ش07212018

Last updateش, 21 جولای 2018 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها پروازهای خیالی مریدان چشم و گوش بسته ی رجوی خودشیفته!!

پروازهای خیالی مریدان چشم و گوش بسته ی رجوی خودشیفته!!

درسطح ملی که اوضاع پرافتضاح شما درمقابل چشم است و در سطح بین المللی، تلاش دارید که درمقابل  جلادترین و حریص ترین جناح سرمایه داری جهانی بخاک بیافتید و دوستان منطقه ای تان هم که مرتجع ترین اند!با این وجود ، اگر کماکان اصرار دارید که به این موقعیت جهانی و منطقه ایتان بنازید، مختارید و این ننگ ، نوش جانتان!درمورد خائنانی که ذکری از آنها کرده اید ، ازآنجا که از تعریف درست آنها عاجز مانده اید ، حرف بیشتری نمی توان زد!ثالثا، سازمان مجاهدین خلق فراز و فرودهای مثبت و منفی زیادی داشت ولی از سال ۱۳۶۰به تصرف کامل مسعود رجوی معلوم الحال درآمده و تبدیل به فرقه رجوی گردیده و قابل جمع با سازمان مجاهدین دهه ی ۱۳۵۰ نیست و بلکه درتعارض با آن قرار دارد!

 

پروازهای خیالی مریدان چشم و گوش بسته ی رجوی خودشیفته!!

 پنچشنبه ـ  فروردین ۱۶, ۱۳۹۷

فریدون اورموی (پژوهشگر و فعال سیاسی)

ارسال به سایت نیم نگاه

رحمان کریمی که پیرترین مرید رجوی بشمار میرود درگله مندی ازخارج نشینانی که به حرف رهبر او تره خورد نمی کنند ، مینویسد:

 ” … نشسته اید در خارج کشور در رفاه و آسودگی و ایران و مسایل ایران برایتان فقط یک سوژه و بهانه است تا قصد باطنی خود را پیاده کنید. شما یک روز هم برای نمونه در باره زحمتکشان، محرومان و دردمندان ایران نیاندیشیده اید و ککتان هم نمی گزد “.

شما چطور آقای رحمان کریمی؟!

درخارج ننشسته اید و در رفاه و آسایش نسبی بسر نمی برید؟

چرا خارج نشستن دیگران با شرایطی که بر شمردید برای دیگران بد است و برای شما خوب و شرافتمندانه؟!

اگر بپذیریم که مخاطبین مورد انتقاد شما ، برای محرومان و زحمتکشان نمی اندیشند ، چرا برای شما که از چنین شرایط زندگی بهره مندید، ارفاق قائل شده و قبول کنیم که شما در خدمت دردمندان هستید؟!

کسی مثل شما که کارش مداحی از رجوی- بعنوان دشمن نزدیک ترین دوستان خود و دزد نوامیس آنها و مشغول  زدوبند دائمی با خونریزترین دشمنان بشریت برعلیه کشورش باشد – چرا باید خود را بعنوان حامی آنها معرفی کند و آیا این کار شما خجالت آور نیست که این چنین بیشرمانه نعل وارونه میزنید؟!

چه اتفاقی افتاد که شعار مبارزه با امپریا‌لیسم آمریکا تبدیل به همکاری و مزدوری برای آنها شده است؟

رحمان کریمی به سخنان خود چنین ادامه میدهد:

” این البته جدا از خائنان است که مشغول انجام وظیفه اند. وظیفه یی که آنقدر زشت و ننگین است که باید خودشان را پشت موضوعات انحرافی پنهان کنند. من نمی دانم چگونه کسی که خود را مستقل می داند، تعدادی خائن و روان پریش خائن را زیر پر و بال خود می گیرد؟ ما دیگر در سنی نیستیم که سرمان شیره بمالند… “.

وجود خائن درهر جایی ممکن است ولی به ریشه ی قضیه که خوب بنگریم ، زشتی کار آنها ، حداکثرهمردیف کارهای رهبر عقیدتی و شخص شما میشود و بدین ترتیب آه و فغان شما موردی ندارد!

اینکه شما درسنی نیستید که کسی بتواند سر شما شیره بمالد ، درحرف درست است ولی با پذیرفتن دستگاه استبدادی و انحصاری رجوی ، عملا نشان میدهید که نوجوان فریب خورده ی بیشی نیستید!

شاهزاده ترکی الفیصل رابط مریم رجوی با اسرائیل هم شد!!

همچنین:

” … به طور مثال می گویم یک نفر در خط آقای رضا پهلوی هست اما نمی خواهد آن را علنی کند. … این فرد می آید به حساب خودش چنگول بزند به جریانی که در سطح ملی و بین المللی مطرح و از اعتبار بالایی برخوردار است. تعدادی خائن را زیر پر و بال رسانه خود می گیرد و آنتنی می کند. برایم عجیب است اگر نفهمد که دارد باد غربال می کند زیرا با این تشبثات نمی شود جلو حرکت تاریخ را گرفت… این شخص مفروض باید بداند که فقط به سلطنت طلبان خدمت نمی کند بلکه خواه نا خواه کام رژیم را هم شیرین شیرین می کند. و اما جریان مورد هدف خائنان از ریز تا درشت، مقاومت پایا و پوینده ایران است و در رأس آن سازمان پر افتخار مجاهدین خلق” .

اولا دعوا و رقابت شما و سلطنت طلبان که جملگی در درون جبهه ی “ضد مردم” جای دارید، ربطی بما ندارد.

ثانیا تنها خودتان ادعا دارید که از اعتبار ملی و بین المللی برخوردارید و هیچ منبع بی طرفی صحت این ادعا را قبول نمی کند!

درسطح ملی که اوضاع پرافتضاح شما درمقابل چشم است و در سطح بین المللی، تلاش دارید که درمقابل  جلادترین و حریص ترین جناح سرمایه داری جهانی بخاک بیافتید و دوستان منطقه ای تان هم که مرتجع ترین اند!

با این وجود ، اگر کماکان اصرار دارید که به این موقعیت جهانی و منطقه ایتان بنازید، مختارید و این ننگ ، نوش جانتان!

درمورد خائنانی که ذکری از آنها کرده اید ، ازآنجا که از تعریف درست آنها عاجز مانده اید ، حرف بیشتری نمی توان زد!

ثالثا، سازمان مجاهدین خلق فراز و فرودهای مثبت و منفی زیادی داشت ولی از سال ۱۳۶۰به تصرف کامل مسعود رجوی معلوم الحال درآمده و تبدیل به فرقه رجوی گردیده و قابل جمع با سازمان مجاهدین دهه ی ۱۳۵۰ نیست و بلکه درتعارض با آن قرار دارد!

مجاهدین خلق ، از تهران تا تیرانا

درخاتمه :

” عقابان در پروازند و وزوز مگسان بلند. ارابه دشمن کوب مقاومت در پیشروی ست و زمینگیران و خائنان در رجز خوانی. پس بگذار بخوانند که به گوش رژیم خوش تر آید. فردا نیز روزگار دیگری ست “.

این عقابان که منظور شما اعضای نگون بخت باند رجوی است، درکجا پروازمیکنند؟

درآسمان تنگ زندان مانز آلبانی که هزاران کیلومتر از میهن دور است؟!

این پروازهای رویایی ، چه تاثیری بر رخدادهای ایران میتواند داشته باشد؟

اگر بازهم اصرار دارید که این پروازهای خیالی ، شما بعنوان مریدان چشم وگوش بسته ی رجوی خودشیفته را به نان نوائی میرساند ، چرا دیگرانی که فکر میکنید با این پروازها مخالفند- وبه حکم تاریخ؟! مخالفت آنها قدرت ممانعت ازاین پرواز را ندارد- اینهمه مورد لعن ونفرین شما قرار گرفته اند؟!

نکند که اعتقادی به گفته های خود ندارید و این چند صفحه را در راستای مصرف داخلی (برای فریب دادن اسرای رجوی) سیاه کرده اید؟!

Wednesday, April 04, 2018

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی