ج05292020

Last updateج, 29 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها اطلاعیه انجمن نجات درخصوص حمله موشکی به لیبرتی

اطلاعیه انجمن نجات درخصوص حمله موشکی به لیبرتی

رجوی درصدد است تا با هزاران حیله و تطمیع افراد منتقل شده به آلبانی را با زور و بر خلاف خواسته شان درستادها و ساختمان های خریداری شده درآلبانی تحت نفوذ و هدایت خود داشته باشد و به همین منظور سعی نمود تا نفرات اصلی و مورد نظر خود را در لیست های انتقالی جازده و از لیبرتی به آلبانی منتقل نماید  درصورتی که می تواند با همکاری با سازمان ملل و مسؤولین عراقی زمینه خروج همه افراد از قرارگاه لیبرتی را فراهم نماید

انجمن نجات ـ دوشنبه 11 آبان 1394

اطلاعیه انجمن نجات در خصوص حمله موشکی به لیبرتی

به گفته رسانه ها و عکس های منتشر شده ، تعدادی از کانکس های کمپ تخریب وگودال های عمیق درزمین ایجاد گردیده است.
متاسفانه برای چندمین بار است که این کمپ مورد تهاجم وحشیانه قرار می گیرد و نگرانی خانواده های آنها را به همراه دارد.
مسعود رجوی با بی رحمی وخیال های باطل تمام سعی خود را نمود که قرارگاه اشرف در عراق را حفظ نماید که موفق به این کار نگردید.
هرچند که تخلیه قرارگاه اشرف موجب جدایی تعداد زیادی از نفراتی که در فرقه رجوی اسیر بودند، گردید. ولی خواست خانواده های آنها ، رهایی و آزادی همه اسرای فریب خورده از چنگال خون آشام رجوی می باشد.
سالیان درازی است که مسعود رجوی به همراه مریم و کادرهای اصلی ، عراق را ترک نموده اند و در کشورهای اروپایی از امکانات و رفاه برخوردار هستند و خود را متعهد به تعیین تکلیف جان نفرات رده پایین نمی داند.
رجوی این نیروها را در قرارگاههای خود درعراق مورد وحشیانه ترین شکنجه های روحی و روانی و جمعی قرار داد و با زندان کردن و بایکوت کردن آنها درصدد حذف و نابودی آنها برآمد.
غائله فروردین سال 90را به راه انداخت تا تعدادی ازآنها در درگیری با پلیس عراق کشته شوند . اعتقاد ما بر این است که رجوی جنایتکار دیگر نمی تواند روی این نیروها حساب کند و درصدد است به هر طریق از دست انها رها شود.
مماشات و تعلل فرقه تروریستی رجوی در انتقال  نفرات  از قرارگاه  لیبرتی عراق به کشور آلبانی و دیگر کشورها مؤید این افکار شوم رجوی می باشد.
رجوی درصدد است تا با هزاران حیله و تطمیع افراد منتقل شده به آلبانی را با زور و بر خلاف خواسته شان درستادها و ساختمان های خریداری شده درآلبانی تحت نفوذ و هدایت خود داشته باشد و به همین منظور سعی نمود تا نفرات اصلی و مورد نظر خود را در لیست های انتقالی جازده و از لیبرتی به آلبانی منتقل نماید  درصورتی که می تواند با همکاری با سازمان ملل و مسؤولین عراقی زمینه خروج همه افراد از قرارگاه لیبرتی را فراهم نماید.
تمام تلاش  خانواده ها ، آزادی فرزندانشان از چنگال خون بار مسعود رجوی می باشد تا آزادانه بتوانند برای زندگی شان تصمیم بگیرند .شرایط خطرناک ونابسامان عراق طوری است که گروههای زیادی در حال عملیات نظامی هستند و هر گروهی با عقیده و خواسته خود علیه دیگری وارد عمل می شود.
گفته می شود که مسؤولیت ابن حمله وحشیانه را گروه جیش المختار عراق به عهده گرفته است.
انجمن نجات ضمن محکوم نمودن این تهاجم ، خواستار تخلیه قرارگاه لیبرتی و محاکمه مسعود رجوی در دادگاههای بین المللی می باشد.
منبع : انجمن نجات