ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

بنده درسال50با اسم سازمان مجاهدین اشنا شدم درسال53بایکی ازنفرات تماسم برقرارشد که درسال54دردرگیری کشته شد درتظاهرات ضدسلطنتی با اکیپ های سازمان بودم سال 61دستگیروسال66ازطریق ترکیه با خودسازمان به عراق رفتم وسال93ازسازمان خارج شدم دراخرین نشست به مسولین گفتم میروم با من کارنداشته باشید منهم کارندارم ولی اگه کارداشته باشید منهم عکس العمل نشون میدم دراین سه سال انواع اذیتها راکرده است درصورتی که یک کلمه بر علیه انها ننوشتم وتماما سکوت کردم ولی دیگه شورشو دراورده ومرامجبور به جواب دادن کرد

 

علی شیرزاد ـ پیام آزادی ـ دوشنبه 4 سپتامبر 2017

گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

گیرم گلاب شما اصل قمصر است                     اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

شرم از نگاه بلبل بی به دل نمیکنید                     که از هجر گل نوای فغانش به حنجراست

ازآن زمان که آینه گردان شب شدید                   آینه دل ازدم دوران مکدراست

فردایتان چکیده امروززندگیست                       امروزتان طلیعه فردای محشر است

وقتی که کینه سرعشق رابرید                         وقتی حدیث درد برایم مکرراست

وقتی زچنگ زمان مرگ میچکد                       وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است

وقتی بهاروصله ناجورفصلهاست                     وقتی تبرمدافع حق صنوبراست

وقتی به دادگاه طناب دار                               برصدرمی نشیند وقاضی وداوراست

وقتی تراوت چمن ازاشک ابرهاست                 وقتی که نقش خون به دل ما مصوراست

وقتی نوح کشتی خود رابه خون نشاند               وقتی مارمعجزه یک پیامبرا ست

وقتی که برخلاف تمام فسانه ها                       امروزشعله مسلخ سرخ سمندراست

ازمن مخواه شعرترای بی خبرزدرد                 شعری که خون ازان نچکدننگ دفتراست

مابازبان سرخ وسرسبزامدیم                         تیغ زبان برنده ترازتیغ خنجراست

این تخته پاره ها که به ان چنگ میزنید           ته مانده های زورق درخون شناوراست

چندنوشتاررابمقدمه اختصاص میدهم وسعی میکنم درسه نوشتارتمام بشود وبعد وارد مسایل اصلی میشوم بنده درسال50با اسم سازمان مجاهدین اشنا شدم درسال53بایکی ازنفرات تماسم برقرارشد که درسال54دردرگیری کشته شد درتظاهرات ضدسلطنتی با اکیپ های سازمان بودم سال 61دستگیروسال66ازطریق ترکیه با خودسازمان به عراق رفتم وسال93ازسازمان خارج شدم دراخرین نشست به مسولین گفتم میروم با من کارنداشته باشید منهم کارندارم ولی اگه کارداشته باشید منهم عکس العمل نشون میدم دراین سه سال انواع اذیتها راکرده است درصورتی که یک کلمه بر علیه انها ننوشتم وتماما سکوت کردم ولی دیگه شورشو دراورده ومرامجبور به جواب دادن کرد

فیس بوکهای بنده موجود هست که تماما برعلیه حاکمیت دینی حاکم برایران است دراولین انقدرپیج های خودشون راروی صفحه میگذاشتند ازهواداران تا شورا تا ازکارانداختن صفحه که کلا بمدت یکسال واندی فیس بوک راتعطیل کردم الان هم که شش ماه پیش دوباره راه اندازی کردم چند بارفیس واینستاگرام راهک وازکارانداختند که هربارجدیددرست کردم وتوسط هوادارانش اذیت میکنه

ادامه دارد

علی شیرزاد : اروپا