ش06232018

Last updateش, 23 جون 2018 2pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها خودسوزی های اعضای فرقه تروریستی رجوی در غرب به دستور مریم قجر داعشی

خودسوزی های اعضای فرقه تروریستی رجوی در غرب به دستور مریم قجر داعشی

خبر رفتن مریم قجر به فرانسه تا چند ماه مخفی باقی ماند تا اینکه در روز 27 خرداد 1382   ( 17 ژوئن 2003) به همراه تعداد زیادی از اعضای فرقه در اور فرانسه دستگیر شدند.وقتی خبر دستگیری مریم رسید دیگر در درون اشرف کسی دل و دماغ حرف زدن نداشت . مانند مرغ پرکنده هر کسی کاری انجام می داد . حتی خود مسئولین زن فرقه رجوی هم مسئله دار شدند که بالاخره آینده فرقه چه خواهد شد ؟ ما می خواستم ج.ا.ا. را سرنگون کنیم چی شد که اکنون مریم دستگیر شده و تمام تحلیل های رجوی دود شد ؟مریم قجر مابه ازای آزادی دستور داد که افراد دست به خودسوزی بزنند و اعتراضات خودشان را این گونه نشان دهند و در همین راستا تعدادی هم در غرب دست به خودسوزی زدند

 

هادی شعبانی ـ انجمن نجات مرکز مازندران ـ دوشنبه 29 خرداد 1396

خودسوزی های اعضای فرقه تروریستی رجوی در غرب به دستور مریم قجر داعشی

رجوی تروریست در نشست اشرف در سال 1381 در مورد عملیات دروغ جاویدان 2 ، حرفهای زیادی زده بود مبنی بر اینکه آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد . در ضمن این فرضیه را در تحلیل هایش وارد نموده که اگر هم یکی از قرارگاه های فرقه مورد بمباران قرار گیرد به خاطر سکوت بیسیمی که برقرار است به فرماندهان گفتم که با تمام توان باید به سمت ایران حمله نمائید . که در این زمینه تمام فرماندهان در مورد انجام عملیات و راههای تردد و کارهایی که باید اقدام شود توجیه شده اند.

البته در این خصوص رجوی به نکته دیگری هم اشاره نمود و آن قرار گرفتن وی و مریم قجر به عنوان جلودار ارتش به اصطلاح آزادی بخش بود . این تمام حرفهای اصلی بود که رجوی در نشست توجیه عملیات و رفتن به پراکندگی گفته بود ولی انگار تمام حرفهای وی برای گول زدن اعضای خودش بوده و او اصلاً اعتقادی به سرنگونی نداشت .

بعد از رفتن به پراکندگی و شروع جنگ شاهد بودیم که چند قرارگاه و حتی چند نفر در جریان بمباران نیروهای ائتلاف کشته شدند لیکن خبری از حرکت به سمت ایران نبود و هر روز نفرات توجیه می شدند و در نهایت خبر رسید که باید در مقابل نیروهای ائتلاف تسلیم شده و پرچم سفید به منزله تسلیم در همه جایی که نیروهای فرقه حضور دارند برافراشته شود ضمن اینکه حکومت صدام نیز سرنگون شده بود و همه افراد فرقه رجوی مانند لشکر شکست خورده و خوار و ذلیل و با هزاران امید بر باد رفته به قرارگاه بازگشتند . اعضای فرقه با دنیایی از تناقضی که با خودشان داشتند، می گفتند چرا به عملیات نرفتیم ؟ اکنون بازگشت دوباره به عراق به منزله این است معلوم نیست چند سال دیگر باید در عراق ماند . در ضمن دیگر صدامی نیست که بتواند به رجوی کمک کند و وی قمپز به اصطلاح سرنگونی سر دهد . رجوی بعد از چند روز بازگشت به قرارگاه برای اینکه مقداری از تناقضات افراد را کم کند عنوان نمود که سلاح مهم نیست من شما را به راحتی بدست نیاوردم و حتماً به حرفهای زنان شورای رهبری گوش کنید و .... !!!.

اما در پس این پرده ما فکر می کردیم که مسعود و مریم در عراق هستند و در کنار اعضای خود ولی انگار صحنه طور دیگری چیده شده بود. رجوی به سوراخی خزیده و مایل نبود خودش را نشان دهد .

