نامه سرگشادۀ رضا صادقی جبلی به ژرار کولوم وزیر کشور فرانسه

هم اکنون نفرات فرقه برای آوردن سیاهی لشکر به پاریس به دلیل عدم حضور و حمایت ایرانیان روزانه به کمپ های پناهندگی در کشورهای مختلف اروپا مراجعه کرده و با فریب  پناهندگان با توجه به عدم آگاهی انها مخصوصا اعراب و افغانها را برای آوردن به پاریس ثبت نام می کنند در صورتیکه انها فاقد مدارک قانونی هستند و نمی توانند مسافرت کنند ولی فرقه به دروغ به آنها می گوید که برای این سفر اجازه از مراجع قانونی گرفته خواهد شد. در این رابطه اطلاعات لازم با مشخصات افراد توسط اینجانب به مراجع ذی ربط تحویل داده شده است

 

رضا صادقی جبلی ـ پیوند رهایی ـ یکشنبه 5 یونی 2017

نامه سرگشادۀ رضا صادقی جبلی به ژرار کولوم وزیر کشور فرانسه

جناب آقای ژرار کولوم وزیر کشور فرانسه؛         

به استحضار می رساند که اینجاب رضا جبلی از اعضای جدا شدۀ فرقۀ رجوی (سازمان مجاهدین خلق) که بهترین دوران عمرم را در اسارت ذهنی و جسمی فرقۀ رجوی سپری کرده ام و قبلا در اردوگاههای فرقۀ رجوی در عراق و کمپ  اشرف بوده ام از طریق دوستان سابقم در فرقه مطلع شدم که طبق روال هر ساله شنبه اول جولای مریم رجوی قرار است مراسم بزرگداشت سی خرداد شروع جنگ مسلحانه و ترور و کشتن مردم  برای گرفتن قدرت و استقرار خلافت اسلامی در ایران را جشن بگیرد.

آقای وزیر؛

در شرایط بغرنج کنونی که  تروریسم و ایدئولوژی تنفر، کشتار کودکان و بیگناهان را در اروپا در دستور کار خود قرار داده است توجه جنابعالی را به سابقه فرقۀ رجوی جلب میکنم که با مروری کوتاه می توانید مشاهده کنید که این فرقه خالق این گونه عملیات بوده است آنهم 36 سال پیش در شهرهای مختلف ایران.

در سال 1981 فرقۀ رجوی با انجام هفت عملیات انتحاری در مکانهای عمومی دقیقا از نوعی که داعش انجام می دهد کشتار و ترور را آغاز کرد و اکنون من بعنوان یک عضو سابق این فرقه به شما اطمینان می دهم که عملیات زبونانه و تروریستی داعش مانند  کشتار کودکان در کنسرت منچستر دقیقا کپی برداری شده از فرقۀ رجوی است که در سال 1981 در شهرهای مختلف شمال و جنوب ایران با چندین عملیات انتحاری در مساجد و در میان جمعیت نمازگزاران موجب مرگ تعداد زیادی از مردم شد. اینها اولین عملیات انتحاری انفجاری در منطقۀ خاورمیانه در دوران معاصر بود. آن زمان مطلقا اثری از القاعده و داعش نبود و همین عملیات الهام بخش عملیات انتحاری داعش در دههای بعد و امروز در همه جا از جمله اروپا می باشند.

هم اکنون نفرات فرقه برای آوردن سیاهی لشکر به پاریس به دلیل عدم حضور و حمایت ایرانیان روزانه به کمپ های پناهندگی در کشورهای مختلف اروپا مراجعه کرده و با فریب  پناهندگان با توجه به عدم آگاهی انها مخصوصا اعراب و افغانها را برای آوردن به پاریس ثبت نام می کنند در صورتیکه انها فاقد مدارک قانونی هستند و نمی توانند مسافرت کنند ولی فرقه به دروغ به آنها می گوید که برای این سفر اجازه از مراجع قانونی گرفته خواهد شد. در این رابطه اطلاعات لازم با مشخصات افراد توسط اینجانب به مراجع ذی ربط تحویل داده شده است.

جناب وزیر؛

در حالی که نیروهای داعش برای انجام عملیات تروریستی دنبال راه های تردد بین شهرها و کشورهای اروپایی هستند توجه شما را به این موضوع جلب میکنم که امکان حضور آنها با استفاده از این موقعیت امکان پذیر است و بعنوان یک شهروند اتحادیه حسب وظیفه اعلام خطر میکنم و از شما درخواست میکنم برای جلوگیری ازهرگونه تهدیدی برای مردم فرانسه طبق وظیفۀ خود جلوی این تهدید را گرفته و یکبار برای همیشه به هرگونه خشونت گرایی و تروریسم قاطعانه یک نۀ بزرگ بگوید.

بنا به تجربیات شخصی ام همه گروه های تروریستی به دقت شیوه های مورد استفاده برادران ایدئولوژیکی خود در سازمانهای دیگر را مورد استفاده قرار می دهند و این شیوۀ قاچاق انسان توسط فرقۀ رجوی بدون شک دور از چشم آنان نخواهد بود.

آقای وزیر محترم؛

با روی کار آمدن دولت جدید فرانسه و با توجه به شرایط کنونی بایستی سیاست جدید نه به تروریست را جایگزین سیاست تروریست خوب و تروریست بد کرد و بدانیم که همه تروریستها بد هستند و به 36 سال حضور فرقه تروریستی رجوی در قلعه اور پایان داد و مطمئن باشید باج دادن به تروریستها باعث ظهور بیشتر و قوی تر آنها خواهد شد.

با تشکر

رضا صادقی جبلی - بروکسل

3 ژوئن 2017

رونوشت به:

دفتر ریاست جمهوری فرانسه

وزارت دادگستری فرانسه

ریاست مجلس ملی فرانسه

Open letter to the Honorable Gerard Collomb, French Interior Minister,

Dear Honorable Minister,

My name is Reza Jebelli. I am a former member of Rajavi cult, who had been for most of my life in captivity both physically and mentally in Iraq in Ashraf Garrison for many years.

I have learned through my friends that Maryam Rajavi is scheduled on July first to celebrate the anniversary of armed conflict, terror and killing people, to overthrow Iranian government and to establish an Islamic caliphate in Iran.

Dear Minister,

At the time that terrorism and the ideology of hatred have targeted our innocent children in Europe, I would like to bring your urgent attention to the history of Rajiv’s cult and terrorism so you would be able to see that Rajavi was the creator of such operations 36 years ago in different cities in Iran.

Rajavi started the killing of innocent children precisely like ISIS with seven suicide bombing in the public places but only 36 years ago. As a former member of this cult, I will assure you that cowardly terrorist operations, such as the killing of children in Manchester Concert by Isis has been exactly copied from Rajavi’s operations and those operations inspired ISIS to do the same suicide attacks decade later, and today they are everywhere, including Europe.

As every year, Rajavi has ordered its member to travel all over Europe and from different refugee camps to bring as many refugees, especially the Arabs and Afghans as possible to Paris, to try to deceive the politicians that they have support within the Iranian community, but, You are well aware that is very far from reality on the ground.

These refugees are mostly undocumented and are therefore not allowed to travel due to the threat of ISIS agents among them, but the cult falsely tells them that this trip will be authorized by the authorities. In this respect, the relevant specifications and documents were delivered to the Belgian authorities.

Your Excellency,

While Isis is carrying out terrorist operations throughout Europe and looking for ways to travel between cities and countries in Europe, I would like urgently to draw your attention to the possibility of using this opportunity to travel easily to France.

As a European citizen, it is my duty to warn against this threat and I hope that you and your new government take a firm stance against this terrorist and once for all say a big NO to terrorism especially to Rajavi.

Given my years of experience, all the terrorist groups follow closely and precisely the traces of their ideological brothers in other groups and this method of smuggling would certainly be monitored by ISIS.

Policy of appeasing the terrorist will make them grow bigger, faster and more and more powerful.

Sincerely,

Reza Jebelli

Brussels

3/6/2017

Transcript to:

President office

Department of Justice

President of National Assembly

منبع: پیوند رهایی