س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامه مجیدرجبی به کمیسرعالی پناهندگان ملل متحددرآلبانی

نامه مجیدرجبی به کمیسرعالی پناهندگان ملل متحددرآلبانی

من مجید رجبی شهرستانی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم که مدت سه سال هست درکشور البانی زندگی می کنم که مدت سه سال هست که از سازمان جدا شدم . with resident document number 131132

 

نامه وارده - 15 آوریل 2019

کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد-آلبانی

با احترام :
من مجید رجبی شهرستانی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم که مدت سه سال هست درکشور البانی زندگی می کنم که مدت سه سال هست که از سازمان جدا شدم . with resident document number 131132
همانطور که شما آگاه هستید من در کمپ اشرف درعراق در یک شرایط بسیاروحشناکی بودم که شما با یک اقدام بسیار سریع و انساندوستانه برای حفظ جان من ، مارا به کشور آلبانی آوردید که من ازشما صمیمانه سپاسگزارم وهمچنین از مردم و کشور آلبانی که من را پذیرفته اند بسیارسپاسگزارم.
آقای کمیسرمن سال ها درشرایط بدی در عراق بودم .من یک پناهنده سیاسی هستم وازنظر روحی و روانی و جسمی در شرایط خوبی نیستم در حال حاضر نیازمندم که به من توجه ویژه شود. بسیار خوشحالم که به جای امن آمدم من سال ها ست الان چندسال هست موقعیت حقوقی من مشخص نیست . چند سال اینجا هستیم حتا یک بار با ما مصاحبه نشده است. .من چند سال هست که ازسازمان جدا شدم و انتظاردارم که در این کشور موقعیت حقوقی من روشن شود که متاسفانه آینده من مشخص نیست .
آقای کمیسر ده ها نفر ازسازمان جدا شدند ازآنجا که د راین کشور چون هیچ آینده ای برای خود نمی دیدند 90% بصورت غیرقانونی از این کشور رفتنندو در کشورهای با لکان پراکننده اند.
آقای کمیسر من یک پناهده سیاسی هستم ونیازمندم کمک از جانب شما برای یک زندگی شرافتمندانه هستم با توجه به سیاست جدید اتحادیه اروپا مبنی به سامان دادن پناهندگان در کشور مبدا ازشما تقاضا دارم که پرونده من را به صورت مستقل وجدا ازسازمان مجاهدیدن بررسی شود یا در این کشور به من کمک شود که بتوانم یک تجارت راه اندازی کنم ویا به کشوری دیگر منتقل نمایید .باسپاس فراوان
با احترام فراوان

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی