نامه سرگشاده به رئیس جمهور جدید آلبانی

جناب رئیس جمهور . سران این گروه و بطور خاص مریم رجوی سرکرده این گروه که خودش را رئیس جمهور مادام العمر می داند و هیچ اعتقادی به انتخاب و انتخابات ندارد ؛  بعد از انتخاب شما سعی می کنند با فرستان پیام تبریک نظر شما را به سمت خودشان جلب کنند . بنابر این از شما خواهشمندم به اهداف شوم سران این گروه فرقه گرا و تروریستی توجه لازم را معطوف دارید چرا که این گروه همان اهدافش را در کشور عراق در زمان صدام دنبال می کنند و منتظر بدست آوردن یک موقعیت هست تا کما فی سابق به اقدامات تروریستی اش مبادرت ورزد

 

علی جهانی ـ وبلاگ آیینه ـ شنبه 3 یونی 2017

نامه سرگشاده به رئیس جمهور جدید آلبانی

حضور محترم جناب آقای ایلیر متا رئیس جمهور جدید آلبانی

اینجانب علی جهانی یکی از قربانیان فرقه تروریستی رجوی هستم که  بیش از بیست سال از بهترین دوران عمرم را در تشکیلات این فرقه تلف کرده ام و اکنون جدا شده و بعنوان یک فعال حقوق بشر به افشاگری علیه جنایات این فرقه  که در حق مردم عراق و مردم ایران و نیرو های معترض سازمان مرتکب شده است ؛ مشغول فعالیت می باشم .

لذا ضمن تبریک به شما بعنوان رئیس جمهور جدید منتخب مردم آلبانی لازم می دانم که نکاتی را در مورد این فرقه تروریستی که اکنون بیش از نیمی از اعضایش در کشور شما ساکن شده اند بعرض جنابعالی برسانم .

جناب رئیس جمهور

سران این گروه و بطور خاص مریم رجوی سرکرده این گروه که خودش را رئیس جمهور مادام العمر می داند و هیچ اعتقادی به انتخاب و انتخابات ندارد ؛  بعد از انتخاب شما سعی می کنند با فرستان پیام تبریک نظر شما را به سمت خودشان جلب کنند . بنابر این از شما خواهشمندم به اهداف شوم سران این گروه فرقه گرا و تروریستی توجه لازم را معطوف دارید چرا که این گروه همان اهدافش را در کشور عراق در زمان صدام دنبال می کنند و منتظر بدست آوردن یک موقعیت هست تا کما فی سابق به اقدامات تروریستی اش مبادرت ورزد . بنابر این تجربه نشان داده که این گروه در عراق با برخورداری از حمایتهای همه جانبه صدام راه بجایی نبرده است و این یک درس عبرتی هست برای همه کسانی که می خواهند از این گروه تروریستی حمایت کنند .

رییس جمهور محترم

این گروه در نقض فاحش حقوق بشر و ایجاد سانسور خفقان و سرکوب شدید در  داخل تشکیلات و اقدامات تروریستی علیه مردم عراق و مردم ایران ید طولایی دارد و در این زمینه  سازمان دیدبان حقوق بشر و کمساریای عالی پناهندگی در عراق اعالامیه هایی صادر کرد ه اند و این جانب هم حاضر هستم مستندات خود را در صورت لازم در اختیار جنابعالی قرار دهم .

رئیس جمهور محترم

اینجانب ضمن قدر دانی و تشکر از شما و مقامات کشور تان که به نیروهای سازمان پناه داده و باعث شدید که از کشور نا امن عراق رهایی پیدا کنند ؛ خواهشمندم که از ممانعت ملاقات خانواده ها با عزیزان شان در این تشکیلات توسط سران فرقه جلوگیری فرمایید و تسهیلات لازم را جهت این دیدار ها فراهم کنید و همچنین تقاضا دارم که بجای طرف حساب قرار دادن سران فرقه که به هیچ وجه نماینده نیروها نیستند به حرف ها و خواسته های نیروها توجه کنید و از ایجاد محدودیت ها جهت فشار بر نیروها از طرف سران فرقه جلوگیری بفرمایید .

در پایان ضمن تبریکات صمیمانه  مجدد به شما و آرزوی موفقیت برای جنابعالی پیشاپیش از زحمات شما جهت خدمات رسانی به نیروهای سازمان سپاسگزارم .

با احترامات فراوان علی جهانی از آلمان

منبع: وبلاگ آیینه