چ11142018

Last updateچ, 14 نوامبر 2018 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها یک خاطره ودیالوگ درباره اتم

یک خاطره ودیالوگ درباره اتم

سئوال اینه مگه برجام ومذاکره طناب دارنبود پس چی شد الان خواهان لغو ان هستی طبق گفته خودت بزارطناب دارخفه اش کنه چرا خواهان بازشدن طناب دارهستی واقعیت اینه که رجوی فقط جفنگیات میبافد...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 علی شیرزاد - فریادآزادی- 2018 / 05 / 13

Ali shirzad euیک خاطره ودیالوگ درباره اتم

سال هشتادوچهاردراشرف گفتند که نشست سیاسی داریم واین اولین نشست سیاسی بعد جنگ ورفتن به اشرف وخلع سلاح بود محل کارم درچند متری محل نشست بود نیم ساعتی به نشست مونده ازمحل کارم بیرون امده ؛ دیدم مسئول نشست که مشاوراصلی مژگان بود ودربحثهای سیاسی با امریکایی ها هم همراه مژگان شرکت میکرد ایستاده رفتم پیشش وتا شروع نشست باهم صحبت کردیم این مقاله درهمین رابطه می باشد وبعد هم به موضع کنونی رجوی میپردازم

اومیدانست که بنده به مسائل سیاسی فکرمیکنم درانزمان سازمان بحث اتم حاکمیت دینی را افشا کرده ونشست هم درهمین رابطه بودازاو سوالاتی کردم وجوابهایی شنیدم که خیلی مختصر اشاره میکنم

ایا فکرنمیکنید با افشا اتم ما ضررکننده باشیم :خیر

اگرامریکا دست به حمله زدومراکزاتمی رابمباران کرد باتوجه به اینکه داخل شهرها هستند ملت ایران گرفتارتشعشعات اتم شد خیلی کشته میشوند چه جوابی داریم بدهیم :مقصران رژیم خمینی ست که دنبال اتم رفته ومیخواهدبمب اتم درست کند ولی ما افشا کردیم میتوانستیم باافشا نکردن جلو کشتاررابگیریم درثانی رژیم بااتم به ثبات نمیرسد ثبات درحمایت مردم است که رژیم ندارد نه اتم

اگررژیم تحریم شد ملت ازگرسنگی خواهند مرد وهمین بلا سرشون خواهد امد که سرملت عراق امد این راچگونه توجیح میکنی :ملت ایران هم باید قیمت بدهند یکبارتحریم ورژیم سرنگون وملت راحت :ولی من فکرنمیکنم به همین راحتی باشد ملت نابود میشوند

اگرتحریم درحال خفه کردن رژیم بود وباتجربه جنگ وارد مذاکره شد ما ضررکلان میکنیم :خیردردنیا کسی وارد مذاکره نخواهد شد :ولی بنده فکرمیکنم اشتباه میکنید اتفاقا حلوا حلواش میکنند وارد مذاکره میشوند ما راهم ول میکنند انوقت هم چوب راخورده ایم وهم پیازرا :اشتباه میکنی ما بااین افشاگری طناب داراتم رابگردنش انداختیم اگرادامه بدهد خفه خواهد شد اگرتحریم بشود بازخفه میشود اگرمذاکره کند طناب داربیشتردورگردنش پیچیده خواهد شد وزهراتم است

ولی اگرمذاکره کرد دیگرطناب دارنیست مثل جریان خاتمی راه برون رفت وبقای عمراست وتجربه اتش بس وامدن خاتمی رادرنظرنمیگیرید درثانی چشم به دنیا اشتباه وبیهوده است وانها دربهترین حالت بعنوان کارت باما بازی میکنند

بحث دراینجا بدلیل شروع نشست تمام شد وجوابهای قانع کننده نگرفتم چندباردیگرصحبت کردم وهمین جوابها راشنیدم منهم قبول نداشتم

دیدیم همانطورکه نوشتم حرفهای ما درست ازاب درامد هم تحریم شد وهم مذاکره وهم حلوا حلوا وحاکمیت دینی قصردررفت ورجوی موند درجهانی ایزوله والان پشت سرهم خواهان بهم خوردن وبیرون امدن امریکا ازبرجام است سئوال اینه مگه برجام ومذاکره طناب دارنبود پس چی شد الان خواهان لغو ان هستی طبق گفته خودت بزارطناب دارخفه اش کنه چرا خواهان بازشدن طناب دارهستی واقعیت اینه که رجوی فقط جفنگیات میبافد نه اینکه تحلیل درستی ازاوضاع داشته باشد دراین تحلیل یک بعدی عملکرد منطقه ای درنظرگرفته نمیشد که همانموقع روی ان انگشت گذاشتیم وواقعیت دیگراینه که سیاست مستقلی نداردو نشات گرفته ازدولتهای منطقه ای وفرا اقیانوسی ست وخود راباانها تنظیم میکند ونتیجه اش این شده که دربین مردم ایران بخصوص بخاطردرخواست تحریم مورد تنفروانزجارعمومی قرارگرفته ونتیجه اش رادراعتراضها دیدیم ودردرون تشکیلات صدها سئوال بی پاسخ نیروها مونده واورا بسمت ریزش هرچه بیشتروفروپاشی میبرد ودربیرون هم دوست جون جونی وصمیمی جان بولتون گفت مردم ایران شاه رامیخواستند وما باید باشاهزاده واردگفتگو بشویم واین تودهنی وتحقیرراهم ازجان دریافت کرده است یعنی درمعادلات جهانی بهش میگویند برو دنبال کارت هیتلرگفت بدترین ادمها کسانی بودند که بامن برای تسخیرکشورشون همکاری کردند داستان مجاهدین است .

علی شیرزاد 2018 / 05 / 13

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی