ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامۀ غفور فتاحیان به معاون وزیر کشور آلبانی مسئول پروندۀ حضور فرقۀ رجوی در این کشور

نامۀ غفور فتاحیان به معاون وزیر کشور آلبانی مسئول پروندۀ حضور فرقۀ رجوی در این کشور

 اینجانب غفور فتاحیان  که بیش از بیست سال از بهترین دوران زندگی ام را در سازمان مجاهدین به طور حرفه ای در قرارگاههای آن در عراق گذرانده ام، به اطلاع شما می رسانم طبق دستور مسعود و مریم رجوی رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ کس در تشکیلات این سازمان حق ازدواج ندارد و فقط رهبری این فرقه شامل مسعود و مریم رجوی حق داشتن همسر و زندگی خانوادگی را دارند.

 

------------------------------------------------------ 

غفور فتاحیان - پیوند رهایی، بیستم فوریه ۲۰۱۸

لینک به متن انگلیسی نامه

نامۀ غفور فتاحیان به معاون وزیر کشور آلبانی مسئول پروندۀ حضور فرقۀ رجوی در این کشور

خانم روونا وودا معاون وزیر کشور دولت البانی

اینجانب غفور فتاحیان  که بیش از بیست سال از بهترین دوران زندگی ام را در سازمان مجاهدین به طور حرفه ای در قرارگاههای آن در عراق گذرانده ام، به اطلاع شما می رسانم طبق دستور مسعود و مریم رجوی رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ کس در تشکیلات این سازمان حق ازدواج ندارد و فقط رهبری این فرقه شامل مسعود و مریم رجوی حق داشتن همسر و زندگی خانوادگی را دارند.

همچنین به دستور رجوی هرگونه تماس و ارتباط و دیدار با افراد خانواده ممنوع می باشد و هستند کسانی که نزدیک به ۳۰ سال است نمی توانند با خانواده خود ارتباط بر قرار کنند زیرا سران فرقه اجازه نمی دهند اعضای آن نه تنها با خانواده بلکه اساسا با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند و همه چیز بوسیله سران این فرقه کنترل می شود و اعضا حق هیچ گونه تصمیم گیری حتی در مورد امور و سرنوشت و زندگی خودشان را ندارند.

اعضای نگون بخت هر روز باید در نشستهای موسوم به عملیات جاری با بیان آنچه در طی روز علیه سیاستها و عملکردها و خطوط رهبری سازمان از ذهنشان گذشته است مورد تفتیش عقاید و در نتیجه تحقیر و بر خورد فیزیکی قرار بگیرند و هر روز در نشستهای موسوم به غسل هفتگی مجبور هستند مسائل و تصورات جنسی را که از ذهنشان گذشته و یا به آنها فکر کرده اند و یا حتی در خواب دیده اند نوشته و جلوی بقیۀ دوستانشان بخوانند تا با این اعتراف به گناه!! شرمگین شده و مورد تحقیر و توهین و خردشدن شخصیت خود قرار گیرند.

خانم معاون وزیر

این فرقۀ بغایت خطرناک جنایات بسیاری را در حق اعضای خود از جمله زندان و شکنجه های وحشتناک جسمی و روحی و قتلهای پنهان شده که دهها شاهد زنده برای آنها در همین اروپا وجود دارند مرتکب شده است. از جمله بسیاری از ما جدا شدگان از این سازمان شاهد و گواه موارد متعددی خودکشی در داخل تشکیلات این فرقه در عراق و کشورهای دیگر در نتیجۀ فشارها و شکنجه های رهبران فرقه بوده ایم.

از این رو و از آنجا که جنایتهای این سازمان در حق هزاران ایرانی را که بخشی از نقض حقوق بشر در حق مردم ایران می باشد نمی توان در این نامه به شما گنجاند از شما درخواست دارم که یک قرار ملاقات حضوری با این جانب تعیین کنید تا بتوانم بخشی از این ظلمها و جنایتها و نقض ابتدایی ترین حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک در حق من و دوستانم یعنی مردان و زنان تشکیلات این فرقۀ ارتجاعی و خشونت طلب (بویژه در حق زنان و دختران عضو آن) را که در طی این سالیان شاهد آنها بوده ام از نزدیک برای شما بازگو کنم.

غفور فتاحیان – پاریس

۲۰ فوریۀ ۲۰۱۷