د09242018

Last updateی, 23 سپتامبر 2018 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامه سرگشاده آقای عبدالکریم ابراهیمی به پل رایان رئیس کنگره ایالات متحده امریکا

نامه سرگشاده آقای عبدالکریم ابراهیمی به پل رایان رئیس کنگره ایالات متحده امریکا

يادآورى ميكنم كه پذيرفتن تروريستى كه اعضاى خود را در در دنياى آزاد هم در اسارت و به بند كشيده است و با توجه به سابقه ننگين اين سازمان كه مريم رجوى رهبرى آنرا بعهده دارد يك لكه ننگ محسوب شده و منفوريت چهره آمريكا را نزد مردم خاورميانه بخصوص نزد مردم عراق و ايران كه قربانيان اصلى ترورهاى اين جانى بوده اند، در پى خواهد داشت. حتى استفاده از اين سازمان بعنوان يك برگ فشار بر عليه آخوندهاى حاكم بر ايران بى ثمر است زيرا كه اين سازمان هيچگونه پايگاه مردمى در داخل ايران ندارد و قريب به اتفاق مردم ايران از رهبرى اين سازمان متنفر و بيزار هستند و انجام اين ديدار جز نفرت از دولت شما در خاورميانه حاصلى ديگر براى ايالات متحده نخواهد داشت و به اين دليل خواهان ممنوعيت ورود اين تروريست به خاك آمريكا بوده و هستم

عبدالکریم ابراهیمی ـ ایران فانوس ـ یکشنبه 13 اگوست 2017

نامه سرگشاده آقای عبدالکریم ابراهیمی به پل رایان رئیس کنگره ایالات متحده امریکا

آقاى پل رايان رئيس محترم كنگره ايالات متحده آمريكا

رئيس و اعضاى محترم كنگره آمريكا! خبرهاى دريافتى حكايت از اين دارد كه لأبى هاى مزدبگير مريم رجوى كه نفوذ زيادى در گنگره شما داشته و دارند براى آوردن مريم رجوى به آمريكا و سخنرانى در مجلس تان تلاش ها و لابيگرى بسيار حول  اين ديدار انجام داده و مصمم هستند كه اين اتفاق عملى شود، لذا اينجانب يكى از اعضاى قديمى و جدا شده  كه ربع قرن در تشكيلات سازمان مجاهدين به رهبرى مسعود و مريم رجوى قربانى نيات شوم و تروريستى آن بوده بوده ام و قبل از اينكه اعضاى سازمان به البانى منتقل شود در كمپ ليبرتى از اين سازمان جدا شده و الان در يكى از كشورهاى اروپايى زندگى ميكنم. بعنوان يك قربانى سران اين سازمان بخصوص شخص مريم رجوى در نقطه رهبرى آن، مواردى از جنايات  تروريستى و عملكرد فرقه گرايانه اين سازمان به رهبرى مريم و مسعود رجوى يادآورى مينمايم.

١- ترورهاى كور زمان شاه در ايران كه با شعار مبارزه با آمپرياليسم جهانى به سركردگى آمريكا از جمله ترور دو مستشار نظامى  آمريكايى در ٣١ ارديبهشت ١٣٥٤ كه ماهيت اصلى سازمان را نشان ميداد كه چقدر اين سازمان با دولت مردان و مردم كشور شما كينه به دل داشته و دارند و از جمله شعار انظباط تشكيلاتى و ايدئولوژى خود را هم با مضمون “ سر كوچه كمينه مجاهد پركينه / آمريكايى بيرون شو خونت روى زمينه“ قرار داده بودند و تا قبل از سرنگونى صدام حسين شعار جمعى و رسمى سازمان در مراسم هاى صبحگاهى و جمعى بود همچنين حمايت از اشغال سفارت كشورتان در تهران و به گروگان گرفتن كارمندان آن و نيز شادى و هلهله جمعى راه انداختن مسعود و مريم رهبرى در يك نشست همگانى بلافاصله بعد از حملات يازده سپتامبر در سال ١٣٨٠ كه مسعود رجوى در آن نشست به جمع گفت بنازم به اين اسلام كه در شكل ارتجاعى اش چنين قدرتى دارد ببين اگر اسلام انقلابى ما وارد عمل شود چه خواهد كرد و مريم رجوى هم در پاسخ مسعود رجوى با اشاره به جمعيت حاضر در سالن به مسعود رجوى با اشاره به دست گفت مخصوصاً اينها كه انقلاب كرده اند.

