د10142019

Last updateی, 13 اکتبر 2019 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها خوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !

خوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !

” حزب راست میانه‌رو متعلق به لارس لوکه راسموسن، نخست‌وزیر جدید دانمارک معروف به حزب “ونستر” که در انتخابات پارلمانی ماه جاری میلادی در این کشور جایگاه سوم را به دست آورد، پس از شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی با حزب مردم دانمارک که جایگاه دوم را به دست آورده بود، به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کرد.با وجود آن که دولت‌های اقلیت در دانمارک کم‌سابقه نیستند، اما دولت حزب ونستر به این دلیل که تنها ۳۴ قانونگذار در پارلمانی دارد که متشکل از ۱۷۹ کرسی است، یکی از ضعیف‌ترین این دولت‌ها در دانمارک محسوب می‌شود. مذاکرات این حزب با حزب مردم دانمارک برای تشکیل دولت ائتلافی به این دلیل ناموفق ماند که حزب ونستر خواهان کاهش مالیات افرادی که بیشترین درآمد را دارند، بود. حزب مردم دانمارک تاکید داشت که نمی‌تواند این موضوع را پس از این همه تبلیغی که برای افزایش مستمری‌ بازنشستگی و اعتبارات بهداشت و درمان انجام داده، بپذیرد “.

-------------------------------------------------------------------------------------

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهارم نوامبر ۲۰۱۸

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In Albaniaخوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !

صحبت از جاروجنجال تروریست گیری؟؟ دولت راستگرای دانمارک است که وسیله ای برای تبلیغ برعلیه منافع ملی ایران ازطرف باند رجوی گشته است!

برای ریشه یابی موضوع اتهامی که دولت راستگرای دانمارک برعلیه ایران مطرح کرده ، لازم آمد که متن یک گزارش مختصری درباره ی درباره ی حزبی که بر سرکار آمده ونخست وزیری که انتخاب شده – که گویا برادر فرمانده سابق “ناتو ” هم هست – منعکس گردد:

” حزب راست میانه‌رو متعلق به لارس لوکه راسموسن، نخست‌وزیر جدید دانمارک معروف به حزب “ونستر” که در انتخابات پارلمانی ماه جاری میلادی در این کشور جایگاه سوم را به دست آورد، پس از شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی با حزب مردم دانمارک که جایگاه دوم را به دست آورده بود، به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کرد.با وجود آن که دولت‌های اقلیت در دانمارک کم‌سابقه نیستند، اما دولت حزب ونستر به این دلیل که تنها ۳۴ قانونگذار در پارلمانی دارد که متشکل از ۱۷۹ کرسی است، یکی از ضعیف‌ترین این دولت‌ها در دانمارک محسوب می‌شود. مذاکرات این حزب با حزب مردم دانمارک برای تشکیل دولت ائتلافی به این دلیل ناموفق ماند که حزب ونستر خواهان کاهش مالیات افرادی که بیشترین درآمد را دارند، بود. حزب مردم دانمارک تاکید داشت که نمی‌تواند این موضوع را پس از این همه تبلیغی که برای افزایش مستمری‌ بازنشستگی و اعتبارات بهداشت و درمان انجام داده، بپذیرد “.

ملاحظه فرمودید؟

حزبی با داشتن ۳۴کرسی از ۱۷۹ کرسی درپارلمان ، نخست وزیر انتخاب کرده و مخالف اخذ مالیات ازثروتمندان و افزایش مستمری بازنشستگان واعتبارات پزشکی است!

این  نوع احزاب درمجموعه ی خود چه نام دارند؟

چیزی جز نئو لیبرالیست؟!

کسانی که دشمن اقلا ۸۰درصد ازمردم جهان ودرخدمت اقلیت ممتاز جوامع که برای تحقق ایدئولوژی ضد بشری خود، مجبور به آدم کشی ، ویرانی محیط زیست ، توسعه ی مسابقات تسلیخاتی و …، میباشند!

این احزاب ، سیاست رسمی دولت سلطه گر آمریکا را به پیش میبرند و دولت دانمارک باید درهماهنگی با سرویس های امنیتی اسرائیل وعربستان ونشان دادن چاکری اش به آمریکا ، برای ایرانی که حاضر به تسلیم کامل دربرابر آمریکا نیست ، نقشه کشیده و مدرک جرم فراهم کند!

دراین میان، بیچارگی باند رجوی دراین است که ، حتی با تسلیم کامل ایران دربرابر این سلطه گر ، چیزی عایدش نشده وبلکه بعلت اتمام تاریخ مصرف اش ، وضعی وخیم تر را تجربه خواهد کرد!

رسانه های رجوی دراین مورد مینویسند :

” اینک سؤال این است: رژیم که تجربه افشای توطئه قبلی را داشت، پس چرا دوباره پایش در همان چاله قبلی رفت؟! و دوباره یک چنین رسوایی برای خودش به وجود آورد؟ آن هم در شرایطی که بیشتر از هر زمان دیگری به همدلی مماشات‌گران اروپایی و اساساً به همدلی هر عنصر دیگری در عالم سیاست محتاج است “.

دولت راستگرای دانمارک ، بهمراه شما موظف است که به این سئوال پاسخ داده و وبگویید چرا باید دولت ایران درزمانی که با اینهمه دشمنی سلطه گر جهان مواجه است، دشمن تراشی های خطرناکی انجام دهد ؟

اگر وجدانی داشته باشید،  دلیلی برای انجام این عمل ازطرف ایران نخواهید داشت وآنگاه لااقل درپیش خودتان بخاطر طرح این اتهام وقیحانه ، احساس شرمساری کنید!

این دولت ضعیف وراستگرای دانمارک، برای خشنودی جنگ طلبان آمریکائی ودنبالچه های اسرائیلی وعربستانی آن ، به انجام این کار احتیاج دارد و درمقابل، ایران احتیاجی به این کارها ندارد ودروغی این اتهام، اظهر من الشمس است!

همینطور :

“آخوندها بارها گفته‌اند که پیروزی در ارعاب است. در نتیجه، تحمیل ‌سکوت به‌ دولتهای غرب یک دستاورد مهم برای آن‌هاست…  “.

ایران نمیتواند اروپا را بترساند و نفعی هم دراین کار ندارد. اما مسلم است که داشتن روابط متقابلا سودمند بنفع هردوطرف است وسیاست های ایران درحول این منافع حرکت میکند.

ضمنا، شعار النصر وبالرعب یک شعار عربی است و تمامی گردنکشان وسلطه گران، ازآن استفاده میکنند  وایران کشور سلطه گری نیست که بخواهد جایی را اشغال کند وبرای این کار احتیاج به ترساندن دیگران داشته باشد!

بازهم :

” در همین زمینه ژنرال پترائوس، رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، می‌گوید:‌ من فکر می‌کنم که شما اکنون شاهد یک دولت آمریکایی هستید که مایل است با تمام قوا رژیم ایران را به عقب براند. این دولت با صرف بودجه دفاعی اضافی و رشد اقتصادی قوی و بنیادهای قوی‌تر و مشارکت جدید با متحدان خود در خلیج‌فارس می‌تواند آنها یعنی رژیم ایران را وادار به عقب‌نشینی کند “.

اولا ازکجا عقب براند؟

ثانیا ،رشد اقتصادی واقعی دردولت آمریکا دیده نمیشود والبته ازآنجا که درنقطه ای ازجهان واقع شده  احتیاجی به دفاع ازخود ندارد ، این افزایش بودجه برای تهاجم و تسخیر جهان انجام شده است!

ثالثا ، ناتوی عربی هم که با افتضاحاتی که عربستان در یمن وقتل قاشقچی ببآر آورد، به نتایج پیش بینی شده اش نرسید ودشوار که درآینده ی معلوم هم ، برسد !

دوباره :

” وی افزود: در حقیقت، ایران می‌خواهد، نه تنها لبنان، بلکه عراق و شاید سوریه و بقیه کشورها را لبنانیزه کند “.

اتفاقا قبل از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ایران، لبنان بحد کافی لبنانیزه شده بود وتنها با همت مردم آنجا وکمک های ایران وسوریه ، به کشور واحدی تبدیل شد!

حرکت ایران در سرکوب داعش درعراق وهم سوریه، نشان داد که ایران علاقه ای به تجزیه ی این کشورها ندارد و دوست دارد که تمامیت ارضی وامنیت این کشورها ، تامین وحفظ شود.