پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتادـ سال های جدایی ـ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتادـ سال های جدایی ـ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

مرضیه اخرین کنسرت خودرا جهت کمک به کودکان جنگ زده عراقی درسال 2004 برگزار کرد که البته فرقه رجوی کلیه درامد های این کنسرت را بالا کشید _ مرضیه پس ازفرار ازعراق درسال 2003 یکسال بعد کتبا ازاین فرقه تقاضای جدایی نمود _ سران فرقه بایک دوشرط سکوت و اسکان  دریک خانه متعلق به فرقه با درخواست او موافقت کردند _ مرضیه درمقابل از فرقه رجوی خواست تاکلیه عکس ها ومطالب مربوط به اورا از سایت های این فرقه حذف نمایند _ ازسال 1383 تا 1389 مدت 6 سال مرضیه درزندان فرقه رجوی بود ودونفر از تروریست ها 24 ساعته مراقب او بودند

ارشیا ارشادی ـ وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی ـ جمعه 25 سپتامبر 2015 

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

مقدمه _

خبر بسیار کوتاه بود _ مرضیه در سال 1389 دراثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت _  درباره مرضیه دراین سایت  بیشتر بخوانید

  http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15445

خلاصه زندگی _ مرضیه  درسال 1373 درسن 73 سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت  ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پیوندهاای خانوادگی مرضیه را قطع کرد _ تنها پسر اورا درکنسرت لندن مورد ضرب وشتم قراردار وار سالن بیرون انداخت _ مرضیه علیرغم جدایی از این فرقه درسال 2004 تا آخرین روزهای زندگی خود اجازه نیافت با فرزند پسر  خود محمود ملک احمدی ملاقات کند.  

مرضیه اخرین کنسرت خودرا جهت کمک به کودکان جنگ زده عراقی درسال 2004 برگزار کرد که البته فرقه رجوی کلیه درامد های این کنسرت را بالا کشید _ مرضیه پس ازفرار ازعراق درسال 2003 یکسال بعد کتبا ازاین فرقه تقاضای جدایی نمود _ سران فرقه بایک دوشرط سکوت و اسکان  دریک خانه متعلق به فرقه با درخواست او موافقت کردند _ مرضیه درمقابل از فرقه رجوی خواست تاکلیه عکس ها ومطالب مربوط به اورا از سایت های این فرقه حذف نمایند _ ازسال 1383 تا 1389 مدت 6 سال مرضیه درزندان فرقه رجوی بود ودونفر از تروریست ها 24 ساعته مراقب او بودند _ مرضیه طی سه سال اخر عمرشب ها مخفیانه  خاطرات زندگی خودرا دردفترچه هایی می نوشت _ شکنجه گران وبازجویان مرضیه به مریم قجر تروریست خبر دادند که مرضیه یاداشت نویسی می کند  واین زن جنایتکار دستورداد اتاق خواب اورا بگردند وکلیه دفترهای خاطرات اورا سرقت نمایند _ چنین برخوردی باعث ناراحتی شدید و تشدید بیمار ی اوگردید _ حسن مرتضایی برادر کنهسال مرضیه آخرین شخصی ازخانواده اوست که موفق شد قبل از مرگ دوبار خواهر بیمار خودرا ملاقات کند وسرانجام مرضیه درمهرماه 1389 درتنهایی واسارت وزندان  فرقه رجوی در نهایت بدنامی جهت نزدیکی به مزدوران صدام درگذشت.... زن مسنی که درسن 73 سالگی فریب خورد ودراسارت فوت نمود ....

یادش گرامی باد 

ارشیا ارشادی 2015/09/35

 

 

منبع : وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی  

 

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

مشاهده منبع: http://fergheh_rajavi.niloblog.com/post/47/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-445_-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.html