ج03222019

Last updateچ, 20 مارس 2019 11pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها کاظم نعمت اللهی باید میمرد چون درخواست خروج داده بود: نمونه ای از جامعه بی طبقه توحیدی

کاظم نعمت اللهی باید میمرد چون درخواست خروج داده بود: نمونه ای از جامعه بی طبقه توحیدی

خوانندگان توجه دارند که سخنرانی سناتورهای سابق 50 الی 100هزار دلار قابل پرداخت است. برای خریدهای پیراهن  مسعود رجوی هزینه کردن تردد از بغداد به پاریس توسط خود من مجازاست، شام و ضیافت های آنچنانی چند صدهزار دلاری در اور سورواز برای مفت خورانی که دو دقیقه از مریم رجوی تعریف کنند مجاز است. ولی نجات جان یک “گوهربی بدیل” یک “یک مجاهد لم یرتابو” وهزاران واژه های بی محتوایی که مسعود و مریم در تحمیق مجاهدین بکارمیبردند مجاز نیست. مسعودرجوی فقط و فقط یک قصد داشت که مجاهدین را در اشرف و لیبرتی نگهداشته بود. ریخته شدن خون آنها جهت مصرف در بازار شام خودفروشی سیاسی.  این مسئله تحلیل نیست ، استراتژی نیرویی رجوی بعد از اعلام اینکه تمامی شما (چه زن و چه مرد) همه علیه من هستید.....

------------------------------------------------------------------------------------

داوود ارشد, نه به تروریسم و فرقه ها هفتم نوامبر ۲۰۱۸

Davood Baghervand Arshad 256کاظم نعمت اللهی باید میمرد چون درخواست خروج داده بود: نمونه ای از جامعه بی طبقه توحیدی


خوانندگان توجه دارند که سخنرانی سناتورهای سابق 50 الی 100هزار دلار قابل پرداخت است. برای خریدهای پیراهن  مسعود رجوی هزینه کردن تردد از بغداد به پاریس توسط خود من مجازاست، شام و ضیافت های آنچنانی چند صدهزار دلاری در اور سورواز برای مفت خورانی که دو دقیقه از مریم رجوی تعریف کنند مجاز است. ولی نجات جان یک “گوهربی بدیل” یک “یک مجاهد لم یرتابو” وهزاران واژه های بی محتوایی که مسعود و مریم در تحمیق مجاهدین بکارمیبردند مجاز نیست. مسعودرجوی فقط و فقط یک قصد داشت که مجاهدین را در اشرف و لیبرتی نگهداشته بود. ریخته شدن خون آنها جهت مصرف در بازار شام خودفروشی سیاسی.  این مسئله تحلیل نیست ، استراتژی نیرویی رجوی بعد از اعلام اینکه تمامی شما (چه زن و چه مرد) همه علیه من هستید.، بود. این حقیقت را یکبارهم در جلسه ستاد برگزاری آکسیون مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه که در کلن آلمان  تشکیل شده بود و من هم عضو آن ستاد بودم توسط یکی از اعضای شورای رهبری تهمینه از زبانش پرید که ضمن اخراجش از ستاد بلافاصله او را به آمریکا (دانشجوی آمریکابود) فرستادند.
اما حقیقت مرگ کاظم نعمت اللهی تماما آنچه در زیر میآید نیست. سازمان آگاهانه بیمارانی که قرار بود جهت اهداف سیاسی سازمان قصابی شوند (دستور مستقیم و خط قرمز ترسیم شده مسعود رجوی ماندن در لیبرتی تا مرگ تمامی نفرات بود که مطلقا نباید نقض میشد) را از وخامت شرایط خود بی خبر نگهمیداشت. بطور مرتب آنها را با اخباری از اینکه هر لحظه بدنبال اعزام او به سوئیس و بهترین بیمارستانهای اروپا هستند بمباران میکرد، مرتب اخبار صددرصد دروغ تهیه پاسپورت و ویزا و … برای بیمار را به خورد او میداد تا مبادا بیمار مقاصد جنایتکارانه تشکیلات را جهت قربانی کردن بیمار را فهمیده و دست به اعتراض و درخواست خروج از سازمان را در نزد کمیساریا و یا حتی پزشک بکند. والا تنها راه خروج از سازمان پیوستن به رژیم و یا استفاده از امکاناتی که رژیم در عراق برای کسانی که میخواستند از سازمان جدا شوند و پی کار خود بروند نبود، کمیساریا نیز بود که هیچ ربطی به رژیم نداشت.
آنها که نمیدانند بدانند که اتفاقا بالاترین خوشحالی تشکیلات این بود که افراد بعد از جدایی از امکاناتی که رژیم براه انداخته بود تا مجاهدین جرات کنند از جهنم رجوی خارج شوند، استفاده کنند تا رجوی بتواند با تخریب و ترور سیاسی جداشدگان جلوی بقیه را برای خروج بگیرد.در ضمن کاظم جزء لیست سیاه رجوی بود چون بشدت با تشکیلات مسئله داشت و باید نابود میشد. معالجه برای مسئله دارها طبق دستور تشکیلات (مسعودرجوی و مریم رجوی) خیانت به انقلاب بود. برای من طبق گفته دندانپزشک تشکیلات که با هم بسیار دوست بودیم که نفرت تشکیلات را بر انگیخته بود،  این بود که: “که دندانهای تورا معالجه نکنیم”  کاظم نیز اگر در تشکیلات لحظه به لحظه جان داد بدلیل فریب های جنایتکارانه تشکیلاتی بود و نه تمایل آنها به ماندن. او چند بار درخواست خروج داده بود. به همین دلیل باید میمرد.

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی