چ05222019

Last updateچ, 22 می 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مصاحبه با علی اکرامی در مورد تحلیل و بررسی پیام اخیر مسعود رجوی

مصاحبه با علی اکرامی در مورد تحلیل و بررسی پیام اخیر مسعود رجوی

این تحلیل و ضرب العجل را اعضایی که طی این مدت از این تشکیلات جداشده اند افشا کردند. مسئولین فرقه و بویژه مریم رجوی روی حرکات اعتراضی مردم در دیماه به بعد حساب جدی باز کرده بودند. انها همانند همیشه و با عوام فریبی و دروغ و فریب سعی کردند خواسته ها و مطالبات بحق مردمی که شکل صنفی داشت را درجهت منافع سیاسی خود البته درتبلیغات مصادره کنند. این تبلیغات فریبنده هم عمدتا مصرف داخلی داشت. اگر نگاهی به آمار اعضای جداشده و سطح تشکیلاتی انها در یکسال اخیر بیندازیم بخوبی درخواهیم یافت این فرقه در بحرانی ترین پروسه خود درالبانی بسر می برد. علیرغم تمامی لابی های سران این فرقه با دولت و کمیساریای البانی و ایجاد سخت ترین شرایط زندگی و از جمله قطع مستمری ماهیانه و ممنوعیت کار و خروج از البانی و فشارهای روحی و روانی و تهدیدهای فیزیکی و تعقیب و مراقبت بوسیله عناصر جاسوس و خودفروخته پروسه جدایی روز به روز شتاب بیشتری بخود می گیرد.

 

----------------------------------------------------------------------------------

علی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، دوم دسامبر۲۰۱۸

isis rajavi mko terrorمصاحبه با علی اکرامی در مورد تحلیل و بررسی پیام اخیر مسعود رجوی


سئوال: پیام ۱۱ مسعود رجوی دررابطه با اماده باش برای سرنگونی در این سرفصل را چگونه تحلیل و ارزیابی می کنید؟
جواب: درمقدمه باید گفت پیام رجوی که بقولی مرحوم و مجهول المکان است. هیچ حرف تازه ای نداشت و برعکس درقیاس با پیام و موضع گیری گذشته یک گام به عقب محسوب میشود. سرکردگان این فرقه تحت تاثیر سخنان جان بولتن مشاور امنیتی ترامپ که گفته بود رژیم حاکم برایران جشن ۴۰ سالگی خود را نخواهد گرفت، موضع گیری کردند که نظام حاکم برایران تا ۲۲بهمن ۹۷ سرنگون خواهد شد وحتی خطاب به اعضای معترض که خواهان جدایی بودند اعلام کردند تا ۲۲بهمن درمناسبات بمانید اگرسرنگونی محقق نشد می توانید جداشوید.
این تحلیل و ضرب العجل را اعضایی که طی این مدت از این تشکیلات جداشده اند افشا کردند. مسئولین فرقه و بویژه مریم رجوی روی حرکات اعتراضی مردم در دیماه به بعد حساب جدی باز کرده بودند. انها همانند همیشه و با عوام فریبی و دروغ و فریب سعی کردند خواسته ها و مطالبات بحق مردمی که شکل صنفی داشت را درجهت منافع سیاسی خود البته درتبلیغات مصادره کنند. این تبلیغات فریبنده هم عمدتا مصرف داخلی داشت. اگر نگاهی به آمار اعضای جداشده و سطح تشکیلاتی انها در یکسال اخیر بیندازیم بخوبی درخواهیم یافت این فرقه در بحرانی ترین پروسه خود درالبانی بسر می برد. علیرغم تمامی لابی های سران این فرقه با دولت و کمیساریای البانی و ایجاد سخت ترین شرایط زندگی و از جمله قطع مستمری ماهیانه و ممنوعیت کار و خروج از البانی و فشارهای روحی و روانی و تهدیدهای فیزیکی و تعقیب و مراقبت بوسیله عناصر جاسوس و خودفروخته پروسه جدایی روز به روز شتاب بیشتری بخود می گیرد. درچنین شرایطی انها برای مهار موج جدایی ها و مقابله با بحران فروپاشی ابتدا بالاترین و باسابقه ترین عنصر تشکیلات خود یعنی مهدی ابریشمچی را از فرانسه به البانی فرستادند تا بعنوان مسئول تشکیلات مقر اشرف سه با روند رو به افزایش جدایی ها واز هم گسستن بندهای تشکیلاتی مقابله نماید. ولی حضور مشاور ارشد رجوی هم دردی را دوا نکرد. به ناچار به روال همیشگی به انتخاب مسئول اولی و ایجاد هیاهو پیرامون انتخاب زهرا مریخی پرداختند.اعضایی که درطی سالیان دراین فرقه بوده اند بخوبی می دانند که انتخاب مسئول اولی نه یک اقدام محتوایی بلکه دقیقا فرمالیستی و صرفا بمنظور انحراف اذهان اعضا و خریدن زمان و مشغول کردن اعضا و درگیر کردن انها بخود بوده است. یا بقول مریم رجوی پمپاژ خون جدید درپیکر سازمان وپرتاب اعضا به جلو. زهرا مریخی امده بود تابقول خودش این تشکیلات را از نو ساخته و پرنشاط و باطراوت نماید. ولی علیرغم سروصدای فراوان و هو و جنجال، موج جدایی و فرار ادامه پیدا کرد تاجاییکه مریم مجبور شد خودش و ان هم در سکوت مطلق وارد البانی گردد. مریم رجوی دربدو ورود درهتل اینترنشنال البانی مستقر شد. او دوهدف را دنبال می کرد. دعوت از شخصیت ها و عناصراجتماعی بمنظور مقابله با آثار افشاگری های اعضای جداشده که کاملا شخصیت ها وجامعه البانی بخصوص مردم این کشور، رسانه های همگانی و برخی از احزاب را تحت تاثیر خود قرار داده بودند و برگزاری نشست های موسوم به انقلاب و صفرصفر با اعضای مسئله دار ومعترض داخل تشکیلات، بخاطر وخامت اوضاع تشکیلات و اوج مسله داری اعضا.
هنوز حضور مریم در البانی از طرف مسئولین فرقه تایید نشده است ولی خبرهای جسته و گریخته ای که بوسیله اعضای جدا شده درضمن تماس بااعضای مستقردرکمپ اشرف سه شنیده میشود حاکی از ان است که بحث های جدید مریم که تا اعضا مجددا انقلاب نکنند خبری از سرنگونی نخواهد بود بشدت اعضا را معترض و مسئله دار کرده است. انها مریم را درمعرض این سوال قرار داده اند که پس ضرب العجل وسرفصل سرنگونی در ۲۲بهمن ۹۷ چه شد؟

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی