د12172018

Last updateد, 17 دسامبر 2018 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مبارزه در صحنه

مبارزه در صحنه

اين يكي از كثافت ترين كارهاي انقلاب مريم قجر عضدانلواست كه در آسمانها ميدرخشد! حال وقتي كه به آلبانی رسيديم گفته شده كه ديگر سياج وجود ندارد وما هم دركنار زنهاي لختي اروپايي قرار داريم ، لحظات زندگي هم زياد است وووو اين فرقه جاني يك نشست گذاشت كه بايد در اين شرايط لحظه اي ودر آن واحد لحظات خود را بگوئید . كه اكثر نفرات به اين فرقه نه گفتند ولي در هر صورت وقتی كه داخل شهر می رفتیم یا از توی اپارتمان ها خارج می شدیم توی محل بودیم ، در کل هرموقع خارج از اپارتمان بودیم ، ....

 

مبارزه در صحنه

عبدالله سیفی ـ فریاد آزادی ـ چهارشنبه 14 مارس 2018

شايد براي خيلي ها جالب باشد كه مبارزه درصحنه يعني چه يعني؟ چريكي؟ يعني انتحاري؟ يعني زدن وكشتن وفرار؟ نه در فرقه رجوی يك چيزي هست به نام انقلاب مريم قجر كه در  اسمانها ميدرخشد ! حتي ميگويند كه نزديكترين ستاره به زمين است ! از خنده كه بگذريم يك چيزي كه تما م نفرات را در داخل فرقه به عذاب كشانده وآسي كرداست ، همين مبارزه در صحنه است .از شما هموطنان چه پنهان در فرقه كه بوديم نشستهايي بود به نام نشست غسل هفتگي . يعني تمام نفرات لحظاتي كه در مورد مسائل زن وزندگي ودختر وشهوت ودر کل مسائل جنسی غيره را بايد درتوی جمع بخوانند وصفر صفر بشونند. بله اين يكي از كثافت ترين كارهاي انقلاب مريم قجر عضدانلواست كه در آسمانها ميدرخشد! حال وقتي كه به آلبانی رسيديم گفته شده كه ديگر سياج وجود ندارد وما هم دركنار زنهاي لختي اروپايي قرار داريم ، لحظات زندگي هم زياد است وووو اين فرقه جاني يك نشست گذاشت كه بايد در اين شرايط لحظه اي ودر آن واحد لحظات خود را بگوئید . كه اكثر نفرات به اين فرقه نه گفتند ولي در هر صورت وقتی كه داخل شهر می رفتیم یا از توی اپارتمان ها خارج می شدیم توی محل بودیم ، در کل هرموقع خارج از اپارتمان بودیم ، بايد هر صد متر وا مي ستاديم وميگفتيم كه من 5 تا زن ديدم ولحظه داشتم .يك زن ديدم ولحظه داشتم . اي كاش از او خواستگاري ميكردم . باز همين روند ادامه پيدا ميكرد تا اينكه صد متر ديگر ميرفتيم ودر مجموع اگر يك ساعت بيرون ميرفتیم باید ده الی بیست مرتبه لحظات خود را ميگفتیم . حال همه هم ميدانستند كه لحظاتي كه ميگفتند كشكي است وفقط بخاطر اين است كه فرم را رعايت كنند. تا مسئولين فرقه دست از سر آنها بر دارند . متاسفانه اين كار فقط براي لايه هاي پايين بود نه براي لایه بالا و مسئولین و سران که جای خود داشتند ! يادم است كه ميگفتند حتي اگر با فرمانده مقر خود هم بيرون ميرويد او هم بايد لحظات خود را به تو بگويد . والله ما با فرمانده مقر كه از بالاترين ومطمئن ترين نفرات مسعود هم بود بيرون رفتيم، دريغ از يك لحظه گفتن . ميخواستم بگويم كه اين بندها واين دستاوردهايي كه مريم قجر مرده شور براي ما مياورد ، براي لايه پايين بود نه براي لايه بالا و سران فرقه . ای كاش امکان ان می بود که مریم قجر می امد با ما برویم در خیابان تردد کنیم ، ان موقع دوست داشتم كه ببينم آيا ایا مریم قجر که این همه قانون از خودش بیرون اورد ، لحظات خود را ميگويد ؟ لحظاتي كه به ياد مسعود شوهر قبليش یا شوهر قبل از او مهدی بی غیریت یا دوست پسر های دوره دانشگاهی اشکه با مینی ژوپ و بدون روسری در خیابان های تهران و دانشگاه رفت و امد میکرد . ایا این لحظات که به ذهنش خظور می کرد را بیان می کند .به قول خودش جنگ در صحنه را عملی می کند یا فقط شعار است . البته كه نه براي چه بگويد هميشه اين نشست ها طعمه اش لايه هاي پايين بودند و هستند و خواهند بود . نه لايه هاي بالا یعنی سران اميدوارم كه مردم ايران بفهمند كه اين چه مسخره بازي است كه اين فرقه در آورده كه حتي به بالاترين روانشناسان دنيا هم بگوييد خنده شان ميگيرد

البته این یک قسمت جزئی از مبارزه در صحنه بود که برایتان شرح دادم .اميد به روزي كه اين فرقه به جزا ي اعمالش برسد

سعدالله سيفي 2018 / 03 / 14

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی