چ11142018

Last updateچ, 14 نوامبر 2018 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

مالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

جالب نگاه کنید میگن مالک غرق شده .اونهم کجا توی یک برکه این حرفها رو اگه میگفتن کسی دیگه بود میگفتم بله غرق شده.وقتی بگن مالک من توذهنم قبول نمی کنم چرا .اولا بچه شطه دوما توی شط بزرگ شده سالیان سال توجنوب بود .کارش بیست وچهار ساعته تو شط بود. چه روزچه شب میرفت ومیومد .واینجایی که رفتن شنا کردن اقای سربی نه طوفانی بود نه بادی بود نه بارونی بود اب صاف وزلال بود. توی اهواز یا خرمشهر یا ابادان یا هرشطی وروخونه ای اگه جریان اب سربع بود مثلامن باچشم خودم دیدم یکی ازرفیقامون غرق شد بخاطر جریان اب جسدشو نزدیکی ابادان پیدا کردن .ویک نمونه دیگه من دیدم جسد غرق شد ومصافت پانصدمتری جسد زد بیرون .بعد از دوروز جسد میزنه بیرون اقای سربی .ادما که بچه نیستن اخه.چطور تا الان جسدش پیدانشده .نه طوفانی نه بارانی پس این جسد کجا رفت .واقعیه این جسد بعداز شش روز یا یک هفته بیرون نزنه .مگه میشه بهرکس میگی باور نمی کنه اونهم مالک . چه جالب نفر گفته مالک منو نجات داده وخودش غرق شده.....

---------------------------------------------------------------------------------

مالک بیت مشعل، تیرانا، آلبانی,۲۰۱۸/۰۷/۱۰

Beyt mashalمالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

این مصاحبه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است .

اقای سربی با عرض معذرت میخوام سلامم را با تسلیت شرو ع کنم اول تسلیت به خودم ودوستان مالک وجداشده ها به خواهرش ومادرش وبخصوص خواهرش به اشرف اومد برای دیدنش موفق نشد مالک وببینه اقای سربی امروز من میخوام از شما وبیندگان وعزیز ازدوست هم دشمن .من مالک به شما معرفی مکنم واشنا میکنم وبا تفاصیلی که گفتم یا دادم شما بگید مالک غرق شده یا نه .

اما یک خدایی داریم که اسمش مالک یوم الدین .مالک خودشو دوست داشت ومالک وبرد .اما جای شکرش باقیه که یک مالک ومالکهای دیگر روگذاشت که خون اون هدر نره .اقای سربی قبل ازاینکه اشنایی با مالک رابگم وقبل از اینکه در اشرف جمع بشیم در جنوب عراق بود .

لب شط بود نزدیک شط بود وهمه میشناسنش .کسی بود که شط وشبانه میرفت وبرمیگشت .بار را شبانه نه با بلم بقول خوزستانیا نه روی کول میبردوبرمیگشت .

معروف بود وهمه میشناسن وما به او میگفتیم این با کوسها شنا میکنه وکوسها رو بازی میده .این همچینن شخصی بود .میگم که کسی جرات نداشت شبانه ازشط بره اونور مرزعراق .وتنها نفری که جرات داشت فقط مالک بود.وقتی که اومدیم ومن به محض از پذیرش به ارتش مرخص شدم افتادم در مقری بنام حبیب .که در بصره ومالک هم انجا بود.با اون اشنا شدم وچون دید اهوازیم سلام گرمی بامن گرفت .از اونجا باهم اشنا شدیم ودوسال در این مقر باهم بودیم وبعدا مقر ما منحل شد وتقسیم شدیم در مقرات دیگه.هروقت استخر داشتیم مالک غریق نجات بود.یک کلام ختم کلام میخوام بگم .این استخر که شش متر عمق داره اگه میخواد یکی رو غرق بده چون مالک اونجا بود این عمق شش متری از ترس مالک غرق نمی کرد.وقتی هم استخر یا جایی مییرفتیم ومالک اونجا بود خیال همه از بالا تا پایین خیالشون راحت بود.کمکی نداشت وهمیشه غریق نجات کمکی داشت ولی مالک کمکی هم نداشت.خودش تنهایی ازپس همه چیز برمیاد .ومواظب همه ی ما بود.این از مالک که توی اشرف باهم بودیم .مالک کسی بودکه اگه طرح عملیات اوکی یا امضا نمی کرد تیم عملیات نمی رفت .مالک غذا یا وسایلشون انورشط جای سازی نمی کرد تیم عملیات نمی رفت .مالک میخوام بگم منبع اطلاعات کل این فرقه بود.از این بگذریم بریم برای ده شهریور.حمله ی هیفده ی شهریور شد مالک هم اونجا بود. وقتی که اومد لیبرتی وما حی وسالم وصلوات وخوشحال شده بودیم بخصوص من ینفر خیلی خوشحال شدم واقعا.ومن بجای سه بار شش باربوسیدمش .خیلی باهم چفت بودیم واون منو بعنوان برادر کوچک خودش نگاه میکرد وهروقت حرفی درددلی داشتم میرفتم به مالک میگفتم .وقتی فهمید اسم من مالک خیلی خوشحال شدوگفت فکرشو نمی کرداسمتو مالک باشه .من هم گفتم اسمتو دوزیدم گذاشتم روخودم .

جالب نگاه کنید میگن مالک غرق شده .اونهم کجا توی یک برکه این حرفها رو اگه میگفتن کسی دیگه بود میگفتم بله غرق شده.وقتی بگن مالک من توذهنم قبول نمی کنم چرا .اولا بچه شطه دوما توی شط بزرگ شده سالیان سال توجنوب بود .کارش بیست وچهار ساعته تو شط بود. چه روزچه شب میرفت ومیومد .واینجایی که رفتن شنا کردن اقای سربی نه طوفانی بود نه بادی بود نه بارونی بود اب صاف وزلال بود. توی اهواز یا خرمشهر یا ابادان یا هرشطی وروخونه ای اگه جریان اب سربع بود مثلامن باچشم خودم دیدم یکی ازرفیقامون غرق شد بخاطر جریان اب جسدشو نزدیکی ابادان پیدا کردن .ویک نمونه دیگه من دیدم جسد غرق شد ومصافت پانصدمتری جسد زد بیرون .بعد از دوروز جسد میزنه بیرون اقای سربی .ادما که بچه نیستن اخه.چطور تا الان جسدش پیدانشده .نه طوفانی نه بارانی پس این جسد کجا رفت .واقعیه این جسد بعداز شش روز یا یک هفته بیرون نزنه .مگه میشه بهرکس میگی باور نمی کنه اونهم مالک . چه جالب نفر گفته مالک منو نجات داده وخودش غرق شده .من با چشم خودم دیدم یکی ازبچه های خودمون که دراهواز پل شناچپ شد که خیلی از مردم غرق شدن .یکی از دوستام رفت یازدهمین نفر نجات میده میره برای دوازده همین نفر خودش غرق شده .اره من اینطوری دیدم .نه اینکه یک نفر نجات بده وغرق بشه .اخه کی اینو گفته اقای سربی وقتی مالک به لیبرتی امد وبا بچه ها صحبت   میکرد وسوال میکرد که کجا بودی واینها ،او گفت راستش وبخوای من باید با حسین مدنی کشته میشدم.ولی نمی دونم ان روز چطور منو فرستادن برای یک کاری.نبودم یعنی چی باید با حسین مدنی کشته میشدم .یعنی چی .مالک مثل من نیست اها .من هیچ هیچ اطلاعاتی از این فرقه نمی دونم وخیلی از جنایتهاشده من نمی دونم وخیلی چیزها هم شده من ندیدم فقط اون چیزهایی که دیدم را دارم میگم،مالک ازابتدای این فرقه تا به الان مالک میدونه یعنی اطلاعات بود.بخاطر همین .وقتی   دیدن توی لیبرتی نمی تونن کاری بکنن اونهم جلوی ما در محیط کوچک جرات نداشتن کاری کنن .حالا اینجا که میاد وقبل از این دوماه پیش اعلام جدایی میکنه .دقیق همان روزی که اعلام جدایی میکنه خبرش به من میرسه .گفتن رفیقت عزیزت جنونی اعلام جداییکرده گفتم راست میگید گفتن بله .گفتم کجاست گفتن که الان قرنتینه هستش تا بعد .حالا برخلاف این همه ادم که بیست روزه بیرون اومدن اینو نگه داشتن .اخه مالک منبع اطلاعات بود.بچه که نیست اقای سربی دروغگو دشمن خداست .سوای ازاین من دروغ بگم یکمدت دیگه میزنه بیرون .هیچ دروغی پنهون نمی مونه .وقتی ما اینجا امدیم وخیلی از دروغها رو فهمیدیم خب مالک هم یکی از اینها بود. فهمیدکه این همش دروغه ،فریب وسر ادما شیره میمالین،بچه که نیست مالک .ماکه میگیم مالک اگر در ارتتشهای دیگه بود درجه دار از پانصد متری براش احترام میگذاشت .سرکارهاش سر قهرمانیش سرشجاعتش .حب این میفهمم واعلام جدایی میکنه.اینهم هم بهش میگن یک ماه یا دوماه بایست ما میفرستیم .مثل بقیه که بیست روز ویک ماه موندن بعد رفتن.بخاطر امنیت .تازه اطلاعیه میزنن مجاهد قهرمان خلق. اخه ببین من که اعلام جدایی میکنم من کجا م مجاهد خلقم .کی میتونه بگه تو مجاهدخلقی .اخه بیرون اومد ونیستم دیگه .چطور مالک که اعلام جدایی میکنه میگید مجاهد خلق .وتازه میگن جزمهره های شورشی وکشک وپوشالی که درست میکنن ،یکی ازانها بود.برای خدا وخلق وازادی کوتاه نیامد .حالا تناقض نگاه کن.به هرکس هم بگی اقا کسی که جدا شده مجاهد یا مجاهد نیست .اخه مگه میشه .ببین ما گفتیم وبازهم میگیم اینجا عراق نیست .که هرکاری که میکردید اونجا دفن میشد وکسی چیزی نمی فهمید.اینجا البانیه نمی تونید هرجنایتی رو بپوشونید.این خیلی واضحه بیرون از اب بهاش گلاویزشدن وبعد این سناریورو درست کردن .نفری که باهش بود هم لایه ما والان هم کردنش اف آ یعنی مسول .وچهار نفرهم بهش دادن .قشنگ توی نشست گفت منو نجات داد وخودش غرق شد.تورخدا نگاه کن.ببین اقای سربی من یه نفر هرچه میشنیدم ومیگفتن اینها میکشن وجنایت میکردن پنجاه پنجاه قبول میکردم.حالانگاه کن گفتن به همه تا جسد مالک پیدا بشه کسی بیرون نمی ره بخاطر امنیت.دوهفته هم بیرون نیامد. فقط امروزمن سه نفر اونها رودیدم ازمسولین بودن که در یک مقر با انها بودم اینجوری رعب وحشت ایجاد میکنن که ادما رو نگه دارن بیرون نیان.من میخوام به خواهرش که حسرت به دل دیدنش بود.که اشرف امده بود در اون گرما ومیگفت مالک کجایی عزیزم فقط بیا از صد متری تورو ببینم .وفراموش نمی کنم .من یه نفر حالا که برایم معلوم شد این چه سازمانیه.تمام وجودم شده نفرت وکینه از اونها.تازه فهمیدم هرچه درباره این سازمان گفتن درست گفتن .هرچه شکنجه وکشت وکشتار کردن درست گفتن.رو نبود ودیده نمی شد.ولی اینجا با چشم خودم دیدم .وحاضرم تو دادگاه وایسم وسوال وجواب بشم وبشن وغرق بشه بعد دوروز باید بزنه بیرون اگه اب جریان داشته باشه اره قابل قبوله .چرایک هفته نزده بیرون.بعد چه جالب از بچه هایی که انجا بودن وشنیدم من که انجا نبودم گفتن پلیس اولی گفت این غرق شدن مشکوکه پلیس دومی چه گفت غرق شده .جسد ندیدی چطوراینو میگی اقای رشوه بگیر.اقای سربی خیلی هادارن تو دیونه ای چون اینها انیجا هستن وتو افشا میکنی،گفتم اره دیونه تراز اونجا نبودم که موشک چهار متری من میخورد .بله تاوقتی که زنده هستم وانیجا هستم دست از افشا گری برنمی دارم .مالک اینو برام گذاشت .گفتم خدا مالک یوم الدینه مالکهای دگه رو گذاشت .شکرش که گذا شت حقیقت گفته بشن .اقای سربی خیلها حرف دارن بزنن ولی از همین جنایتها میترسن حرف نمی زنن .مالک که همه میشناسن از بزرگشون تا کوچکمون .تو ی این پانزده سال یک نفر ندیدم که بگه ما لک اینطوری بود یعنی منفی داشت .به غیراز خنده ومهربونی وخوش اخلاقی ازش ندیدن .سوای اون کاره وسمتی که داشت.مالک غرق نشده مالک کشته شده .مالک کسی نیست که توی برکه غرق بشه مالک کسی نیست که یک نفر رو نجات بده وخودش غرق بشه.اخه کسی که شب شط میره وبرمیگرده .اخه باورکنید من شب از شط میترسم نگاه کنم .ببین شب اب جریان داشته باشه میره وبرمیگرده بعد میخوای توی برکه غرق بشه .حالا اقای سربی من مالک شناسوندم وگفتم چی بوده وچکاره بوده .حالا شما دوست دشمن دست اندرکار بگین این غرق شده .خدایا ما به کی بگیم اخه .باورکنید حتی با جداشده هایی که مصاحبه نکردن میخوان سرشون بکنن زیر اب .ودر طی این دوماه که اعلام جدایی کرده بودخیلی با اوصحبت کردن ولی فایده نداشت فهمید که اینها بغیراز دروغ هیچی توشون نیست .باشه اخه تو که میگی ارتش ازادی بخش .کی این تو مانده نصفشون بیرون امدن .همه اونهایی که زیر موشک وتیر وتبر بودن وبخاطر شما جونشون کفت دستشون گذاشتن نصفشون بیرون اومدن .فهمیدن شما کی هستید .باچی میخوای بری ارتش ازادی بخش.بیابرو نگاه کن نصفشون ولچریین باور کن همین بلاهایی که سر اینها اورد جسم سالم براشون نذاشته .الان هم چیز خوبی گیرشون اومده دیگه به بهانه البانی جشن دارن وامنیتی هست وچیزجالبی هم ندارن الان بهترین چیز مالک شراعی که بیرون نیان ورعب وحشت ایجا د میکنن.خیلی حرفها هست باید زده بشه ونمی دونیم به کی بایید بگیم ودردمارو بدونن ببین من نمی خوام از کسی حمایت کنم واین جمهوری اسلامی هرچه میگفت اینها قاتلن تروریستن من قبول وباور نمیکردم.میگفتم نه بابا اینها اینجوری نیستن اینها فرشته هستن بابا اینها تنها کاری میکنن انتقاد میکننن وهیچ کاری با ادم نمی کنن من سربازی رفتم بخاطر یک نخ سیگار سه روز اضافه خدمت خوردم .وهرچه جمهوری اسلامی میگفت من باورنمی کردم درذهنم نمیرفت .ولی امروز همه چی برام روشن شد.من هم تا موقعه ای که زندم .اقای سربی .هموطنان ودوستان ودشمن واضدا من رو به عنوان دشمن یا اضدا فرقه نگاه نکنین .منو بعنوان یکی که ۱۵سال یک جایی زندگی کردم والان دارم زندگی وبدبختی کشیدم وهمه چیزم از دست دارم دارم بازگو میکنم اقای سربی اینها میخوان مارو بترسونن که حرفی نزنیم وحتی چند وقت پیش نفرات جدا شده .فرقه رفته هتل کمیساریا این هتل وقتی نفر جدا میشه برای ۴۵روز میفرستن هتل که هوای البانی وزندگی دستش بیاد،به نفرات گفتن فرقه برای شما هرماه یک پولی میده چون شما نفرا ت ما هستید ،بچه گفتن ما داریم از کمیساریا میگیریم .گفتن نه علاوه بران ماهم میدیم که شما راحت زندگی کنیدولی صحبتی حرفی نزنید .یعنی ساکت ومصاحبه وافشا نکنید. اینها میخوان ما بترسیم وحرفی نزنیم ولی دیگه ما کوتاه نمیایم.

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی