نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماكرون ريیس جمهور فرانسه

آقای رییس جمهور,  مريم رجوى  رهبر اين سازمان در حومه پاريس يك پايگاه و قلعه مخوف داير كرده است كه آئين ايدئولوژى فرقه گرايى و ترور در آنجا به عناصر و نیروها منتقل ميشود و همچنين با لابيگرى دلارى ميخواهد جاى پاى خود را در كشور شما محكم کند، لذا از حضرتعالى درخواست ميشود طبق مرام انتخاباتى تان و مبارزه علیه تروريسم،  اين لانه ترور و جنايت را در كشورتان برچينيد و پروندهاى قضائى و تروريستى آنها را به جريان بيندازيد و نگذاريد كه بعداً تاوان نكرده هاى دولت مردان كشور شما را مردم بيگناه بپردازند

 

عبدالکریم ابراهیمی ـ ایران فانوس ـ پنچشنبه 25 ماه می 2017

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماكرون ريیس جمهور فرانسه

عالیجناب مانوئل ماکرون رییس جمهور محترم و منتخب مردم فرانسه

انتخاب شايسته حضرت عالى را به رياست جمهورى فرانسه تبريك ميگويم. انتخاب  شما بر مسند رياست جمهورى كشورى كه مهد تمدن و آزادى است، آنهم به شيوه دمكراتيك آن، بار مسئوليتى را بر دوش شما گذاشته است كه رؤساى جمهور گذشته فرانسه نتوانستند بخوبى از عهده آن بر آيند و آن هم چالش و برخورد با تروريسم افسار گسيخته است كه نه تنها خاورميانه را جولانگاه قساوت و كشتار خود كرده است، بلكه كشورهاى اروپايى از جمله كشور شما را هم مورد تهدید قرار داده است.

 عاليجناب مانوئل ماکرون

تفكيك تروريسم به خوب و بد و يقه سياه و سفيد، خود يك اشتباه مهلك ميباشد كه آنها را جريح تر كرده و وسعت تاخت تازشان را گسترش مي دهد. لذا تروريسم منطق اش كشتار و به راه انداختن حمام خون از انسانهاى بيگناه، چه زن و مرد و يا كودك و پير است. لذا شايسته نيست كشور شما نسبت به مسئوليتى كه در قبال مبارزه علیه تروريسم دارد، پاسيو برخورد كند و تروريسم با سؤء استفاده از آزادى در فرانسه آن كشور دمكراتيك را جولانگاه اعمال خود قرار دهد و در سايه آزادى موجود و سوء استفاده از قانون دمكراتيك آن كشور خشونت را در آنجا گسترش داده و تغذيه تروريسم در كشور شما به سهولت انجام شود.

يكى از اين گروه هايى كه از ابتداى تأسيس با  ايدئولوژى بر مبناى جنگ و كشتار و مبارزه قهرآميز، بنا شده سازمان مجاهدين خلق ميباشد كه از همان ابتداى تأسيس با شروع كردن ترور افراد از جمله مستشاران آمريكايى در ايران قبل از انقلاب  و نيز ترورها و كشتارهاى خيابانى مردم عادى در ايران بعد از روى كار آمدن حكومت روحانیون و ترور شخصيتهاى مملكتى ايران وقتى كه با عدم اقبال مردمى در رسيدن به قدرت مواجه شدند، كشتار و  ترور بى رحمانه را در ايران به راه انداختند و چون نميتوانستند در ایران جايى داشته باشند به خاطر عملكرد تروريستى كه داشتند، به عراق کوچ کرده و در آنجا هم به كشتار مردم عادى و سربازان مرزى ايران مبادرت كرده و همچنين عصاى دست ديكتاتور عراق در سركوب مردم آن كشور شدند.

آقای رییس جمهور

 اين سازمان بسيار فرقه اى عمل ميكند و دستش به خون مردم ايران و عراق و همچنين اعضاى خود آغشته است. از تروريسم در خاورميانه به شدت حمايت ميكند و منبع تبليغ تروريسم در كشور شما شده است. اين سازمان يك تشكيلات فرقه اى درست كرده است كه اعضاى آن هيچگونه دسترسى به دنياى آزاد را ندارند. زن و شوهر و حتى عاطفه از آنها گرفته شده است و هر چه كه افراد دارند، در تمجيد مقدس مأبانه مسعود و مريم رجوى خلاصه ميشود، به دنياى ارتباطات دسترسى ندارند و فقط با خوراك نشستهاى ايدئولوژيكى افراد را مسخ وهويت فردى آنها گرفته شده است و به افراد گفته ميشود كه شما هويت تان را از رهبرى ميگيريد، كسى حق مخالفت و اعتراض يا انتقاد را ندارد و هر چه تشكيلات و رهبرى سازمان براى افراد مشخص نمايد، همان در اولويتشان است از جمله نمونه بارز و شاخص آن كه در كشور شما اتفاق افتاد و بعلت پرونده هاى حقوقى و تروريسم، مريم رجوى به زندان انداخته شد با دستور تشكيلاتى اعضاى آن در كشور شما و ديگر كشورهاى اروپايى دست به خود سوزى زدند و با شارلاتانيزم و فريبكارى و مظلوم نمايى،  باج خواهی از دولت شما گرفتند تا آزاد شوند.

آقای رییس جمهور

 مريم رجوى  رهبر اين سازمان در حومه پاريس يك پايگاه و قلعه مخوف داير كرده است كه آئين ايدئولوژى فرقه گرايى و ترور در آنجا به عناصر و نیروها منتقل ميشود و همچنين با لابيگرى دلارى ميخواهد جاى پاى خود را در كشور شما محكم کند، لذا از حضرتعالى درخواست ميشود طبق مرام انتخاباتى تان و مبارزه علیه تروريسم،  اين لانه ترور و جنايت را در كشورتان برچينيد و پروندهاى قضائى و تروريستى آنها را به جريان بيندازيد و نگذاريد كه بعداً تاوان نكرده هاى دولت مردان كشور شما را مردم بيگناه بپردازند. با آرزوی امنیت و آزادی برای مردم فرانسه و جهان.

آلمان، عبدالکریم ابراهیمی، 24.05.2017