هنوز از شوک بازگشت به اشرف و تسلیم شدن بیرون نیامده بودیم که خبر دستگیری مریم در فرانسه تمام مناسبات اشرف را پر کرد. بعد که خبر تکمیلی دستگیری مریم به اشرف رسید مشخص شد که خانم برای اینکه جلوداری ارتش کاغذیش را دنبال کند برای تغییر آب و هوا و برای اینکه زیر بمباران نباشد به فرانسه گریخته است .

خبر رفتن مریم قجر به فرانسه تا چند ماه مخفی باقی ماند تا اینکه در روز 27 خرداد 1382   ( 17 ژوئن 2003) به همراه تعداد زیادی از اعضای فرقه در اور فرانسه دستگیر شدند.

وقتی خبر دستگیری مریم رسید دیگر در درون اشرف کسی دل و دماغ حرف زدن نداشت . مانند مرغ پرکنده هر کسی کاری انجام می داد . حتی خود مسئولین زن فرقه رجوی هم مسئله دار شدند که بالاخره آینده فرقه چه خواهد شد ؟ ما می خواستم ج.ا.ا. را سرنگون کنیم چی شد که اکنون مریم دستگیر شده و تمام تحلیل های رجوی دود شد ؟

مریم قجر مابه ازای آزادی دستور داد که افراد دست به خودسوزی بزنند و اعتراضات خودشان را این گونه نشان دهند و در همین راستا تعدادی هم در غرب دست به خودسوزی زدند. از آنجائیکه اگر گفته می شد این کار جنایت کارانه به دستور مریم قجر بوده وی محاکمه می شد به همه گفته شد که خودسوزی به خاطر سرکوب در داخل کشور و یا به قول علی عرفا یکی از افرادی که خودسوزی کرده بود در مصاحبه عنوان داشت که به خاطر اینکه جوانان ایران کامپیوتر ندارند دست به خودسوزی زده است حرف مسخره ای که در همان موقع مورد تمسخر خبرگزاری ها قرار گرفت .

این دستور در مورد افراد خارج از کشور بود ولی در اشرف نیز به همه افراد گفته شد که باید درخواست خودسوزی بنویسند که اگر لازم باشد در اشرف خودسوزی می کنیم . خیلی از نفرات از این کار امتناع کردند و سئوال نمودند که خودسوزی ما در اشرفی که تحت محاصره نیروهای آمریکایی هستیم چه تاثیری در آزاد شدن مریم قجر دارد ؟ مسئولین زن فرقه چون جوابی نداشتند و به خاطر اینکه به بالا گزارش دهندکه دستور ارائه شده انجام گرفته ، عنوان می کردند که ما برای اینکار خبرنگار به اشرف دعوت می کنیم و ... . کلاً فضای مسخره ای در مناسبات اشرف حاکم بود. خیلی از نفرات گزارش درخواست خودسوزی را ننوشتند و تعداد دیگری هم برای اینکه از فشار تشکیلات و مسئولین خلاص شوند درخواست نوشتند در حالی که اعتقادی به آن نداشتند تا اینکه مریم با غلط کردن گویی ها در زندان آزاد شد و این چند روز بازداشت برای وی به اصطلاح بعنوان یکی از افتخاراتش محسوب شده و هر سال پز آنرا با جمع کردن تعداد افراد بیکار از کشورهای مختلف نشان می دهد .

البته رجوی ها هیچ وقت در مورد این مسئله که چرا مریم قجر به فرانسه گریخته است حرفی به میان نیاوردند . با اینکه تمام تحلیل های رجوی در مورد سرنگونی صدام پوشال بوده انتقادی از خودشان نکردند . فقط عنوان می کردند برای پیشبرد خط سیاسی فرقه !!!.

چرا رجوی ملعون می ترسد خودش را نشان بدهد ؟ آیا اخراج از عراق و رفتن به کشور آلبانی شکست برای فرقه نبود ؟ چرا هر سال مریم قجر داعشی سعی می کند همیشه روی برنامه ده ماده ای که اصلاً خاصیتی هم ندارد مانور کند ؟ چرا هر سال مسئولین فرقه رجوی سعی در بزرگ نمایی آمار شرکت کننده در مراسم فرانسه را دارند ؟

در پایان باید گفت تمام خودسوزی های انجام گرفته در غرب به دستور مریم قجر داعشی بوده و او باید جواب این جنایت را پس بدهد و از عذاب آن خلاصی نخواهد داشت . گرفتن عکس یادگاری در کنار آنان هم نمی تواند سرپوشی بر جنایت انجام گرفته از طرف فرقه رجوی باشد.

هادی شبانی

منبع: انجمن نجات مرکز مازندران

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی