د10142019

Last updateی, 13 اکتبر 2019 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟

مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟

” ارزش های اخلاقی حافظ اصول و شئون انسانی ست، منهای تفاوت و اختلاف اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی. اگر ارزش ها فروریزد، آنچنان فضای آلوده و مسمومی موجب می‌شود که مسخ و مرگ شخصیت‌ها؛ نتیجه ناگزیر آن خواهد بود. همه چیز در قلمرو گروه مخدوش و لوث خواهد شد و البته در کسوتی فریبکارانه. رقابت طبیعی سیاسی به عناد و ستیز تبلیغاتی به زشت ترین شکل مبدل می ‌گردد. ما چه در حوزه ملی و چه بین‌المللی، امروزه شاهد اینگونه رقابت های واقعا ناپسند و بس ناجوانمردانه هستیم “.

--------------------------------------------------------------------------------

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم اکتبر ۲۰۱۸

10531517670947881792مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟

پیرمرد نام آشنا و دیرسال ترین مرید رجوی که  رحمان کریمی نام دارد ، دست به تجزیه وتحلیل اصول اخلاقی زده ودرقسمتی ازنوشته اش که رسانه های رجوی چاپش کرده اند ، مینویسد:

” ارزش های اخلاقی حافظ اصول و شئون انسانی ست، منهای تفاوت و اختلاف اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی. اگر ارزش ها فروریزد، آنچنان فضای آلوده و مسمومی موجب می‌شود که مسخ و مرگ شخصیت‌ها؛ نتیجه ناگزیر آن خواهد بود. همه چیز در قلمرو گروه مخدوش و لوث خواهد شد و البته در کسوتی فریبکارانه. رقابت طبیعی سیاسی به عناد و ستیز تبلیغاتی به زشت ترین شکل مبدل می ‌گردد. ما چه در حوزه ملی و چه بین‌المللی، امروزه شاهد اینگونه رقابت های واقعا ناپسند و بس ناجوانمردانه هستیم “.

بدین ترتیب، لازم آمد که ازاین پیر مردی که شاید بهتر بود که ساکت باشد، بپرسیم که این قاعده شامل حال سازمان متبوعه ی او هم میشود ویا استثناهایی در دراین مورد وجود دارد؟!

گیرم که این اخلاقیات درجامعه ی ایران فرو ریخته ، آیا  فرو ریختگی شامل باندرجوی هم شده ویا بخاطر آنچه که ارتباط این جریان با جامعه قطع است ومنزوی شده، توانسته است سالم بماند ودرمجموعه ی این فروریختگی قرار نگیرد؟!

دراین صورت خوب ازخطر طاعون فرار کرده اید بچه ها!

اما بعد!

ماها که خود بخاطر وابستگی های خانوادگی ویا تشکیلاتی میدانیم که  مشخصات اخلاقیات درفرقه ی رجوی چیست ، آیا نباید به این پیر مرد خرفت بگوییم که اخلاقیات درفرقه ی رجوی عبارتست از سپردن سررشته ی زندگی خود بدست رجوی تاحد مال وجان وناموس !

وشما آقای رحمان کریمی! ازمردم ایران انتقاد دارید چرا باین سطح از اخلاقیات متعالی!! نرسیده وگمراه شده اند؟

ازدیگران بخاطر نرسیدن به این اوج اخلاق ، انتقاد کرده ومیگویید که چرا برای بیگانگان جاسوسی ای درحد باند رجوی نمیکنند و …؟!

همینطور :

“بیش از بیست و دو سال تجربه مستقیم دارم و بنابراین تا زنده ام بدین سازمان بی نظیر که همین بی نظیری‌اش موجب حیرت و اعجاب شده است، مهر می‌ورزم و وفادار می‌مانم …”.

البته بی نظیری این سازمان ازلحاظ کاربرد دقیق نسخه های غیر انسانی ” ماکیاول ” است وشما آزادید تا آخر عمر، بعنوان یک ماکیاولیست قهار درپوشش فرقه ی رجوی باقی بمانید!

چرا که راه جهنم هم با حسن نیت تمام سنگ فرش شده است!

بازهم :

“مناسبات مجاهدین خلق با هم، بیانگر یک شکل طبیعی و صوفی منشانه سوسیالیستی ست که در درازنای گذشته، هیچ صوفی صافی و هیچ عارف ربانی یا غیر ربانی قادر به ایجاد آن نبوده است”.

سوسیالیزم صوفیانه عبارتست از تقسیم برابر فقر بین همه، بجز مرشدهایی که دراین نوع جمعیت ها ازامکانات وسیعی برخوردارند و من نمیخواهم با نام بردن ازبعضی ازفرق مذهبی و شرح زندگی کسانی که ” سﱣراکبر- بزرگترین راز” پیش آنهاست ، بر کینه هایی که علیه ام انباشته شده، بیافزایم!

دراین سوسیالیزم صوفیانه ی شما ، مسعود ومریم ازامکانات یک شاه وملکه برخوردارند ، حواریون نزدیک زندگی شبیه مدیران و … دارند وبقیه موظفند که تمام فقر این سوسیالیزم شما را  بین خود بطور برابر تقسیم کرده وسختی آنرا با خود حمل کنند!

راستی خودت چگونه زندگی میکنی رجمان جان!