ج03222019

Last updateچ, 20 مارس 2019 11pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و دو

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و دو

خانم ها واقعا در تشکیلات به لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. شما تصور کنید احساسات مادرانه در آنجا خفه شده است یعنی مسئولین سازمان مجاهدین اجازه بروز این نوع احساسات مادرانه را نمی دهند. خب این شرایط سختی است. خفقان در اوج قرار دارد. هیچکس خودش نیست. و فضا، فضای کاملا نظامی با انضباط آهنین است. خب این شرایط برای خانم ها طاقت فرساست. زنان تشکیلات از خیلی وقت پیش یعنی بعد از جنگ امریکا و عراق و خلع سلاح شدن نیروهای سازمان کاملا ناامید و مایوس شده اند. یاس و نا امیدی در تک تک چهره های خانم های مقرات در تشکیلات به خوبی هویدا بود. بیاد دارم آن موقع مسئولین قرارگاه اشرف برای روحیه دادن به خانم ها ترتیب نشست های مختلفی را گذاشتند که از جمله نشستی تحت عنوان “تز خوانی” بود تا یک جورهائی بتوانند بچه ها را به اصطلاح جمع و جور کنند زیرا حس می کردند وضعیت روحی بچه ها نابسامان است.

--------------------------------------------------------------------------------------

آرش رضایی سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷, آذربایجان غربی، ارومیه منبع نیم نگاه

mizgerd shakhes Rahman Marzieنقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و دو

آرش رضایی:
 خانم قرصی شما مدت ده سال در قرارگاه اشرف بسر بردید به علت موقعیت خاص تان در مناسبات سازمان در متن روابط حاکم بر قرارگاه اشرف در مقر خانم ها قرار داشتید به نظر شما اگر فضایی در تشکیلات مجاهدین خلق پدید بیاد که کادرهای تشکیلاتی زن مجاهد امکان انتخاب بین دو گزینه ماندن در تشکیلات یا خارج شدن از آنجا را داشته باشند اکثریت خانم ها چه انتخابی خواهند داشت؟
مرضیه قرصی:
 مشخص است با آن شرایطی که در تشکیلات وجود دارد و من در لابلای صحبت ها و تحلیلم به آن اشاره کردم اغلب خانم ها به محض اینکه امکان انتخاب آزادانه برای آنها از طریق مراجع و نهادهای ذیربط بین المللی حقوق بشر مثل صلیب سرخ فراهم گردد سازمان را ترک خواهند کرد.
آرش رضایی:
 با توجه به تحلیل و نظر شما مسئولین سازمان امکان ورود نمایندگان نهادهای بین المللی برای مثال مقامات صلیب سرخ را به داخل مناسبات و فضای تشکیلات و مصاحبه تک به تک با افراد را تحت هیچ شرایطی نخواهند پذیرفت چون به خوبی واقف هستند که ریزش وسیع و فراگیر نیروها غیر قابل کنترل خواهد بود.

مرضیه قرصی:
دقیقا درسته، ببینید آقای رضایی، خانم ها واقعا در تشکیلات به لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. شما تصور کنید احساسات مادرانه در آنجا خفه شده است یعنی مسئولین سازمان مجاهدین اجازه بروز این نوع احساسات مادرانه را نمی دهند. خب این شرایط سختی است. خفقان در اوج قرار دارد. هیچکس خودش نیست. و فضا، فضای کاملا نظامی با انضباط آهنین است. خب این شرایط برای خانم ها طاقت فرساست. زنان تشکیلات از خیلی وقت پیش یعنی بعد از جنگ امریکا و عراق و خلع سلاح شدن نیروهای سازمان کاملا ناامید و مایوس شده اند. یاس و نا امیدی در تک تک چهره های خانم های مقرات در تشکیلات به خوبی هویدا بود. بیاد دارم آن موقع مسئولین قرارگاه اشرف برای روحیه دادن به خانم ها ترتیب نشست های مختلفی را گذاشتند که از جمله نشستی تحت عنوان “تز خوانی” بود تا یک جورهائی بتوانند بچه ها را به اصطلاح جمع و جور کنند زیرا حس می کردند وضعیت روحی بچه ها نابسامان است. فرماندهان سعی داشتند به هر ترتیبی افراد را از فرو رفتن در خودشان بر حذر کنند و یا از محفل و جمع شدن خانم ها دور هم به شکل دو یا سه نفری جلوگیری کنند. برای نشست ها هم غالبا خانم ها نمی رفتند و به نوعی هر کسی سعی داشت با بهانه ای از شرکت در نشست های “شستشوی مغزی” فرار کند آن موقع بچه ها رغبتی به شرکت در نشست از خود نشان نمی دادند به این خاطر مدام در یگان ها و مقر به وسیله فرماندهان مورد بازخواست قرار می گرفتند و تحت فشارشان می گذاشتند. اگر هم خانم ها در نشست ها شرکت می کردند به علت همان فضای ترس و وحشتی بود که در مناسبات حاکم بر تشکیلات وجود داشت. یعنی اغلب خانم ها تا کاملا تحت فشار قرار نمی گرفتند از شرکت در نشست ها و مناسبت های گروهی طفره می رفتند مگر اینکه تحت فشار کامل باشند و با زور به نشست ها وارد شوند و یا با القائات و بمباران ذهنی از سوی  مسئولین سازمان راضی شوند در نشست ها شرکت کنند. فشار روانی و ذهنی بیش از حدی که به خانم ها در سازمان وارد می شد باعث می گردید درگیری بین فرماندهان و خانم ها در مقر خیلی زیاد گردد. به کوچکترین بهانه ای درگیری و دعوا شروع می شد.
آرش رضایی:
این همه فشار ذهنی و روانی ، آزار ، دعوا ، پرخاشگری یا ابراز نارضایتی از سوی کادرهای تشکیلاتی زن را سازمان چگونه تفسیر و توجیه می کرد؟ فضا و شرایط و مناسباتی که رهبران سازمان طرح ریزی کرده بودند و نتیجه معکوس داده بود. واقعا خانم قرصی ، مسئولین سازمان از درک این اوضاع ناجور و نابسامان عاجز بودند؟
مرضیه قرصی:
نه، آنها به راحتی از کنار همه واقعیت ها ی تلخ و دردناک می گذشتند. معمولا سعی داشتند برای توجیه اعمالشان و شرایط ناجوری که درست کرده بودند ، به حرف ها و سخنان مسعود (رجوی) اشاره کنند. آنها می گفتند رهبر عقیدتی ما یعنی مسعود معتقد است شما خانم ها تحت فشار شرایط حاکم بر سازمان و به علت مشکلات درونیتان دچار راست روی شده اید و از این قبیل مزخرفات زیاد می گفتند. آنها سعی داشتند از بیان واقعیت و یا پذیرش به بن بست رسیدن سازمان فرار کنند.
آرش رضایی:
در واقع مسئولان قرارگاه، مسعود رهبر عقیدتی سازمان را مطلق می کردند و با این تفکر قرون وسطایی سعی در توجیه رفتار نابخردانه خود داشتند.
مرضیه قرصی:
مسئولین سازمان می گفتند در هنگامه جنگ عراق و امریکا در بمباران و یا دستگیری مریم رجوی نیروها از خود سستی نشان دادند و به این خاطر مسعود مجبور شد تن به خلع سلاح دهد!!

آرش رضایی:
 بحث های مربوط به طلاق ایدئولوژیک سال ۷۰ را که اشراف دارید؟
قادر رحمانی:
دقیقا برای کل نیروها این مباحث مطرح شد.
آرش رضایی:
 بله ، تا سال ۷۲ طول کشید و خانم ها نیز در این بحث بودند.
قادر رحمانی:
البته بحث های طلاق دقیقا سال شروع شان۶۸ بود ولی تا سال ۷۲ ادامه داشت.
سعید باقری دربندی:
سال ۷۰ نشست های عمومی آغاز شد و تا سال ۷۱ – ۷۲ هم برخی از خانواده ها در بغداد بودند که هنوز مقاومت می کردند و تن به طلاق نمی دادند.
آرش رضایی:
خوب پرسش این است آیا بحث طلاق به لحاظ ذهنی و احساسی برای خانم هایی که در تشکیلات بسر می برند حل شده بود یعنی دچار تناقض نشدند واقعا بحث طلاق های ایدئولوژیک برای خانم های متاهل و مجرد هضم شده بود که به دستور رهبری عقیدتی از همسرشان چشم پوشی کنند خانواده ای در کار نباشد حق نگهداری فرزند خود را نداشته باشند و سالها از دیدار آنها محروم شوند یا نقش مادر را دیگر ایفاء نکنند و امکان بروز احساسات زنانه نیز تقریبا برای آنها محال باشد. خانم قرصی شما چه نظری دارید؟
مرضیه قرصی:
وضعیت اسفباری بود. همانطور که شما آقای رضایی اشاره کردید واقعا همه ما خانم ها در شرایط عجیبی بسر می بردیم که بدتر از مرگ بود. احساس من در آن موقع این بود که با وجود جدایی از فرزندم و همسرم برای همیشه ، من یک مرده ی متحرکی بیش نیستم.

آرش رضایی:
خانم قرصی، شما در حقیقت به نکته مهمی اشاره می کنید یعنی اذعان دارید بحث طلاق برای خانم ها و شما حل نشده بود خب تحت این شرایط خانم ها چه جوری این حل نشدگی را بروز می دادند؟ شما چه واکنشی نسبت به موضوع به این مهمی داشتید؟ آیا برای شما موضوع طلاق حل شده بود؟ ببینید وقتی خانمی به زور از همسر و فرزندش و تحت هر توجیه و شرایطی جدا می شود در واقع از مسئولیت های طبیعی و مهمی که به عنوان یک زن در زندگی خویش دارد باز می ماند. وقتی شما نتوانید نقش یک مادر را بازی کنید آیا این موضوع برای شما و یا سایر زنان تشکیلات توجیه پذیر بود؟ آیا می توان نیازهای طبیعی یک زن را به این شکل از بین برد؟
مرضیه قرصی:
هیچگاه نمی توان یک زن را از نقش مادرانه و یا زنانه ای که دارد با هر توجیه و وضعیتی منصرف کرد. من در تشکیلات مجاهدین برای اینکه به نوعی به این وضعیت اسفبار اعتراض کنم همیشه به اصطلاح نق می زدم و دنبال بهانه بودم تا نفرت خودم را از بحث طلاق و جدایی از فرزند و همسرم را به این شکل ابراز کنم. برای مثال بارها با مسئولان و فرماندهانم درگیر شدم و بارها مسئولم را تغییر دادند یعنی با مسئولان و فرماندهانم نمی ساختم چون نمی فهمیدم که چرا باید از فردیت خویش تهی شوم؟
ادامه دارد…

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی