ی09152019

Last updateی, 15 سپتامبر 2019 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین

نامه محمد رزاقی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر، گزارشکرسازمان ملل درمورد حقوق بشر در ایران

باید به اطلاع شما برسانم که چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر وجود خارجی ندارد.بلکه  یک فرقه تروریستی و مافیائی هست که سران این فرقه هم اکنون به رجوی داعشی و مریم قجر داعشی معروف هستند.من در مدتی که در عضویت این فرقه بودم شاهد مناسبات غیرانسانی رهبران این فرقه با اعضاء خود بودم .رجوی داعشی و مریم قجر داعشی بعنوان رهبران این فرقه قانونهای دست سازخودشان را به اعضاء اعمال می کردند و هنوز هم این رفتارغیرانسانی مریم قجر داعشی با اعضاء نگون بخت ادامه دارد

ادامه مطلب...

سازمان مجاهدین بزرگترین مانع موفقیت نهادهای حقوق بشری بین المللی درایران می باشد ـ نامۀ حسین نژاد به گزارشگرملل متحد درامرحقوق بشردرایرانـ

گواهی می دهم و به اطلاع آنجناب و جامعۀ بین المللی می رسانم که سازمان مجاهدین خلق دیگر سالیان متمادی است که یک سازمان مبارز برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران نیست بلکه یک فرقه با اعتقادات و اجبارات و تابوهای فکری و ذهنی مغایر با اصول و عرفها و نُرمهای ایرانی، اسلامی، انسانی و جهانی است و سیاستها و عملکردهای رهبری این سازمان بر پایۀ همین اعتقادات و افکار از جمله عملکردهای تروریستی و خشونت طلبانه و فرقه ای آن بوده و می باشد

ادامه مطلب...

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره ۱)

من واقعآ با این نوع تفکر مشکل داشتم برای همین هیچ وقت پای این موضوع نیامدم من دو,دوتا چهار تا کردم و تصمیم گرفتم که برگردم برای همین به رضا مرادی گفتم که من دیگه نمیخوام در اینجا بمانم و بعد از مدت کوتاهی ایشان به من گفت اگر میخواهی برگردی باید دو سال زندان ما را تحمل کنی بعد هشت سال هم ابوغریب اگر زنده ماندی میتونی برگردی ایران نه اروپا!!! من با شنیدن این حرف واقعآ عصبانی شدم، منی که با پای خودم به این مبارزه آمده بودم حالا باید برای خروج ده سال از عمر خودم را در زندان میگذراندم واقعآ این انصاف بود که منو غیره قانوی وارده خاک عراق کنید تا این رود غیره قانوی شامل حال من شود؟

ادامه مطلب...

نامه ای به ساکنان کمپ تیرانا

رجوی شیاد  خودش به عراق آمد و گفت می خواهد آتش بر افروزد در کوهستانها و با همین بهانه همه ما را روزی به عراق کشاند و گفت می خواهد با تاسیس ارتش به اصطلاح آزادیبخش سرنگونی را محقق کند و بدنبال آن به بهانه عملیات سرنگونی تعداد کثیری از بهترین نیروها را در تنور جنگ ریخت و به کشتن داد که یک قلم آن در عملیات به اصطلاح فروغ بیش از هزارو پانصد تن کشته و مفقود شدند و بعدش بدون اینکه مسولیت  شکست نظامی اش را که نتیجه تحلیل های غلطش بود بپذیرد آنرا گردن ما انداخت

ادامه مطلب...

نامه بهزاد عرب درگی برادرجوادعرب درگی اسیر مجاهدین درکمپ لیبرتی

آیافرقی بین جان انسانها وجوددارد؟؟ آیا انسان وشهروند درجه یک و دو وجود دارد؟؟ آیا دیداربامادر واعضای خانواده جرم وگناه است؟؟ حتی بدترین زندانهای دنیا حق ملاقات رابرای مجرمان زندانی خودباخانواده اش راقائل بوده ومنع نکرده اند. آیابرادرمن دردرون سازمان مجرم محسوب میشود!!!؟؟؟ آیا قوانین درون سازمان مجاهدین ازقوانین زندانهای مخوف هم سخت تر وبدتراست!!!؟؟؟


ادامه مطلب...

نامه سرگشاده خانواده های اسیر در سازمان مجاهدین به وزارت خارجه استرالیا

.... این فرقه درداخل کمپ ازفرزندان مابیگاری گرفته وحتی سو استفاده جنسی نمودند دراین مدت هرکدام ازفرزندان مابراثرنارضایتی اگرعزم جدایی ازاین گروه راداشتندتحت شکنجه های شرم اورروانی وفیزیکی قرارگرفتند..اماتعدادی که جرات وشهامت بیشتری داشتندخسته ازظلم مجاهدین شبانه فرارکرده وازطریق بیابان های عراق خودرابه نیروهای پلیس این کشورمعرفی کرده....(نامه انگلیسی ضمیمه می باشد)


ادامه مطلب...

نامه سرگشاده آقای محمد کرمی به خانم بئاتا شدوو نخست وزیر لهستان

اکنون چند سالی می شود که فرقه رجوی روی جوانان لهستانی برنامه ریزی کرده که با پوشش تفریح کوتاه مدت در پاریس با هزینه ای معادل 1/ 15 قیمت واقعی، دانشجویان و جوانان لهستانی را فریب می دهد واز عدم اگاهی جوانان لهستانی نسبت به مسائل سیاسی ایران و زبان فارسی سوء استفاده می کند و با حضور جوانان لهستانی جمعیت مورد نیاز تبلیغاتی متینگ سالانه خود را که امسال در 9 جولای 2016 درپاریس برگزارمی شود، تامین می کند

ادامه مطلب...

نامه سرگشاده 505 تن از جداشدگان، منتقدین و خانواده ها به وزیرامورخارجه استرالیا

بقراراطلاع درتاریخ 25 نوامبر2016 بازنگری لیست تروریستی دولت استرالیا انجام میگیرد. سازمان مجاهدین و شاخکهای سیاسی ونظامی آن (شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش) بحق از سالیان پیش دراین لیست ثبت شده اند. سازمان مجاهدین هرگز ازمشی وایدیولوژی مسلحانه و خشونت طلبی فاصله نگرفته است. ما جداشدگان، منتقدین وخانواده های امضاء کننده این نامه شاهدین واقعی دراین رابطه هستیم و ازشما خواستارابقای نام سازمان مجاهدین و موسسات تابعه درلیست گروه های تروریستی استرالیا می باشیم  

 AAWA-Association, September,10 2016

 Open letter to Australian minister of Foreign Affairs Foreign Affairs and Trade

Department of Foreign Affairs Trade

R G Casey Building, John McEwen Crescent, Barton ACT 0221 Australia

Dear minister Mrs. ,

on November the 25th the listing of the Iranian “Mojahedin-e Khalq” organization (MKO/MEK), aka “People´s Mojahedin Organization of Iran” (PMOI) with its political wing, the “National Council of Resistance of Iran” (NCRI) and its military wing, the “National Liberation Army” (NLA) on the Consolidated List has to be extended.

Since years, the MKO tries to appear as a democratic exile-opposition, calling themselves “the Iranian resistance”. They spent a lot of money to acquire support from international former political and military officials and launched a huge public-relations-campaign to present themselves as the “only alternative to the Iranian regime”.

But we as MKO-dropouts, critics and relatives of MKO-members daily suffering the ideology and practices of this Cult know better:

Behind the wall, the MKO is a cultish organization with no support among the most Iranians (exiles as well as those living in Iran). The majority of the Iranians despise the MKO for their alliance with Saddam Hussein in the 80s and for their position against the nuclear program (by most of the Iranian population the program is seen as a legitimate right). At least there is the occult and even messianic image, which has been arranged to Maryam Rajavi “President-elect” and “Sun of the Revolution” and the cultish structure of the organization, which raises questions of democracy within the organization itself because Maryam Rajavi remainedthe President of the organization since her “election” in 1993 without any sign of political pluralism.

Daniel Benjamin, the former U.S. State Department’s counterterror coordinator, told the FP-Website 2015: Being delisted as a Foreign Terrorist Organization — a decision I took part in — doesn’t mean that this group … has suddenly … become trustworthy or worthy of engagement.”[2], beat up critical demonstrators in Saint-Michel in 2012[4].

As well as in physical violence, the MKO is well trained in psychological warfare:

They strictly separate their Members form families and friends. The members do not have any contact to their relatives. Former members and critics are denounced as “agents of the Iranian intelligence” in general. The MKO fights to silence every critical voice. Therefore they already crashed several homepages from former members and critics with cyber-attacks.

But the MKO members also do not flinch from using violence against themselves:

A lot of MKO-members took part in a large number of hunger strikes in the last years (also in Australia) and so revealed servile obedience to their leader, Maryam Rajavi. You may not forget the self-illumination-protest by MKO-members after the French police raid the MKO headquarter in Paris in 2003.

The terrorist history of the MKO, which was reported to the Australian Parliament in brief by Nigel Brew in 2012[6]

In the last years the MKO tried everything to play a role in the Middle East:

First they were fighting to stay in Camp Ashraf at all costs. But when they had to accept that this fight is not to win, they changed their focus to bring the members to Albania and find some allies in the Region. So Maryam Rajavi met with members of the Syrian Revolution, she swarms over the Saudis and lately she met with Palestine President Abbas. So it is no surprise, when several dropouts, escaping from Camp Liberty, tell the MKO has even close ties to ISIS ensuring the MKO can stay in the region.

We as MKO-dropouts, critics and relatives of MKO-members suffering this Cult, urge you to carefully consider the upcoming decision to extend the MKO-listing, or not.

Yours sincerely,

Cologne, August the 31th 2016

1 Hassan Abbaskhani
2 Jahangir Abbassi
3 Amir-Hooshang Abdi
4 Assdollah Abdi-Nematabadi
5 Sorayya Abdollahi
6 Marhemat Abolfathi
7 Heidar Abolhassani
8 Alireza Abooli
9 Amirhossein Abrishamkar
10 Esmael Aghapoor
11 Roya Ahmadbeigi
12 Sajedeh Ahmadi
13 Mohammad Ahmadi
14 Baba Ali Ahmadi
15 Batool Ahmadkhani
16 Mahnaz Akafian
17 Behrooz Akbari Motlagh
18 Reza Akbari Nassab
19 Ali Akrami
20 seyyed Saeed alavian
21 Rostam Alboogheibish
22 Jalil Alboogheibish
23 Behzad Alishahi
24 Asghar Alizadegan
25 Gholamali Allafpoor
26 Ali Amani
27 Zommorod Amini
28 Samad Amiri-Param
29 Bagher Amiri-Param
30 Haj Abdolhamid Anssari
31 Hamid Arab-Dargi
32 Zahra Arab-Dargi
33 Behzad Arab-Dargi
34 Ali Arab-Dargi
35 Amir-Hossein Arab-Dargi
36 Mohammad Araghi
37 Gholamreza Araki
38 Fatemeh Arbabi
39 Hadi Arbabi
40 Eskandar Arjomandi
41 Arman Armani
42 Milad Aryaei
43 Mehdad Ashena
44 Zahra Ashraei
45 Mohammad-Javad Assadi
46 Siavosh assadi
47 Abbas Assadi
48 Mastaneh Assadzadeh
49 Behrooz Assadzadeh
50 Abdolreza Asskereh
51 Mohammad Atabai
52 Siavosh Atighi
53 Maasoomeh Attarian
54 Issa Azadeh
55 Hedieh Azadi
56 Adel Azimi
57 Hassan Azizi
58 Ahmad-Reza Azizi
59 Shahin Baba Ahmadi
60 Fariborz Baba Ahmadi Karimi
61 Mohammad-Reza Bagheban-bashi
62 Hamdamali Bahmani
63 Davood Bakhtiari
64 Reza Bamadi
65 Nader Banifarhan
66 Fahim Bavi
67 sekran Bavi
68 Hossein Bazzazian
69 Rabee Behbahani
70 Raheleh Behbahani
71 Khanom Behbahani
72 Narges Beheshti
73 Mohahmmad Beheshti
74 Gholamreza Behroozi
75 Chasb Beite Mashal
76 Abbas Bidari
77 Ehssan Bidi
78 Hamid-Reza Bikas
79 Hooshang Biroonro
80 Nader Chapchap
81 Eidmohammad Charlang
82 Abde Mohammad Charlang
83 Ahmad Charlangi
84 Zeynab Cheraghi
85 Hossein Dal
86 Mohammad Sharif Damani
87 Mohammad Karim Damani
88 Ramin Darami
89 Mohammad Darikvandi
90 Yadollah Dashti
91 Hamid Dehdar Hassani
92 Abdolhossein Dehdashti-Akhavan
93 Behrooz Dehdashtnia
94 Mahnaz Dehshatnia
95 Kazem Delfi
96 Abdolreza Delfi
97 Akbar Dolatnejad
98 Esrafil Dolatpanah
99 Mohammad Ebadi
100 Abdolkarim Ebrahimi
101 Yadollah Ebrahimi
102 Ahmad Ebrahimi
103 Nasser Eghdami
104 Abdolhamid Fakhrattar
105 Nasrollah Fallahi
106 Jaafar Farajpoor-Andabili
107 Taleb Farhani
108 Mohammad Fatemi
109 Madar Fathi
110 Reza Fathi
111 Mohammad Fathi
112 Hamzeh Fathi
113 Zohreh Fonoodi
114 Karim Fonoodi
115 abbas Ghaeminia
116 Ali Ghaffari Nik
117 Dariush Ghanavati
118 Ali Ghanbarzadeh
119 Hamael Ghanizadeh
120 Ali Ghashghavi
121 Leyla Ghassemi
122 Rohollah Ghassemi
123 Akbar Ghassemi
124 Syroos Ghazanfari
125 Roghieh Gooya
126 Effat Habibi
127 effat Habibi
128 Mohssen Haddadi
129 Karim Haghi
130 Ameneh Haghighat
131 Ahmad Hajeri
132 Shahin Hajeri
133 Farzaneh Haji-Azimian
134 Mahmood Hajizadeh
135 Reza Hamed-Ranji
136 Mahboobeh Hamzeh
137 Abdolrahman Hanzalzadeh
138 Peyman Hassanpoor
139 Mohssen Hatamian
140 Adel Hazbehpoor
141 Akram Hazrati
142 Abolfazl Hejazi
143 Hossein Hemmati
144 Narges Hooripoor
145 Seyyed Rooyeh Hosseini
146 Valieh Hosseini
147 Seyyed Reza Hosseini
148 Ghorbanali Hosseinnejad
149 Khalil Hosseinnejad
150 Ali Hossein-Nejad
151 Ahmad Hosseinzadeh
152 Saber Hozbavi
153 Alireza Imanpoor
154 Nilofar Irani
155 Narges Iranpoor
156 Abdolhamid Iranpoor
157 Abdilhassan Iranpoor
158 Mah-Minir Iranpoor
159 Raheleh Iranpoor
160 Homayoon Iranpoor
161 Nasser Jabbari
162 Saeed Jadidian
163 Ali Asgar Jafarpoor
164 Mohammad Jahanbakhsh
165 Mahvash Jahanbani
166 Fazlollah Jahanbani
167 Ali Jahani
168 Mah Monir Jalali
169 Shirzad Jalili
170 Massood Jalili
171 Azar Jalilian
172 Yoossef Jarafi
173 Ramzan Jirdehi
174 Mohammad Jodat
175 shanbeh Kalantari
176 Ranzan-Ali Kalateh-Safiri
177 Maasoomeh Kalateh-Safiri
178 Hossein Kalateh-Safiri
179 Ali Kalateh-Safiri
180 Abolfazl Kalateh-Safiri
181 Mohammad Kalateh-Safiri
182 Akbar Kalateh-Safiri
183 Fatemeh Kalateh-Safiri
184 Zahra Kalateh-Safiri
185 Shahla Kallehjooei
186 Alireza Karambeigi
187 Mohammad Karami
188 Mohssen Karami
189 Zabihollah Karbakhash
190 Robabeh Karbalaei-Sabbagh
191 Mehrangiz Karimdadi
192 Madineh Karimi
193 Syroos Karimi
194 Gharin Nasser Karimvand
195 Behrooz Kavoossinia
196 Dariush Kazemi
197 Mina Kermani
198 Adel Keshmiri
199 Nader Keshtkar
200 Akbar Khabareh
201 Hassan Khalaj
202 Karam Kheiri
203 Hadi Kheyrandish
204 Ebrahim Khodabandeh
205 Ahmad Khodaverdi
206 Aghdas Khodaverdi
207 Mehdi Khoshal
208 Rahim Khosravi-Dizaji
209 Homayoon Kohzadi
210 Etrati Kooshali
211 Marhoomeh Kordmir
212 Peyman Kordmir
213 Seyyed Reza Latifi
214 Aziz Mahdavi
215 Fereshteh Mahdian
216 Jaber Majdamian
217 Reyhaneh Maleki
218 Serieh Malekli
219 Someira Mansoori
220 Karim Mashayekhi
221 Rassool Mazloomi
222 Karim Mazloomi
223 Kazem Mazrae
224 Zahra mirsalari
225 Ali Mirzaei
226 Farhad Mirzakhani
227 Iman Mobeiyeni
228 Mohammad-Reza Mobin
229 Alireza Moghadami-Choobghlooei
230 Massoud Moghaddam
231 massood Moghaddam
232 adel Moghaddam
233 Ebrahim Moghadderi
234 Razieh Mohammad-Alian
235 Lotfollah Mohammadi
236 Mustafa Mohammadi
237 Morteza Mohammadi
238 Mohammad Mohammadi
239 Hurieh Mohammadi
240 Asghar Mohammadi
241 Rahman Mohammadian
242 Maasoomeh Mohammadian
243 Zahra Mohammadi-Kamiab
244 Hanif Mohammadi-Kamiab
245 Homeyra Mohammadnejad
246 Assefeh Mohammadzadeh
247 Raana Moharrami
248 Zahra Moini
249 Jafar Mojaradi
250 Saeed Mojarrad
251 Jaafar Mojarrad
252 Ali Mokhtari
253 Habib Moonessi-Gharamaleki
254 Sedighe Morshedzadeh
255 Mir-Davood Mortazavi
256 Aziz Mossaedi
257 Jahad Motavari
258 Ghadamkheir Motiei-ghalavand
259 seyyed-Amir Movasseghi
260 Mohammad Reza mustafazadeh
261 Nader Naderi
262 Ahmad Naghashan
263 Lida Namdari
264 Hamid Reza Narimi
265 Omid Narimi
266 Farshid Nasrollahi
267 Saeed Nasseri
268 Emaeil Nassiri
269 Hoorieh Nassiri
270 Rahman navabi
271 Jamshid Nazari
272 Manssoor Nazari
273 Dariush Nazari
274 Haj Hossein Nazari
275 Ahmad Nazeri
276 Tahmoores Nazeri
277 Nima Nazeri
278 Kiumars Nazeri
279 Hadi Negravi
280 Momen Nejad Limoodehi
281 Mehrnoosh Nik Seyr
282 Gholamhossein Nikoo
283 Ahmad Nobakhti
284 Mehrdad Noroozi
285 Mohammad Taghi Noroozi
286 Alireza Noroozpoor
287 Rafegh Nosrati
288 Manijeh Obeidnejad
289 Ardalan Omidvari
290 saeed Pakdel
291 Mehdi Palideh
292 Farideh Parvaresh
293 Nasser Passinia
294 Nasrollah Pirzadi
295 Farideh Poolararag
296 Ghahreman Poolararag
297 Kazem Poor Khafajian
298 Hajar Poorabdi
299 Mehdi Poorghsassem
300 Najaf Poor-Mahla
301 Jamshid Poorvahed
302 Farhad Rabiei
303 Maki Rafiei
304 Fatemeh Rahimi
305 Sadegh Rahmani
306 Azadeh Rahmani
307 Bayazali Rahnamai
308 Reza Rajabzadeh
309 Reza Ramzani
310 Kobra Rashti
311 Ahad Rassoolpoor
312 Allaverdi Rassoolzadeh
313 Siavosh Rastar
314 Hamid Rastegari
315 Abbas Rastegari
316 Ali Akbar Rastgou
317 Mohammad Razzaghi
318 Ghorbanali Refiei
319 Mehrangiz Rezaei
320 Maasoomeh Rezaei
321 Sadegh Rezaei
322 Majid Roohi
323 Hadi Roomipoor
324 Abbas Sadeghinejad
325 Ziba Saedi-Mianeh
326 Nilofar Safraraz
327 Mehrdad Sagharchi
328 Behzad Sajedifar
329 Nahid Salehpoor
330 Jalal Salmani
331 Mahinalsadat Samadi
332 Maryam Sanjabi
333 Aazam Sardari
334 Hamed Sarrafpoor
335 Mir Bagher Sedaghi
336 Ghodrat Sedigh
337 Mahmood Sepahi
338 Saboora Shaabani
339 Roghieh Shaabani
340 Ahmad-Reza Shafiei
341 Ahmad-Reza Shafiei
342 Akram Shahabi
343 Kazem shahidi
344 Rabee Shahrokhi
345 Maasoomeh Shakeri
346 Mohammad-Reza Shams
347 Saba Shekarbeigi
348 Maasoomeh Shirdel-Bavi
349 Arman shirkhoda
350 Maziar Shirvani
351 Delbar Shojaei
352 Shahram Shokri
353 Maryam Shokri
354 Maria Shokri
355 Karim Sojoodi
356 Reza Soleiman-Jah
357 Batool Soltani
358 Fariba Sorkhi
359 ali Sorkhian
360 Jamshid Tafrishi
361 Seyyed Mehdi Taghi Khein
362 Tahereh Taghipoor
363 Mehdi Taheri-Khosroshahi
364 Shahin Taheri-Nejad
365 Haji Tahmasbpoor
366 Mansoor Tanhaei
367 Mir Yoosef Tara
368 Seyyed-Yoosef Tara
369 Ghafoor Tattahian
370 Behrooz Tayyar
371 Maohhamd Tayyaz
372 Marjan Teklari
373 Edward Termado
374 Reza Tokhafshan
375 Fatemeh Toorang
376 Eshagh Toorang
377 Mahmood Udehzadeh
378 Saeed Vadian
379 Alireza Vadian
380 Akbar Vahed-Rezaei
381 Mahmood Valizadeh
382 Ali yari
383 Nasser Yavari
384 Rauf Yazdani
385 Samad Yoosefi-Sadat
386 Shayan Zakeri
387 Khoob Zamani
388 Giti Zardoshtian
389 Nader Zare
390 Abdolmajid Zargar
391 Seyfollah Ziba
392 Jalil Zibaei
393 Sadegh Zobeidi
394 Sadegh Zobeidi
  Families  
395   Abedi
396   Adham-Maleki
397   Agahi
398   Ahfateh
399   Ahmadi
400   Ajabi
401   Akbari
402   Akbari-Kohnehsari
403   Akbarzadeh
404   Akhlaghi
405   Alimoradi
406   Alipoor
407   Azarbiglori
408   Baharestani
409   Bahi
410   Balaei
411   Bayati-Sadiei
412   Bazargani
413   Bazgooneh
414   Chamani
415   Chavoshi
416   Dehghan-Gooraei
417   Dokhtemasroor
418   Dolatpanah
419   Eghbali
420   Ershadnamin
421   Esrafilian
422   Farahnak
423   Feyzi
424   Ganjeei
425   Garfami
426   Ghamgosar
427   Ghanipoor
428   Ghasemi
429   Gholampoor
430   Gholizadeh
431   Godazi
432   Gooya
433   Hadipoor
434   Haghgoo
435   Haghi
436   Haghighat
437   Haghighattalab
438   Haghighi
439   Haghiri
440   Hamidian
441   Hassanzadeh
442   Hatam
443   Hosseini-Dehbaneh
444   Jalilizadeh
445   Jamali
446   Jamebalaei
447   Javadzadeh
448   Kazemi
449   Kefayati
450   Khalili
451   Khavari
452   Lagheid
453   Loghmani
454   Maasoomipoor
455   Mahmoodi
456   Mansoori
457   Mehrvarz
458   Mirideyyed
459   Mirissapoor
460   Mirmoosavi
461   Mobarhan
462   Moghaddasi
463   Mohammadi
464   Mojtahedi
465   Moosapoor
466   Moradzadeh
467   Nazarpoor
468   Nazifi
469   Nedaei
470   Negahdar
471   Nejadshams
472   Noghresaz
473   Noornia
474   Ostadian
475   Paknehad
476   Papoon
477   Poorabed
478   Poorahmad
479   Poorhassan
480   Poorjafar
481   Poor-Mohammadali-Bazkiani
482   Poor-Pirdehghan
483   Poorshafe
484   Rafinejad
485   Rahdar
486   Rajabi-Shahrestani
487   Rajaeipoor
488   Rezaei
489   Roostaei
490   Roshandel
491   Rostami
492   Sadat-Mohsenian
493   Sadidi
494   Salighedar
495   Sasani
496   Seyyed Sadidi
497   Shaabani
498   Shakhes
499   Sharifi
500   Sojoodi
501   Tolami
502   Torabi
503   Yekta
504   Yoosefi
505   Zekizadeh

103 تن از فعالان حقوق بشر حملۀ تروریستی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

ما امضا کنندگان زیر فعالان حقوق بشر از جمله جدا شدگان فرقۀ رجوی حملۀ تروریستی اخیر به کمپ لیبرتی (زندان ر جوی) را که دوشنبه شب 3 ژوئیه (13 تیر ماه) روی داد به شدت محکوم کرده و از دولت عراق و نهادهای بین المللی ذیربط می خواهیم که عاملان را شناسایی و تحویل عدالت بدهند.


ادامه مطلب...

نامه سرگشاده خانواده ایرانپور به وزارت خارجه استرالیا

 ....باید یادآوری کنیم که این فرقه در دهه شصت شمسی در ایران و به‌خاطر نزاع بر سر قدرت، اقدامات تروریستی متعددی را در کشور ما انجام داد و ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. ما در شهرمان شیراز از نزدیک شاهد ترور و خشونت این فرقه بوده‌ایم، فردی در محله‌ی ما زندگی و کار می‌کرد که مغازه‌ی تابلوسازی داشت و هیچ سمتِ دولتی هم نداشت و تنها به‌خاطر ظاهرش که مذهبی بود کشته شد و یا ما در شیراز شاهد به آتش کشیده شدن یک اتوبوس حمل و نقل عمومی به وسیله‌ی این فرقه بودیم و عده‌ای زن و مرد و کودک بی‌گناه در آن زنده زنده سوختند....( متن انگلیسی نامه ضمیمه می باشد )


ادامه مطلب...

نامه خانواده ایران پوربه کمیساریای عالی سازمان ملل درامورپناهندگان واقع درکشورعراق

 ما اعضای خانواده‌ی ایران‌پور دیروز مطلع شدیم که کمپ لیبرتی محل اسکان فرزندانمان احمدرضا و محمدرضا ایران‌پور مورد حمله‌ی موشکی واقع شده است. ما به شدت نگران وضعیت سلامت فرزندان خود هستیم. ما با سازمان مجاهدین خلق(MKO) به‌خاطر ربودن فرزندانمان و نگهداری آن‌ها به روش برده‌داری در اشرف و اکنون لیبرتی مخالفیم. ما با این سازمان که برخلاف قوانین حقوق بشری مانع ملاقات ما با عزیزان دربندمان می‌شود به شدت مخالفیم اما با اینحال حمله‌ی ددمنشانه به گروهی انسان بی‌دفاع را محکوم می‌کنیم.


ادامه مطلب...

شروع نشستهای غسل هفتگی به دستور شخص مسعود رچوی برای سرنگونی رژیم ایران

درون این سازمان دنیا و زندگی معنی نداشت هر چی بود سیاهی و دستور و اجرا بود شما حساب کنید سالها باید در یک جایی باشید که همه ساعات آن با هم هیچ فرقی نداره،والا زندان بهتر از این سازمان بود حداقلً در زندان افکارت مال خودت هست و کسی نیست که بهت بگه فکرت را هم بده به من؟اگر شما تاریخ را ورق بزنید،در هیچ زمانی به چنین سازمانی برخورد نخواهید کرد

ادامه مطلب...

نامه سرگشاده آقای نادر نادری به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

حفاطت آقای بیدقی به عهده شما و دولت هلند می باشد و در این رابطه جامع ایرانی مقیم اروپا بی تفاوت از کنار این توطئه نخواهند بود و لحطه مره رصد خواهان کرد و از طرفی در این رابطه با تمام ارگانهای حقوق بشری در رابطه با آقای بیدقی در ارتباط خواهیم بود و با ارسال نامه و اسناد معتبر دست به افشاگری خواهیم زد

ادامه مطلب...

نامه ای به دوستان سابق دربند در آلبانی و لیبرتی

دوستان بدانید که آلبانی آخر خط است چرا که شرایط آنجا بسا وحشتناک تر از عراق است زیرا در آپارتمانهای در و پنجره بستۀ آنجا تمام روز عملیات جاری و غسل هفتگی تمام وقت می باشد و افراد در آنجا بطور کامل از دنیای بیرون ایزوله و قطع می باشند. و اگر همچنان به امیدهایی واهی بخواهید در هفت حصار رجوی باقی بمانید بدانید که بعد از این أخر خط، دیگر نقطه ای و ایستگاهی وجود ندارد جز هیچ و پوچ و تباهی و تاریکی

ادامه مطلب...

نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای جان ویلیامزسناتوراسترالیائی

شما از مریم رجوی سوآل کنید که در اروپا چگونه تعدادی هدایت شده خود را به آتش کشیدند،  در نشستهای درون تشکیلاتی مریم رجوی در مورد حجاب و لباس  گفته ما نمی گذاریم کسی بی حجاب و یا هر مدل لباسی که بخواهد بپوشد ما در رابطه با آزادی و صحبتهائی که در شورا شده اینها برای بیرون است و برای درون ما نیست.آیا مریم رجوی به شما گفته است و یا شما می دانید که اعضای مجاهدین سالهای سال است که دسترسی به خانواده و فامیل، مطبوعات، تلفن و اینترنت و یا هر گونه وسیله ارتباطی ندارند و زیر کنترل شدید و فضای بسته تشکیلاتی هستند

ادامه مطلب...

نامه ای به ساکنان لیبرتی (ازعلی جهانی)

واقعیت اینست که رهبری سازمان بهتر از هر کسی می داند که سازمان در شرایط بسیار وخیم و اسف باری قرار دارد و دیگر نه توان سرنگونی دارد و نه اینکه می تواند امنیت شما را در عراق حفظ کند . لذا از آنجایی که همه شما خوب می دانید ؛ سازمان هیچگاه ارزشی برای جان نیروهایش قایل نبوده و نیست و نخواهد بود ؛ می خواهد شما را سپر بلای رهبری و سران سازمان کند و به کشتن بدهد تا بتواند آنها را به راحتی از عراق فراری دهد . لذا وقت آن رسیده است که علیه این اقدام و هدف ضد انسانی سازمان و رهبری اش قیام و شورش کنید و سرنوشت خود را خود تان رغم بزنید و برای باقیمانده عمرتان و آینده زندگی تان و مبارزه تان خود تان بدور از بالای سر بودن چماق سازمان تصمیم گیری کنید و سرنوشت آینده تان را رغم بزنید و خود را از جهنم تشکیلات در عراق نجات دهید .


ادامه مطلب...

نامۀ حسین نژاد به دعوت شدگان عرب به برنامۀ 9 ژوئیۀ مریم رجوی در فرانسه

 سران سازمان مجاهدین خلق با آوردن لابیهای سخنران همیشگی آمریکایی و اروپایی خود که بسیارشان از مسئولان سابق جنایت و خونریزی در جهان از جمله ویتنام و عراق در ارتش و سی آی ای آمریکا هستند و با اجاره کردن پولی دانشجویان لهستانی و اهالی کشورهای فقیر اروپای شرقی با تطمیع آنان به گردش و سیر و سیاحت و خوراک در پاریس و یا برخی پناهندگان عرب بویژه سوری و نیز پناهندگان افغانی به وضوح اعتراف می کند که ایرانیان آزاده و شریف خارج و نیروهای اپوزیسیون مستقل ایرانی در خارج کشور از این فرقه متنفر و بیزارند و آن را خائن به ملت و کشور خودشان و بزرگترین ضربه زننده به جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران می دانند

ادامه مطلب...

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره 2)

بعد از مدتی خیلی نگران خانواده ام شده بودم از یک طرف میترسیدم به مسئولم اینو بگم از طرف دیگر فکر خیال که آیا پدر و مادرم زنده هستند داشت منو داغون میکرد بلاخره دلو زدم به دریا و یه نامه نوشتم که من تقاضای تلفن دارم و شرح ماجرا نوشتم که که به دلیل نگرانی و دلواپسی برای مادر و پدرم لطفاً بگذارید من یه تلفن بزنم.بعد از چند هفته ای منو صدا کردن و این جواب رو بهم دادن که:ما به دلیل امنیت خانواده تو نمیتونیم به تو اجازه بدیم که تا با خانواده ات تماس بگیری.ولی یک نامه بنویس تا ما آن را برای خانواده ات بفرستیم

ادامه مطلب...

اعلام جدائی آقای مجتبی بیدقی ساکن هلند از فرقۀ رجوی

این سازمان تبدیل شده به یک فرقه ضد ملی که بقای خود را در ریزه خواری سفرۀ اجانب می بیند دیرگاهی است روش و منشی مبتنی بر لجن پراکنی علیه جداشدگان از آن در پیش گرفته تا از افشای نامردمی هایش در درون مناسبات و تشکیلات فرقه ای اش از سوی این جدا شدگان جلوگیری کند که به واقع با تاکتیک فرار به جلو و فریاد آی دزد آی دزد و منتسب کردن هر مخالفتی با خود به رژیم جمهوری اسلامی و انگ پاسدار و نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات زدن به هر مخالف خود بویژه جدا شدگان از آن سعی در خنثی کردن روشنگری های جداشدگان از خود وبی اعتبار کردن آنان درنزد افکار عمومی را دارد که تلاشی مذبوحانه و توهم و خیال باطلی بیش نیست

ادامه مطلب...

نامه اعتراضی مادروخواهران(جواد عرب درگی تحت اسارت فرقه رجوی درلیبرتی،عراق) به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری

اینجانبان فاطمه اربابى مادر جواد عرب درگى، زهرا و حمیده عرب درگى خواهران جواد عرب درگى که هم اکنون در کمپ لیبرتى واقع درعراق بسر میبرد از سازمان مجاهدین خلق شکایت داریم چرا که به مدت بیست و هفت سال جواد عرب درگى عضوى از خانواده ما را در اسارت روحى و جسمى شدید قرار داده است و با ترفندهاى گوناگون از ملاقات و دیدارمان با پسر وبردادرمان جلوگیرى کرده است و به تازگى دریافتیم که آقاى مسعود رجوى همراه با افراد رده بالاى سازمان براى خروج از عراق دست بکار شده اند و فرزند ما راهمراه با عده اى از اسراى دیگر به عنوان قربانى قصد رها کردنشان در کشور عراق را دارند

ادامه مطلب...

نامه به روزنامه نگاری که به اعراب خلیج فارس«پیشنهاد بهره برداری ازبرگ مجاهدین خلق» را می دهد

جدا شدگان سازمان موارد زیادی از زندان و شکنجه و قتل مخالفان رهبری سازمان در قرارگاههای این سازمان در عراق را افشا کرده اند.همۀ افراد این سازمان از هر گونه تماس و ارتباط با افراد خانواده هایشان محروم و ممنوع هستند و استفاده از هر گونه وسیلۀ ارتباطی اعم از رادیو و کانالهای تلویزیونی و انترنت و موبایل تماما برای اعضای سازمان ممنوع می باشد و تنها در اختیار رهبری و مسئولانی است که مأموریتهای ارتباطی خاص سازمان را دارند

ادامه مطلب...