پ11152018

Last updateچ, 14 نوامبر 2018 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از ۲۴۰ نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده وقابل قبول نیست به همین خاطر شخصا وارد میدان شده تا شاید بتواند جلوی این همه ریزش را بگیرد به همین خاطر سازمان خیلی از مرز سرخهایی که بقول خودشان برای ان خون داده اند را نادیده بگیرد یعنی عملیات جاری را اختیاری کرده است هرکس دوست دارد عملیات جاری میکند وهر کس دوست ندارد کسی حق ندارد از او انتقاد یا حسابرسی کند.

 

 

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، یازدهم نوامبر ۲۰۱۷

همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از ۲۴۰ نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده وقابل قبول نیست به همین خاطر شخصا وارد میدان شده تا شاید بتواند جلوی این همه ریزش را بگیرد به همین خاطر سازمان خیلی از مرز سرخهایی که بقول خودشان برای ان خون داده اند را نادیده بگیرد یعنی عملیات جاری را اختیاری کرده است هرکس دوست دارد عملیات جاری میکند وهر کس دوست ندارد کسی حق ندارد از او انتقاد یا حسابرسی کند

اما بجای این عملیات جاری که ادمها فکر میکنند کمی ازادی گرفته اند برای هرنفر یک کوبل در نظر گرفته شده است یعنی همان عملیات جاری بدون اینکه خودشان بفهمند

غسل هفتگی هم همینطورکسانی که اعتقاد دارند که این غسل هفتگی میتواند انها را سرپا نگهدارد میتوانند انجام دهند وهرکسی که ندارد ازاد وبه اختیار است اما جالب است که

بجای ان کسی حق ندارد تنهایی بیرون برود یا تلفن داشته باشد یا با خانواده خود تماس داشته باشد

از طرف دیگر مریم رجوی مثل حرفهای مسعود که دستور حمله میداد وروز شمار برای سرنگونی تائین میکردتانکها را عملیاتی میکردوبه امید وپشتیبانی امریکا واینکه فکر میکند امریکا به ایران حمله خواهد کرد به انها قول داده است که تا دوسال ایند رژیم ایران سرنگون خواهیم کرد به همین خاطر وبرای همین سرنگون کردن میخواهیم اشرفی در دل البانی بسازیم واین را بدانید که این رژیم فقط با دستان مجاهد خلق سرنگون میشود ووقت ان فرا رسیده است بدون شک در این میان نیمی از این ادمها دردلشان به این وعدها ودروغهای همیشگی میخندیدند که چگونه وبا چه امکاناتی با کدام تانک توپ وکدام مرزاینجا که دیگر صدام حسین در کار نیست ومرزی نداریم حتی اختیار نداریم تنها بیرون برویم

البته ناگفته نماند که این حرفها نه درگوش کسی فرو میرود ونه کسی حاضر است بشنود زیرا سالیان سال این حرفها زده شده وگوشها پر از این خالی بندیها ووعده های دروغی است

حتی مریم رجوی مثل مسعود .شگردهایی که داشت میخواهد نیروها را با ترکیب عملیاتی سازماندهی کند ومثل اون صلیب بلند میکند شعار میدهد امادگی اعلام میکند وادمها را به عملیاتیی کردن خود وادار میکنندکه شاید با این وعدها بتواند جلوی ریزش را بگیرد اما این همه دروغ وعده های پوشالی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد وروز به روز بیشتر وبیشترتر میشود وروزی خواهید دید که مریم فقط در میان اندک شماری از سران سازمان تنها باقی مانده است

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی