نامه اعتراضی مادروخواهران(جواد عرب درگی تحت اسارت فرقه رجوی درلیبرتی،عراق) به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری

اینجانبان فاطمه اربابى مادر جواد عرب درگى، زهرا و حمیده عرب درگى خواهران جواد عرب درگى که هم اکنون در کمپ لیبرتى واقع درعراق بسر میبرد از سازمان مجاهدین خلق شکایت داریم چرا که به مدت بیست و هفت سال جواد عرب درگى عضوى از خانواده ما را در اسارت روحى و جسمى شدید قرار داده است و با ترفندهاى گوناگون از ملاقات و دیدارمان با پسر وبردادرمان جلوگیرى کرده است و به تازگى دریافتیم که آقاى مسعود رجوى همراه با افراد رده بالاى سازمان براى خروج از عراق دست بکار شده اند و فرزند ما راهمراه با عده اى از اسراى دیگر به عنوان قربانى قصد رها کردنشان در کشور عراق را دارند

خانواده عرب درگی ـ نیم نگاه ـ پنجشنبه 31 تیر 1396 

نامه اعتراضی مادر و خواهران (جواد عرب درگی تحت اسارت فرقه رجوی در لیبرتی، عراق) به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری

خدمت کمیسارىای عالى امور پناهندگان سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری

با عرض سلا م و احترام

 اینجانبان فاطمه اربابى مادر جواد عرب درگى ،  زهرا و حمیده عرب درگى خواهران جواد عرب درگى که هم اکنون در کمپ لیبرتى واقع درعراق بسر میبرد از سازمان مجاهدین خلق شکایت داریم چرا که به مدت بیست و هفت سال جواد عرب درگى عضوى از خانواده ما را در اسارت روحى و جسمى شدید قرار داده است و با ترفندهاى گوناگون از ملاقات و دیدارمان با پسر وبردادرمان جلوگیرى کرده است و به تازگى دریافتیم که آقاى مسعود رجوى همراه با افراد رده بالاى سازمان براى خروج از عراق دست بکار شده اند و فرزند ما راهمراه با عده اى از اسراى دیگر به عنوان قربانى قصد رها کردنشان در کشور عراق را دارند.

matn-daragishabanpor arab daragi - matn

 اولا از این جنایت غیر بشرى این سازمان شکایت داریم در ثانى تقاضاى ملتمسانه براى نجات فرزندمان از دام رجوى و فرقه اش را داریم.

 خواهشمندیم در امر نجات فرزندمان ما را یارى فرماید …

با احترام فاطمه اربابى مادر ، زهرا و حمیده عرب درگى خواهران جواد عرب درگى از شهرستان زاهدان واقع در کشور ایران

منبع: نیم نگاه