  اما بعد از تسلط نظاميان كشورتان در عراق، رهبرى فرصت طلب اين سازمان اين شعار را مسكوت گذاشت چرا كه سمبه پر زور بود ولى ماهيت اين سازمان كه فرقه اى تروريستى به تمام معناست همانيست  كه از اول بوده است.

٢- بعد از پيروزى انقلاب در ايران وقتى با اقبال منفى مردم براى پيروزى در انتخابات ايران و كسب قدرت روبرو شد دست به كشتار زن و مرد و پير و جوان و كودك زد و در ايران حمام خون راه انداخت.

٣- در جنگ عراق و ايران به جرگه دشمن بر ضد مردم خود پيوست و نيرويى نظامى تشكيل داد كه در يد اختيار ديكتاتور عراق يعنى صدام حسين( بعدها توسط ارتش ايالات متحده سرنگون گشت و به سزاى اعمالش رسيد) بود و اين ارتش مسعود و مريم رجوى در سركوب مردم عراق بخصوص در كردكشى و شيعه كشى شركت فعلانه داشت و جنايات تروريستى بسيارى مرتكب شده است.

٤- اين سازمان به رهبرى مسعود و مريم رجوى و بنام مريم رجوى به يك به اصطلاح انقلاب درونى در سال ١٣٦٨ مبادرت كرد كه براى سركوب سيستماتيك درونى اعضاى ناراضى و جدايى زن از مرد و همچنين محدوديتهاى فراوانى كه در حق اعضا صورت ميگرفت از جمله زندانى كردن و شكنجه اعضاى خود در سال ١٣٧٣ كه خودم يكى از آن قربانيان بودم، اجبار كردن افراد به تن دادن خواسته هاى نامشروع مسعود و مريم براى اينكه اعضاء هيچ هويتى از خود نداشته باشند و „خون“ هر فرد در يد اختيار مسعود رجوى و „نفس“ اعضاء هم در اختيار مريم رجوى باشد و كسى حق هيچگونه إظهار نظرى غير از خطوط و استراتژى كه مسعود و مريم مشخص ميكردند نداشت، اگر به كسى شكى ميشد در نشستهاى جمعى قرون وسطايى كه براى فرد برگذار ميكردند افراد را فاقد هويت كرده و در معرض شكنجه روحى و روانى قرار ميدادند تا اينكه بالاجبار به خط و خطوط رهبرى جواب مثبت دهد  و از اين طريق افراد مغزشويى شده و در يد اختيار مسعود و مريم رجوى قرار ميگرفتند و از افراد رباط ميساختند و تشويق ميكردند كه مثل رباط عمل كنند و چشم و دهان و ذهن بسته و فقط گوشها باز باشد و آنچه شنيده ميشود بدون كم و كاست اجرا گردد و مريم رجوى براى اعضاى تشكيلات بنام انقلاب ايدئولوژيك  تكليف كرده بود كه بايد مثل موم  در درست رهبرى باشند  كه هر طور خواست و صلاح ديد، شكل دهد.

٥- نگه داشتن افراد بدون هيچگونه حق ملاقات با خانواده خود و در دنياى ارتباطات امروزى و محروم نگه داشتن افراد تشكيلات از وسائل ارتباطى جمعى و تصويرى از جمله ارتباط با بيرون از تشكيلات، اينترنت و….

آقاى پل رايان

بدينوسيله يادآورى ميكنم كه پذيرفتن تروريستى كه اعضاى خود را در در دنياى آزاد هم در اسارت و به بند كشيده است و با توجه به سابقه ننگين اين سازمان كه مريم رجوى رهبرى آنرا بعهده دارد يك لكه ننگ محسوب شده و منفوريت چهره آمريكا را نزد مردم خاورميانه بخصوص نزد مردم عراق و ايران كه قربانيان اصلى ترورهاى اين جانى بوده اند، در پى خواهد داشت. حتى استفاده از اين سازمان بعنوان يك برگ فشار بر عليه آخوندهاى حاكم بر ايران بى ثمر است زيرا كه اين سازمان هيچگونه پايگاه مردمى در داخل ايران ندارد و قريب به اتفاق مردم ايران از رهبرى اين سازمان متنفر و بيزار هستند و انجام اين ديدار جز نفرت از دولت شما در خاورميانه حاصلى ديگر براى ايالات متحده نخواهد داشت و به اين دليل خواهان ممنوعيت ورود اين تروريست به خاك آمريكا بوده و هستم.

عبدالكريم ابراهيمى عضو قديمى جداشده از سازمان مجاهدين

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی