فرقه رجوی جداشدگان و خانواده ها را تهدید به مرگ می کند "زالوصفتان تاریخ ایران"

در ادامه سوز وگذاز این فرقه نوشته است که نهایت سرنوشت تمامی جداشدگان این است و تلویحا بیان نموده است که هرجا که باشید طناب دار در انتظار شماست. حال بایستی به فرقه گوشزد نمود که این بازیهای بچه ترسان لااقل برای ما که تا همین دیروز کنار شما بودیم فایده ای ندارد. ما هم همانهایی هستیم که برعکس مژگان پارسایی و مریم رجوی که در هنگام موشک باران و بشکه های انفجاری در کاخها و سنگرهای بتونی خودشان بودند از خاکستر خودمان بلند شدیم و دیگر نخواستیم تن به زورگویی های شما بدهیم. شما که دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزنید اما اکنون با سرقت پولهای جداشدگان برای جنگ طلبان امپریالیستی جشن برگزار میکنید، شما که در منشور به اصطلاح آزادی ایران فردا دم از ممنوعیت حکم اعدام میزنید اما گام به گام همچون تف سربالا یک به یک مجبور به بالا آوردن آنها میشوید و یکی یکی کتمان میکنید

 

ایرج دادگر ـ بنیاد خانواده سحر ـ شنبه 21 مرداد 1396

فرقه رجوی جداشدگان و خانواده ها را تهدید به مرگ می کند

"زالوصفتان تاریخ ایران"

پس از گردهمایی شکست خورده مریم رجوی و خیمه شب بازی سالیانه او در پاریس، فرقه ضدانسانی رجوی پرده ها را کنار میزند و در یک اقدام عجولانه و البته از فرط شدت فشارهایی که جامعه جداشدگان بر آنها وارد ساخته، اما شهامت بیان آنرا ندارد، به عقده گشایی و روکردن درون مایه کثیف و خائنانه خود از زبان اسیران دربند نموده و با  همان سناریویی که در هنگام پرداخت مستمری پناهندگی به جداشدگان آنان را وادار به نوشتن ندامت نامه و اعتراف نامه می نماید، دقیقا مشابه همان الگوی کثیفی که سالیان با آن از نزدیک آشنا بودم اما هیچگاه شرافت خودم را به آنان نفروختم و زیر بار زورگویی های آنان نرفتم، اینبار همین الگو را داخل مناسبات براه انداخته و حرفهای شخص مریم رجوی و مژگان پارسایی را از زبان اسیران میخواهد به گوش ما جداشدگان برساند.

در حالیکه اگر کمی بدان دقت و آنرا مورد کنکاش قرار دهید، اولا ملاحظه می کنید که در پهنه سیاسی آنهم در اروپای آزاد امروزی این نوع تهدید و این موضع گیری گاف سیاسی محسوب میشود و علی القاعده هر نیرویی آنرا فرو میخورد و برای سفید سازی خودش در عرصه بین المللی دم برنمی آورد، اما این فرقه آنچنان تو دهنی محکمی از جامعه جداشدگان در ماههای اخیر خورده است که دیگر قرار از کف داده و دست به خودزنی سیاسی میزند.

بالطبع چنین کاری و چنین اقدامی قطعا در روز موعود مورد دادخواهی و حسابرسی قرار خواهد گرفت، اما ضعف و سردرگمی سران و فرماندهان این فرقه از بعد از نقل و انتقال و آمدن به آلبانی آنچنان زیاد شده و آنچنان در منجلاب پلشتی و پلیدی شعارهای خود گیر کرده اند که چاره ای به غیر از اقدام به چنین موضع گیری هایی نداشته و ندارند.

حال شاید بپرسید موضوع چیست؟ من تنها به مطلبی که این فرقه دست به انتشار آن زد و تصویر اطلاعیه ای که عینا در آن درج نمود ارجاع میدهم و کاری به مواضع فرد مزبور ندارم، چراکه او هم دوست و هم رزم قدیمی خودم میباشد و خودم میدانم که برای خلاصی از دست این زالوصفتان چاره ای نداشته و ندارد. با این حال هم برایم خوشحال کننده بود و هم غم انگیز که این فرقه با همه دبدبه و کبکبه اش اما ملاحظه بفرمایید که درون مایه پلیدش چیست.

این اطلاعیه نیروهای مقاومت فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم علیه نیروی اشغاگر نازی است که با نمای طناب دار مزدوران نازی و وطن فروشان فرانسوی را تهدید به مرگ می کند.

در ادامه سوز وگذاز این فرقه نوشته است که نهایت سرنوشت تمامی جداشدگان این است و تلویحا بیان نموده است که هرجا که باشید طناب دار در انتظار شماست. حال بایستی به فرقه گوشزد نمود که این بازیهای بچه ترسان لااقل برای ما که تا همین دیروز کنار شما بودیم فایده ای ندارد. ما هم همانهایی هستیم که برعکس مژگان پارسایی و مریم رجوی که در هنگام موشک باران و بشکه های انفجاری در کاخها و سنگرهای بتونی خودشان بودند از خاکستر خودمان بلند شدیم و دیگر نخواستیم تن به زورگویی های شما بدهیم. شما که دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزنید اما اکنون با سرقت پولهای جداشدگان برای جنگ طلبان امپریالیستی جشن برگزار میکنید، شما که در منشور به اصطلاح آزادی ایران فردا دم از ممنوعیت حکم اعدام میزنید اما گام به گام همچون تف سربالا یک به یک مجبور به بالا آوردن آنها میشوید و یکی یکی کتمان میکنید.

باید به فرقه گفت که مطمئن باشید پای شماهم که فردا به ایران برسد ما برخلاف شما بجای طناب دار تک به تک سران فرقه را به پای میز محاکمه عدالت خواهیم کشاند تا علاوه بر خیانت همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و اقدام مشترک علیه مرزبانان و مدافعان کشور، پاسخگوی یک قلم مادران و خواهران داغداری باشید که این روزها در یک اقدام کثیف دیگر با آوردن عزیزانشان به مقابل دوربین تلویزیون دست به ترور شخصیت افراد میزنید.

پس مطمئن باشید آن روز دور نیست.

ایرج دادگر (تیرانا - آلبانی)

توضیح: این مطلب ناظر بر مقاله ایست که در سایت موسوم به "ایران افشاگر" متعلق به فرقه تروریستی رجوی درج شده است. در این مقاله جداشدگان و خانواده های اعضای فرقه رجوی که اولیه ترین حقوق انسانی آنان نقض شده با وطن فروشان فرانسوی که با نیروهای اشغالگر نازی همکاری داشتند مقایسه گردیده و عملا تهدید به مرگ شده اند. البته مصداق عینی این موضوع شخص مسعود رجوی است که با تشکیل ارتش خصوصی صدام حسین و همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و جاسوسی و اقدام عملی علیه مدافعان مرزها، بارزترین نوع خیانت و وطن فروشی شناخته شده در تاریخ را نمایان ساخت که در هر نظامی مجازاتی به غیر از اعدام نداشته و ندارد. 

منبع: بنیاد خانواده سحر