ی01262020

Last updateش, 25 ژانویه 2020 4pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامه سرگشادۀ زهرا معینی به رئیس جمهور فرانسه درمورد حمله اخیر افراد فرقۀ رجوی به منتقدین+متن انگلیسی

نامه سرگشادۀ زهرا معینی به رئیس جمهور فرانسه درمورد حمله اخیر افراد فرقۀ رجوی به منتقدین+متن انگلیسی

مریم رجوی درزیر سایه ولطف وعنایت دولت فرانسه این دست باز را به خودش میدهد که با منتقدین خودش چنین برخوردی بکند. ناگفته نماند همانطوری که ازتلویزیون همین فرقه بارها نشان داده شده و در سایتهای این فرقه منتشر شده است مسعود رجوی طی پیامی دستور قتل عام مخالفین خودش را در تمامی اروپا صادر کرده است. ترجمۀ فرانسۀ قسمتی از پیام او مبنی بر تهدید علیه جداشدگان و مخالفان این فرقه ضمیمۀ این نامه می باشد

زهرا معینی ـ انجمن زنان ایران ـ دوشنبه 4 اگوست 2015

نامه سرگشادۀ زهرا معینی به رئیس جمهور فرانسه درمورد حمله اخیر افراد فرقۀ رجوی به منتقدین+متن انگلیسی

با سلام و تقدیم احترامات فراوان خدمت رئیس جمهور فرانسه اقای فرانسوا اولان؛ اینجانب زهرا معینی مقیم کشور آلمان هستم که سالها پیش درتیم حفاظتی مریم رجوی بودم که بعدها وقتی با نیت ناپاک آنها اشنایی پیدا کردم وابعاد جنایت آنها را با چشم خود از نزدیک مشاهده کردم از آنها جدا شدم والآن مشغول فعالیتهای حقوق بشری هستم. من شاهد دزدیهای مسئولین سازمان و پول شوییهای آنها بودم. تمامی مدارک آن را به کشورهای مربوطه و ارگانهای مربوطه نیز داده ام ..

آقای رئیس جمهور؛ مریم رجوی در زیر پوش شعار انسانی و حقوقی دست در خون خیلی از ایرانیها ومجاهدین دارد و همسر او مسعود رجوی که فعلا مخفی است فرمان قتل عام مخالفان و منتقدانش را نیز صادر کرده و دستور اجرای آن را به مریم رجوی داده است. به دستور مریم رجوی که اکنون درکشورشما اقامت دارد رحم خیلی از زنها برداشته شده است. مریم رجوی و افرادش شهر اورسوراواز در استان والدواز کشور شما را جولانگاه اعمال قلدری و عربده کشی و ارعاب علیه هر مخالفی قرار داده اند. اخبار حاکی است که مامورین مریم رجوی به فرمان او درسه مرحله اقدام به ضرب و شتم منتقدین خود درفرانسه که به شهر محل اقامت او یعنی اورسوراواز رفته بودند کرده است که تمامی مدارک ان نزد پلیس می باشد و با کمال تأسف تا الآن ضاربین دستگیر نشده اند.

آقای مصطفی محمدی که شهروند کانادا می باشد و اقای علی حسین نژاد که مترجم شخصی مسعود رجوی بوده برای نجات دخترانشان از دست فرقه دست به اقدامات قانونی حقوقی وانسانی و رسانه ای در کشور شما فرانسه زده اند تا صدایشان را به گوش مسئولین کشور شما برسانند ولی با کمال تأسف با فرمان شخص مریم رجوی که او خودش هم از همسرش مسعود رجوی دستور می گیرد آنها نیز مورد ضرب و جرح توسط افراد مریم رجوی قرار گرفته اند.

سؤال این است که چطور آنها این چنین می توانند با نقض حاکمیت فرانسه جامعه حقوقی و مدنی فرانسه را خدشه دارکرده و با دست باز اقدام به ضرب وجرح افراد و تعقیب آنها و پخش ادعاهای دروغ و تهمتهای ناروا و مسخره علیه آنها به جرم اعتراض به ربودن دخترانشان توسط این فرقه نمایند و این ازدید مسئولین کشورفرانسه پوشیده می باشد. مریم رجوی درزیر سایه ولطف وعنایت دولت فرانسه این دست باز را به خودش میدهد که با منتقدین خودش چنین برخوردی بکند. ناگفته نماند همانطوری که ازتلویزیون همین فرقه بارها نشان داده شده و در سایتهای این فرقه منتشر شده است مسعود رجوی طی پیامی دستور قتل عام مخالفین خودش را در تمامی اروپا صادر کرده است. ترجمۀ فرانسۀ قسمتی از پیام او مبنی بر تهدید علیه جداشدگان و مخالفان این فرقه ضمیمۀ این نامه می باشد. رئیس جمهور محترم فرانسه؛ برپایۀ اصول انسانی و اصول جمهوری فرانسه که در رأس آنها آزادی و دموکراسی قرار دارد ازشما می خواهم که بازنگریی نسبت به وجود این عناصر ترور و ارعاب متعلق به مریم رجوی درکشور خودتان انجام بدهید تا با هوشیاری و درایت خودتان جلوی اقدامهای بعدی تروریستی آنها برعلیه منتقدین این سازمان را بگیرید تا یک فاجعه انسانی دیگر درکشور شما رخ ندهد و گوشه ای از خاک کشور شما جولانگاه مریم رجوی در پوش شعارهای پوشالی نباشد.

بانهایت تشکر

زهرا معینی –دوم آگوست 2015 آلمان

Dear President of the French Republic,

My name is Zahra Moeni and I reside in Germany. I was a member of Maryam Rajavi’s security team and her personal Boudyguard. Later on when I became more

familier with their evil intentions I got seperated from MEK. Currently, I am a human rights activist.

During the period of my involvement with this organisation I repeatedly witnessed theft and money laundering in the MEK

bases. All documents related to relevant countries and organizations have been sent, but unfortunately no arrest has been made yet.

Mr President,

Maryam Rajavi has her hand in the blood of so many Iranian and also many member of MEK. She even ordered the removal of the uterus of many women, and all of these under slogan of Human Rights

Massoud Rajavi whom is currently hidden has publicly called for the deaths of former members and other critics of the group and he order his wife Maryam Rajavi and other PMOI commanders who reside in France to executing this order.

There is information that with direct order of Maryam Rajavi, her trained terrorists attacked and beaten the former members who went to Rajavi’s residence in Auvers sur Oise. Police have all relevant documents but unfortunately, they have been no arrest yet.

Mr Mostafa Mohammadi a Canadian citizen and Mr Ali Hossein Nejad who was a veteran translator of Masoud Rajavi start a legal and Human Rights campaign in

France in order to rescue their daughters from Rajavi's cult and wishes that their voice be heard by you and relevant authorities.Unfortunately once again Maryam Rajavi sent out a gang of thugs to beat them up.

The question is how they can easily violate the sovereignty of France and its legal and civil system by threaten, chasing former members and making ridiculous and

false claims against two father that objected to abduction of their daughters.

France has protected the Maryam Rajavi and gave her a free pass to threaten and beaten up people with no limitation and her husband Massoud Rajavi has broadcast

a message to the MEK members whom live hidden lives in France and other European cities. In this message that reported on PMOI’s media and can

be reached via internet and published in their website, Rajavi demands the assassination of former members of the MEK and other critics of the group.

Part of Franch translation of his message about the threats of dissidents and opponents of the cult is Annex to this letter.

Dear President of the French Republic,

As you focus on the firm commitment of your government to protect the lives of French citizens and to defend freedom of expression, we draw your attention to

the danger posed by this cult training base in Auvers-sur-Oise and to consider taking a new stand against Maryam Rajavi and her terrorist gang before

another humanitarian catastrophe happen in your country.

Please accept, Mr President of the Republic, the assurance of my highest respect and consideration

Zahra moeini 01.08.2015

منبع : انجمن زنان ایران