقوق بشر 

وکلای بدون مرز 

وزارت کشور هلند 

اداره پناهندگی کشور هلند 

 نادر نادری .فرانسه      

06/27/2016    

منبع: وبلاگ آیندگان