نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند

روز ٨ فروردين سال گذشته به شما اطلاع دادم كه ياران " همبستگى ملى" شما دست به جعل اشكار عنوان مقاله آقاى جان بولتون در نيويورك تايمز زده اند. عنوان مقاله اين بود كه" براى توقف بمب ايران،ايران را بمباران كنيد" زيرسايه الطاف بى پايان "همبستگى ملى" شما با گردش قلمى جمله اقاى جان بولتون، دوست قديمى شما، مشمول تلطيف جاعلانه اى شد" تاكيد جان بولتون بر لزوم حمايت قوى امريكا از اپوزيسيون ايران " لابد بمباران ميهن ما توسط امريكا معنايش حمايت قوى از اپوزيسيون بود وما نمى دانستيم . از شما خواهش كردم كه " پاسخگوى" اجراى اوامر خود باشيد


دکتر محمد رضا روحانی ـ پژواک ایران ـ دوشنبه 6 فوریه 2017

نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند

روز ٨ فروردين سال گذشته به شما اطلاع دادم كه ياران " همبستگى ملى" شما دست به جعل اشكار عنوان مقاله آقاى جان بولتون در نيويورك تايمز زده اند. عنوان مقاله اين بود كه" براى توقف بمب ايران،ايران را بمباران كنيد" زيرسايه الطاف بى پايان "همبستگى ملى" شما با گردش قلمى جمله اقاى جان بولتون، دوست قديمى شما، مشمول تلطيف جاعلانه اى شد" تاكيد جان بولتون بر لزوم حمايت قوى امريكا از اپوزيسيون ايران " لابد بمباران ميهن ما توسط امريكا معنايش حمايت قوى از اپوزيسيون بود وما نمى دانستيم . از شما خواهش كردم كه " پاسخگوى" اجراى اوامر خود باشيد

مقاله «آقاى رجوى جان بولتون خواهان بمباران ميهن ما شده است»

 http://pezhvakeiran.com/maghaleh-68570.html
 طبق مقررات سيل مراحم كلامى، كتبى شما و حواريون شرافتمند شما تندتر شد به همراه فحش، فضاحت، تهديد هاى گوناگون وپرونده سازيهاى مسخره ونهضت ادامه دارد. 
اينك رسوائى جديدى از پرده برون افتاده و هر دم از اين باغ برى مى رسد . يكى از دلخستگان شوريده همبستگى بين المللى شما در واشنگتن آقاى رودى جوليانى مستقيماً دست اندر كار تنظيم فرمان اقاى ترامپ براى سلب حقوق مكتسبه وقانونى ميليونها مهاجر، دانشجو وخويشاوندان انها بوده است. در اين ميان هموطنان ما بيش از ديگران در معرض خطر  وتجاوز سازمان يافته قرار گرفته اند. 
 
            http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-muslim-ban-rudy-giuliani-how-legally-create-islam-us-immigration-entry-visa-new-york-a7552751.html
 اغ
سكوت معنا دار مريدان شما در برابر اين بيدادگرى آشكار و گسترده و به ویژه زیرپا گذاشتن حق مقدس پناهندگی، معناى حركت خاموش با شعار استراتژيك جديد شما " تلاش آرمانى بى چشم داشت وبى چشم انداز" را كاملاً اشكار مى كند . رسيدن به قدرت به هر شكل وبه هر قيمت. من در مصاحبه اى بعضى از وجوه فراوان وگسترده اين تجاوز ها را بر شمرده ام.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dLC7-2YYDXA                     
 
اينك مى دانم كه شما خود را نيازمند نيك خواهى كسى نمى دانيد . من اين نامه را بر حسب وظيفه وجدانى خود نوشتم. از عواقب ونتايج ان با خبرم. چه كنم نمى توانم شاهد ساكت فرو رفتن بيشتر شما در اين باطلاق كثيف باشم. 
 
محمدرضا روحانی 
۱۴ بهمن ۱۳۹۵

منبع:پژواک ایران