ی01202019

Last updateش, 19 ژانویه 2019 8pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها جشن ملی چهارشنبه سوری و نه به مجاهدین

جشن ملی چهارشنبه سوری و نه به مجاهدین

رجویها دراین خصوص درقالب  ستاد کذایی اجتماعی مجاهدین درداخل کشورکه مطلق حقیقت ندارد وصرفا دریک فضای مجازی کنترل شده ازخارج ازمرزهای ایران صورت میگیرد ؛ منتسب به این وآن شخص یا گروه یا محفل های مردمی ازاردبیل وتهران ودیگرجای جای جامعه ایران درسایت نخ نمای خود مدعی هستند که فراخوان آنان جواب گرفته وقراراست درچهارشنبه سوری امسال  شورش وقیامی دیگرصورت بگیرد!؟جای هیچ تردیدی نیست که ملت فهمیده ایران برای این گروه وطن فروش ذره ای ارزش قایل نیستند و جشن ها و آیین ها ی ملی خود را به زیبایی پاس می دارند. مردم ایران امنیت و آرامش خود را خرج عده ای خائن به وطن نمی کنند

جشن ملی چهارشنبه سوری و نه به مجاهدین

پور احمد ـ انجمن نجات مرکز گیلان ـ 

همواره و هرساله جشن ملی چهارشنبه سوری ازجانب ایرانیان با شوروحال وصف ناپذیر برای استقبال و خوش آمدگویی به سال نو و تحول دل وطبیعت پاس داشته میشود ویک شب بیاد ماندنی دیگری در آرامش وامنیت درکشورعزیزمان ایران رقم میخورد.

در این میان اما ، عده ای از جمله رجویهای وطن فروش  علیرغم این که که خود می دانند جایگاهی در میان ملت ایران ندارند، سعی دارند  با تبلیغات دروغین ازیک مرکزساختگی و پوشالی ستاد اجتماعی مجاهدین درداخل کشور جشن چهارشنبه سوری ایرانیان پایبند را به کانون شورش واغتشاش بدل نمایند . تا بتوانند از  بی نظمی های حاصل ، در راستای جاه طلبی های مفرط ضدمردمی خود بهره ببرند و حق الزحمه آنرا ازارباب امپریالیستی خود طلب کنند. سران وطن فروش مجاهد از انجام هیچ عملی بر علیه ملت خود ابایی ندارند به یمد واهی که شاید از طرف اربابانشان به عنوان یک آلترناتیو وجایگزین  درایران آینده روی آنان حساب بازکنند!
رجویها دراین خصوص درقالب  ستاد کذایی اجتماعی مجاهدین درداخل کشورکه مطلق حقیقت ندارد وصرفا دریک فضای مجازی کنترل شده ازخارج ازمرزهای ایران صورت میگیرد ؛ منتسب به این وآن شخص یا گروه یا محفل های مردمی ازاردبیل وتهران ودیگرجای جای جامعه ایران درسایت نخ نمای خود مدعی هستند که فراخوان آنان جواب گرفته وقراراست درچهارشنبه سوری امسال  شورش وقیامی دیگرصورت بگیرد!؟

جای هیچ تردیدی نیست که ملت فهمیده ایران برای این گروه وطن فروش ذره ای ارزش قایل نیستند و جشن ها و آیین ها ی ملی خود را به زیبایی پاس می دارند. مردم ایران امنیت و آرامش خود را خرج عده ای خائن به وطن نمی کنند.

پوراحمد

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی