چ06192019

Last updateس, 18 جون 2019 9pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها اعماق را بی خیال باشید، درسطح هم مطرح نیستید

اعماق را بی خیال باشید، درسطح هم مطرح نیستید

از ابتدای کار معلوم بود که سرویس های مخفی اسرائیل وعربستان با تمام قوا فعال بودند که روابط ایران واروپا را با تشبث به اقدامات تروریستی گونه و مدرک سازی ، تیره ساخته و اروپا را مجبور سازند که مانند آمریکا ازبرجام خارج شده ویا اقلا کار چندانی دروفا بعهد ننموده وایران را ایزوله نمایند.
دولتمردان ایران که میتوانستند این توطئه ها را حس کنند، هیچ کار وعملی که به این سندسازی های دشمنان ایران کمک کنند انجام نداده وبرعکس، مدام برادامه ی سیاست خود ( اعتماد سازی وداشتن روابط متقابلا سودمند باتمام کشورها ) تاکید کرده وانصافا حرفی را هم که درتعارض با این سیاست های اصولی خارجی اش باشد ، مطرح نکردند.
اما طرف های دیگر قضیه ، انگیزه های بسیار قوی برای ایجاد جو ایران هراسی داشتند ودمی بیکار ننشسته ودراین میان ، به موفقیت های نسبی ولو موقت – که حاصل کار سرویس های یاد شده بود – دست یابند که مسلما آثار پایداری غیر ازاینکه جناح بندی هایی را درسرویس های اروپایی نشان میدهد ، درپی نخواهد داشت.
در راستای قالب کردن این مستندات قلابی ، در سرمقاله ی (سرسخن ) رسانه ی رسمی رجوی آورده شده است :
” …

---------------------------------------------------------------------------------------

 انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی آخرین بروزرسانی 13 آبان 1397

sim khardarاعماق را بی خیال باشید، درسطح هم مطرح نیستید

از ابتدای کار معلوم بود که سرویس های مخفی اسرائیل وعربستان با تمام قوا فعال بودند که روابط ایران واروپا را با تشبث به اقدامات تروریستی گونه و مدرک سازی ، تیره ساخته و اروپا را مجبور سازند که مانند آمریکا ازبرجام خارج شده ویا اقلا کار چندانی دروفا بعهد ننموده وایران را ایزوله نمایند.
دولتمردان ایران که میتوانستند این توطئه ها را حس کنند، هیچ کار وعملی که به این سندسازی های دشمنان ایران کمک کنند انجام نداده وبرعکس، مدام برادامه ی سیاست خود ( اعتماد سازی وداشتن روابط متقابلا سودمند باتمام کشورها ) تاکید کرده وانصافا حرفی را هم که درتعارض با این سیاست های اصولی خارجی اش باشد ، مطرح نکردند.
اما طرف های دیگر قضیه ، انگیزه های بسیار قوی برای ایجاد جو ایران هراسی داشتند ودمی بیکار ننشسته ودراین میان ، به موفقیت های نسبی ولو موقت – که حاصل کار سرویس های یاد شده بود – دست یابند که مسلما آثار پایداری غیر ازاینکه جناح بندی هایی را درسرویس های اروپایی نشان میدهد ، درپی نخواهد داشت.
در راستای قالب کردن این مستندات قلابی ، در سرمقاله ی (سرسخن ) رسانه ی رسمی رجوی آورده شده است :
” … خبر دیگر، لو رفتن یک ماجراجویی تروریستی آخوندها در دانمارک بود که به سوژه خبرگزاریها تبدیل شد. ماجرایی که باعث شکرآب شدن هر چه بیشتر مناسبات دیپلماتیک آخوندها با دانمارک گردید. دانمارکی‌های سفیرشان در تهران را فراخواندند، حرکتی اعتراضی که در این روزهای حساس انزوای جهانی آخوندها، برایشان خرج مضاعف دارد “.
وزارت خارجه ی ایران بمثابه صالح ترین مرجع اظهار نظر کننده ، تمامی این اتهامات را رد کرده وطرف های مقابل هم سندی دایر به صحت اظهارات واقدامات شان ارائه نداده وموضوع درحد اتهام باقی مانده است وفعلا چیزی را جز همکاری های عناصری ازسرویس های مخفی غرب با توطئه های اسرائیل را نشان نمیدهد.
چرا که هیچ انسان عاقلی نمی پذیرد که ایران درچنین شرایط پیچیده وخطرناکی ، دست باین اقدامات بزند و بگذارد که دشمنانش ازاین آب گل آلود شده ماهی بگیرد.
همینطور :
” در ابعاد منطقه‌ای؛ رژیم در انزوای بی‌سابقه‌یی است. … در سوریه به حاشیه رانده شده و در لبنان نیز حزب‌اله در منگنه کامل تحریم‌های لیست تروریستی دارد جاسازی می‌شود…”.
ایران درمقایسه با گذشته ، موقعیت جهانی بهتری دارد وتحریم های آمریکا که باعث ترس وحشت بعضی ازکشورها شده ، بمعنی انزوا نیست.
ایستادن درمقابل این زورگویی های آمریکا که این زورگویی ها علیرغم رای دادگاه بین المللی لاهه که این کار آمریکا را غیر قانونی اعلام کرده و ترامپ توجهی به این رای ننموده ، جرات زیادی میخواهد که کشورها تا خودشان باین مسیر نیافتاده وسرشان به سنگ نخورد ، قهرمانی ای – که زمانی مجبورند نشان دهند – این روزها نشان نخواهند داد واین بمعنی پایان همه چیز نیست .
ضمنا حضور ایران در سوریه منطبق با قوانین بین المللی است وهمانطور که با خواست دولت آن کشور عملی شده، با اراده ی همان دولت هم متوقف خواهد شد.
دیگر اینکه برای تسلط بر لبنان و… ، آمریکا راهی جزبدنام کردن حزب اله لبنان ندارد واین تقصیر ایران وحزب اله نیست که آمریکا اینقدر سلطه گر وطمع ورز است.
قدر مسلم اینکه ، با عدم حضور آمریکا درمنطقه ، این جنگ ها ودشمنی ها خاتمه خواهد یافت!
بازهم :
“در کنار همه این‌ها اضافه کنید یک مقاومت رو به رشد و توانمند که با سازماندهی مستمر کانونهای شورشی در داخل کشور و در اعماق جامعه ایران، خواب‌های بسیار هولناکی برای آخوندها می‌بیند… “.
شما اعماق را ول کنید و به شانس حضور سطحی درایران – که این شانس ازخرداد 1360میل بسوی صفر دارد- امید ببندید که این امید هم سرابی بیش نخواهد ماند.
باند رجوی چنان چهره ی شنیع و رسوایی ازخود نشان داده که برای حضور سطحی وفرمالیته اش درجامعه ، کاری شبیه کسی باید بکند که با سوزن خیاطی، قبر میکند.
وحید

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی