چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین کتک زدن اسیر جنگی

کتک زدن اسیر جنگی

بعد از مدتی ازانجا به اشرف رفتیم وعملیات افتاب شروع شد ، درعملیات درکنارفرمانده بودم که سربازی رابعنوان اولین اسیربه قسمت ما اوردند . فرمانده شروع کرد اسیرجنگی رابا فحش ومشت ولگد کتک زدن ! با دیدن این صحنه شوکه شدم که مجاهد خلق بااسیرجنگی اینطورتنظیم میکند ؟ رفتم جلو وسربازرا از دست فرمانده نجات دادم واعتراض به فرمانده که چرا میزنی ....اوضاع خرابترازاین حرفها بود که من تازه وارد فکرش رامیکردم وما زیرفشاربیشتررفتیم وبیشترایزوله شدیم

 

علی شیرزاد ـ فریاد آزادی ـ یکشنبه 17 سپتامبر 2017

 کتک زدن اسیر جنگی

لینک به قسمت اول

وارد اموزشها ی اولیه شده وبه قرارگاه دیگری نقل مکان کردیم . درانجا همه رابرای نشست صدا کردند وبمن نگفتند که موضع چی هست ... وهیچ توضیحی هم ندادند ، که کل قرارگاه کجا میرود تو میمونی . دوستی درگردان داشتم یواشکی بهم گفت میخواهیم برویم نشست برادر( مسعود رجوی) ، منهم که جدید رفته بودم طبعا خیلی علاقه داشتم بعد سالها رهبرم راببینم ولی مرا نبردند. دراسایشگاه نشسته بودم یکی از افرادی که درقراگاه بود به من مراجعه کرد . اورابرای اولین با ر میدیدم امده وگفت فرماندهانت فرصت نکردن بگویند یا توجیح کنند ! من مسئول حفاظت قرارگاه هستم تازمانی که برگردند من فرمانده توهستم . برویم درمقرما مستقر می شوی . چهارروزبعد افراد از نشست برگشتند . بعدا فرماندهان که خبرش را یکی از هم محفلی هایم بهم داد ، گفته بودند اشتباه کردیم علی را نبردیم اینطوری او را ازسازمان دورکردیم درست میگفتند با این برخورد بین من وسازمان ورهبریش که همه چیزم بود زمانی ! کیلومترها فاصله افتاد . این برخورد اولین عکس العمل مادی صحبتها وگزارشهایی بود که نوشته بودم .اینطوری انتقام گرفتند ومرابعنوان کسی که با سازمان اختلاف دارد معرفی کردند . کسانی که دردرون مناسبات بودند میدونند چه ایزولاسیونی برای نفر درست میشود . بعد از مدتی ازانجا به اشرف رفتیم وعملیات افتاب شروع شد ، درعملیات درکنارفرمانده بودم که سربازی رابعنوان اولین اسیربه قسمت ما اوردند . فرمانده شروع کرد اسیرجنگی رابا فحش ومشت ولگد کتک زدن ! با دیدن این صحنه شوکه شدم که مجاهد خلق بااسیرجنگی اینطورتنظیم میکند ؟ رفتم جلو وسربازرا از دست فرمانده نجات دادم واعتراض به فرمانده که چرا میزنی اولا ما مجاهد خلقیم ، دوما اواسیرجنگیست ،سوما طبق قران واسلام که بهش معتقدیم مجار به این کار نیستمی . وچهارم طبق قوانین بین المللی اجازه چنین کاری را نداریم . برگشتیم به قرارگاه همان روزاول گزارش نوشته وصحنه را بازگو واعتراضم را دوباره مطرح و انتقاد کردم . فردای انروز دیدم تعدادی بهم گفتند دستت دردنکنه مزدوررژیم راخوب حالشوجا اوردی ! درحقیقت ازبالا کتک زدن اسیر را منتسب به بنده کرده هم فرمانده را دربردند هم بنده را مقصرقلمداد کردند! که این دستت درد نکنه ها تبلیغات منفی برعلیه بنده بود . نشست تیپ شروع شد بلند شده هم به عمل فرمانده اعتراض کردم ،هم به افرادی که با تکه انداختن دستت درد نکنه را میگفتند . افرادی که شاهد صحنه بودند را مخاطب قرارداده گفتم مگه شما انجا نبودید چرا حرفی نمیزنید ؟ اوضاع خرابترازاین حرفها بود که من تازه وارد فکرش رامیکردم وما زیرفشاربیشتررفتیم وبیشترایزوله شدیم .....ادامه دارد

علی شیرزاد:اروپا    

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی