ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامه مجیدرجبی به کمیسرعالی پناهندگان ملل متحددرآلبانی

نامه مجیدرجبی به کمیسرعالی پناهندگان ملل متحددرآلبانی

من مجید رجبی شهرستانی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم که مدت سه سال هست درکشور البانی زندگی می کنم که مدت سه سال هست که از سازمان جدا شدم . with resident document number 131132

 

نامه وارده - 15 آوریل 2019

کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد-آلبانی

با احترام :
من مجید رجبی شهرستانی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم که مدت سه سال هست درکشور البانی زندگی می کنم که مدت سه سال هست که از سازمان جدا شدم . with resident document number 131132
همانطور که شما آگاه هستید من در کمپ اشرف درعراق در یک شرایط بسیاروحشناکی بودم که شما با یک اقدام بسیار سریع و انساندوستانه برای حفظ جان من ، مارا به کشور آلبانی آوردید که من ازشما صمیمانه سپاسگزارم وهمچنین از مردم و کشور آلبانی که من را پذیرفته اند بسیارسپاسگزارم.
آقای کمیسرمن سال ها درشرایط بدی در عراق بودم .من یک پناهنده سیاسی هستم وازنظر روحی و روانی و جسمی در شرایط خوبی نیستم در حال حاضر نیازمندم که به من توجه ویژه شود. بسیار خوشحالم که به جای امن آمدم من سال ها ست الان چندسال هست موقعیت حقوقی من مشخص نیست . چند سال اینجا هستیم حتا یک بار با ما مصاحبه نشده است. .من چند سال هست که ازسازمان جدا شدم و انتظاردارم که در این کشور موقعیت حقوقی من روشن شود که متاسفانه آینده من مشخص نیست .
آقای کمیسر ده ها نفر ازسازمان جدا شدند ازآنجا که د راین کشور چون هیچ آینده ای برای خود نمی دیدند 90% بصورت غیرقانونی از این کشور رفتنندو در کشورهای با لکان پراکننده اند.
آقای کمیسر من یک پناهده سیاسی هستم ونیازمندم کمک از جانب شما برای یک زندگی شرافتمندانه هستم با توجه به سیاست جدید اتحادیه اروپا مبنی به سامان دادن پناهندگان در کشور مبدا ازشما تقاضا دارم که پرونده من را به صورت مستقل وجدا ازسازمان مجاهدیدن بررسی شود یا در این کشور به من کمک شود که بتوانم یک تجارت راه اندازی کنم ویا به کشوری دیگر منتقل نمایید .باسپاس فراوان
با احترام فراوان