نامه همایون کهزادی به رئیس جمهور آلبانی

هما نطور که در جریان هستید ومیدانید نیمی از اعضای سازمان مجاهدین در کشور شما زندگی میکنند به همین خاطر لازم میدانستم که سوابق وجنایتهای این سازمان را برای رئیس جمهور جدید که اینده کشورش را در دست دارد به اطلاع برسانیم که کشور شما خدایی ناکرده مانند عراق گرفتار جنگهای داخلی وتاخت وتاز این سازمان شود.سازمانی که در کشور شما زندگی میکند یک سازمان تروریستی بوده واگر سوابق انها را به دقت مطالعه کرده باشید این سازمان در هرجایی که پا گذاشته ان کشور را وارد جنگهایی داخلی یا بیرونی کرده است

 

همایون کهزادی ـ یاران ایران ـ دوشنبه 29 ماه می 2017

نامه همایون کهزادی به رئیس جمهور آلبانی

رئیس جمهور محترم البانی

با سلام واحترامات فراوان
بعنوان یه عضو سابق این سازمان که سالیان سال بهترین دوران زندگیم را در این سازمان در اسارت به سر برده ودردها ورنجهای بسیار متحمل شده وبه همه چیز این سازمان اگاه هستم لذا
انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور البانی را تبریک گفته وامیدواریم که برای کشور تان بهترین ها را به ارمغان اورده باشید
هما نطور که در جریان هستید ومیدانید نیمی از اعضای سازمان مجاهدین در کشور شما زندگی میکنند به همین خاطر لازم میدانستم که سوابق وجنایتهای این سازمان را برای رئیس جمهور جدید که اینده کشورش را در دست دارد به اطلاع برسانیم که کشور شما خدایی ناکرده مانند عراق گرفتار جنگهای داخلی وتاخت وتاز این سازمان شود
سازمانی که در کشور شما زندگی میکند یک سازمان تروریستی بوده واگر سوابق انها را به دقت مطالعه کرده باشید این سازمان در هرجایی که پا گذاشته ان کشور را وارد جنگهایی داخلی یا بیرونی کرده است
زمانی که این فرقه در اشرف مسقر بود علاوه بر جنگ با ایران همزمان در چند جبهه دیگر نیز درگیر جنگ بود از یک طرف با کردهای عراق واز یک طرف با احزاب داخلی عراق وسرکوب انها به دستور شخص صدام حسین وهمزمان در کشورهای اروپایی نیز فعالیت سیاسی میکرد
سازمانی که در کشور شما زندگی میکند قبل از خروج از خاک ایران عملیاتهای فراوانی در خاک ایران داشت از جمله ترور شخصیتها انهدام وبمب گذاری امکان این سازمانی بود که در ایران زندگی میکرد وبر علیه ایران جنایات
وقتی که هم به عراق امدند شروع به وطن فروشی و دادن اطلاعات به دولت صدام حسین کردند وبه همین خاطر صدام حسین تمام امکانات جنگی وتروریستی واطلاعاتی را در اختیار انها گذاشت
در جنگ با کردهای عراق بی رحمانه کودکان وزنان را زیر تانکهای خود کشته واز دولت عراق حمایت کردند
بعد از سرنگونی اربابشان صدام در خاک عراق شروع به تشکیل حزبهایی کردند که نتیجه ان را همگان میدانند که هیچگاه قابل جبران نیست وهنوز این درگیریها ادامه دارد
در داخل اشرف فرمانروای میکرند وکسی حق هیچ گونه اعتراض یا حرفی را نداشتند وهیچکس از خودش اختیاری نداشت در غیر این صورت یا باید جانش را از دست میداد یا باید شکنجه وازار واذیت میشد وحتی در حال حاضر که کشور شما هستند افراد اسیر هیچ گونه حق انتخابی را ندارند
اقای زئیس جمهور ایا شما اگر بخاطر اینده کشورتان نبود این مسولیت بزرگ را قبول میکردید ایا این مسولیت چیزی جز خدمت به مردم وکشورت نیست لذا از شما رئیس جمهور محترم میخواهیم که نگذارید کشورتان مانند عراق دچار جنگهای داخلی وحزبی شود نگذارید کشورتان جای تاخت وتاز تروریستها شود
این سازمان شگردهای خاص خود را برای نفوذ در کشور شما را دارد وباید اگاه باشید از این حیله گریهای این سازمان فریب نخورید که به ناگاه چشم باز کرده کشورتان به دردهای عراق دچار شده
با تشکر همایون کهزادی انجمن یاران ایران