س10162018

Last updateس, 16 اکتبر 2018 11am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

بنده درسال50با اسم سازمان مجاهدین اشنا شدم درسال53بایکی ازنفرات تماسم برقرارشد که درسال54دردرگیری کشته شد درتظاهرات ضدسلطنتی با اکیپ های سازمان بودم سال 61دستگیروسال66ازطریق ترکیه با خودسازمان به عراق رفتم وسال93ازسازمان خارج شدم دراخرین نشست به مسولین گفتم میروم با من کارنداشته باشید منهم کارندارم ولی اگه کارداشته باشید منهم عکس العمل نشون میدم دراین سه سال انواع اذیتها راکرده است درصورتی که یک کلمه بر علیه انها ننوشتم وتماما سکوت کردم ولی دیگه شورشو دراورده ومرامجبور به جواب دادن کرد

 

علی شیرزاد ـ پیام آزادی ـ دوشنبه 4 سپتامبر 2017

گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

گیرم گلاب شما اصل قمصر است                     اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

شرم از نگاه بلبل بی به دل نمیکنید                     که از هجر گل نوای فغانش به حنجراست

ازآن زمان که آینه گردان شب شدید                   آینه دل ازدم دوران مکدراست

فردایتان چکیده امروززندگیست                       امروزتان طلیعه فردای محشر است

وقتی که کینه سرعشق رابرید                         وقتی حدیث درد برایم مکرراست

وقتی زچنگ زمان مرگ میچکد                       وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است

وقتی بهاروصله ناجورفصلهاست                     وقتی تبرمدافع حق صنوبراست

وقتی به دادگاه طناب دار                               برصدرمی نشیند وقاضی وداوراست

وقتی تراوت چمن ازاشک ابرهاست                 وقتی که نقش خون به دل ما مصوراست

وقتی نوح کشتی خود رابه خون نشاند               وقتی مارمعجزه یک پیامبرا ست

وقتی که برخلاف تمام فسانه ها                       امروزشعله مسلخ سرخ سمندراست

ازمن مخواه شعرترای بی خبرزدرد                 شعری که خون ازان نچکدننگ دفتراست

مابازبان سرخ وسرسبزامدیم                         تیغ زبان برنده ترازتیغ خنجراست

این تخته پاره ها که به ان چنگ میزنید           ته مانده های زورق درخون شناوراست

چندنوشتاررابمقدمه اختصاص میدهم وسعی میکنم درسه نوشتارتمام بشود وبعد وارد مسایل اصلی میشوم بنده درسال50با اسم سازمان مجاهدین اشنا شدم درسال53بایکی ازنفرات تماسم برقرارشد که درسال54دردرگیری کشته شد درتظاهرات ضدسلطنتی با اکیپ های سازمان بودم سال 61دستگیروسال66ازطریق ترکیه با خودسازمان به عراق رفتم وسال93ازسازمان خارج شدم دراخرین نشست به مسولین گفتم میروم با من کارنداشته باشید منهم کارندارم ولی اگه کارداشته باشید منهم عکس العمل نشون میدم دراین سه سال انواع اذیتها راکرده است درصورتی که یک کلمه بر علیه انها ننوشتم وتماما سکوت کردم ولی دیگه شورشو دراورده ومرامجبور به جواب دادن کرد

فیس بوکهای بنده موجود هست که تماما برعلیه حاکمیت دینی حاکم برایران است دراولین انقدرپیج های خودشون راروی صفحه میگذاشتند ازهواداران تا شورا تا ازکارانداختن صفحه که کلا بمدت یکسال واندی فیس بوک راتعطیل کردم الان هم که شش ماه پیش دوباره راه اندازی کردم چند بارفیس واینستاگرام راهک وازکارانداختند که هربارجدیددرست کردم وتوسط هوادارانش اذیت میکنه

ادامه دارد

علی شیرزاد : اروپا

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی