چ05222019

Last updateچ, 22 می 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها حباب “همیاری ” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید!

حباب “همیاری ” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید!

این روزها سالگرد  یکی از فیل هوا کردن های باند رجوی که “همیاری ” نام دارد، میباشد!تمام نوچه های درجه اول رجوی دراین برنامه حضور یافته وبه گزافه گویی میپردازند و شنوندگان دست چین شده ای را هم تدارک میبینند که ضمن ستایش از رهبری سازمان ، بخشیدن ارقام درشتی را بعنوان کمک مالی به سمع ونظر بینندگان وشنوندگان سیمای دروغپرداز رجوی می رسانند!بعضی از این تماس گیرندگان ، ماموریت دارند که اعلام کنند که مهم ترین  چیز؟! خود را فروخته وصرف کمک به سازمان کرده اند و …فرشته یگانه  که دشمنی اش با خانواده ها ی گرفتار مناسبات ننگین سازمان مجاهدین رجوی ، اظهرو من الشمس است، یکی از صخنه گردانان برنامه ی مضحک وعوامفریبانه ی ” همیاری ” بوده وطی آن دروغ های شگفت انگیزی بخورد شنوندگان داد!

-------------------------------------------------------------------------------------------

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم دسامبر ۲۰۱۸

Maryam Massoud Rajavi Saddam Saudi Money Gold Terrorismحباب “همیاری ” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید!

این روزها سالگرد  یکی از فیل هوا کردن های باند رجوی که “همیاری ” نام دارد، میباشد!

تمام نوچه های درجه اول رجوی دراین برنامه حضور یافته وبه گزافه گویی میپردازند و شنوندگان دست چین شده ای را هم تدارک میبینند که ضمن ستایش از رهبری سازمان ، بخشیدن ارقام درشتی را بعنوان کمک مالی به سمع ونظر بینندگان وشنوندگان سیمای دروغپرداز رجوی می رسانند!

بعضی از این تماس گیرندگان ، ماموریت دارند که اعلام کنند که مهم ترین  چیز؟! خود را فروخته وصرف کمک به سازمان کرده اند و …

فرشته یگانه  که دشمنی اش با خانواده ها ی گرفتار مناسبات ننگین سازمان مجاهدین رجوی ، اظهرو من الشمس است، یکی از صخنه گردانان برنامه ی مضحک وعوامفریبانه ی ” همیاری ” بوده وطی آن دروغ های شگفت انگیزی بخورد شنوندگان داد!

هدف این برنامه، طرح نظریات رجویست های برخوردار تر، از زبان مردم موهوم از یک طرف و پنهان گردن منابع عظیم مالی واقعی  باند رجوی  ازطرف دیگر است!

البته ، درخواب نگه داشتن اعضای شکار شده وپرکنده ی سازمان، یکی دیگر ازاهداف- شاید هدف مهم – این خیمه شب بازی خسته کننده باشد!

فرشته خانم دربرنامه ی موصوف میگوید :

” … کسی به‌سادگی دسترنج و محصول کار و تلاش و زندگیش را تقدیم به جنبشی نمی‌کند مگر این‌که عمیقاً به آن جنبش اعتماد داشته باشد. عمیقاً به رهبری آن جنبش اعتماد داشته باشد. و این صفی است از اعتماد که نثار مقاومت می‌شود “.

منهم به تبعیت از حرف شما ، میخواهم نتیجه بگیرم که چنین تقدیمی درکار نیست!

شخصی که زندگی اش از محصول دسترنج اش میچرخد، مجاهدین رجوی را دشمن خود میداند و لاجرم چیزی بدان نمیدهد!

درمورد کسانی که داریی شان از راههای بی زحمت بوجود آمده، مسئله بدتر ازاین است !

چرا که این جماعت بسی حسابگرتر بوده وخسیس اند و روی اسب مرده شرط بندی یا سرمایه گذاری نمیکنند ونتیجه اینکه ادعای این خانم دشمن خانواده های اعضای دربند مجاهدین ، دروغ است!

بازهم :

” از مادر فاطمه که می‌گفت خانه‌اش را فروخته و به خانه کوچکتری در حومه نقل مکان کرده و پولی که از این طریق به دست آورده را تقدیم سیمای آزادی کرده است “.

ما که  میان مردم  زندگی کرده  ودرمورد روحیه ی مردم بیشتر میدانیم،  با کمال تاسف به اطلاعتان میرسانیم که مردم غرق شده درمصرف گرایی وتجمل محوری ایران ، اغلب درصدد بزرگ کردن خانه ی خود ونه کوچکتر نمودن آن هستند و اگر این فاطمه خانم فردی جعلی نباشد ، بنحوی که امنیت او بخطر نیافتد ، بما معرفی کنید تا دیگران را با لحاظ جمیع جهات ، باو معرفی نموده وبرای رفع آفت بزرگ تجمل گرایی درایران که منبع رنج ها وشکست های فراوان است، ازوجود بی مثال او استفاده کنیم!

همچنین :

” یا هموطنی که از داخل کشور زنگ‌ زده بود و می‌گفت با وجود این‌ که در وضع معیشتی بدی به‌سر می برد اما از یک وعده غذایش می‌زند و آن را به سیمای آزادی کمک می‌کند “.

هزار بار بشما توصیه کردیم که اینقدر دروغ نگفته وبه چوپان دروغگو تبدیل نشوید که اگر توصیه ی ما را پذیرفته بودید، ناچار بودیم که اقلا این یکی حرف شما را قبول کنیم و اینهمه پیش تان شرمنده نباشیم!

وایضا :

” تا اون هموطنی که بیش از ۲۰۰هزار پوند انگلیس کمک کرده بود اما به شیوه همه جوان‌مردان در فرهنگ غنی ایران حاضر نبود حتی اسمش عنوان بشود و می‌خواست به قول ما مجاهدین بی‌نام و نشان این کمک را اهدا کند “.

در زمانی که بقول زنده یاد صمد بهرنگی ، چشم راست به چشم چپ دروغ میگوید و اصطلاح “مشکل خودت هست” و … ، به اصطلاح غالبی دربین مردم تبدیل شده ، امکان این بذل وبخشش بصورت واقعی ، مقدور نیست مگر اینکه شرایطی داشته باشد:

۱-  خبر ازاساس دروغ باشد!

۲- دارنده ی چنین پولی ، جزو اقشار  بالای متوسط باشد ولابد خرپول تشریف دارد!

۳- درصورت درست بودن فرضیه ی ۲، باید این فرد بخوبی بداند که سازمان به گذشته ی خود وجامعه ی بی طبقه ی توحیدی خود تف کرده ونظر این مرد ثروتمند را بسوی خود معطوف کرده است!

۴- او عامل یکی ازکشورهایی بوده که به مجاهدین رجوی ، کمک مالی میرسانند!

درادامه :

“اما این‌که سؤال کردید که برآورد از وضعیت جامعه و تعادل بین جبهه رژیم و جبهه مقاومت چگونه است. فکر می‌کنم الآن این تعادل خیلی خیلی روشن است عواملی که قیام دیماه سال گذشته را ایجاد کرد پا برجا است لذا این قیام استمرار دارد و این نقطه‌عطف به عقب بر نمی‌گردد. مردم تمامیت این رژیم را نفی کرده‌اند “.

تحرکات دیماه سال گذشته ، اصالت چندانی  نداشت ومسائلی در میان بود که آنها که میتوانستند ، درک کنند، کردند!

ضمنا نفی یا تایید حاکمیت ازطرف مردم، هیچ ارتباطی با منافع و موقعیت شما ندارد وتاثیری ازاین بابت نمیگذارد!

مردم ایران بدرجات متعدد، مخالف  وحتی دشمن شماست و سرمایه گذاری بر روی این عامل، شرط عقل نیست!

سپس :

“… این هموطنان با حمایتهای ارزشمندشان نشان دادند که این مقاومت تا کجا در اعماق جامعه ایران ریشه دارد. بی‌شک تا جنبشی که حامیانی این چنین متعهد و مسئول دارد مسیر پیشرویش برای تحقق اهداف آزادیخواهانه‌اش باز و چشم‌انداز پیروزیش روشن است “.

با این توهمات و خود فریبی ها بود که خودتان را به این روز انداختید اخیه!

مردم درگیر با مشکلات متعدد که ریشه درحوادث ۴۰۰ ساله دارد ، به عنصری بنام مجاهدین خلق که روح وجانش پیش استعمار بوجود اورنده ی این وضعیت است ، وقعی نمی نهند ومسلما کمکی هم نمیکنند!

اگر براستی باز هم بر وجود این کمک های موهوم اصرار دارید، ابتدا نشان دهید که واقعا شایسته ی این کمک ها هستید و اولین گام دراین مورد، رها کردن اعضای درب ند رجوی و فراهم کردن ملاقات آنها با خانواده هایشان است!

و گر نه مردم ایران دیوانه نشده اند که به زندانبان های بیرحم فرزندان خود کمک کنند!

و سرانجام اینکه خانم فرشته یگانه!

شما سوابق ننگینی در دستگاه شستشوی مغزی این فرزندان مردم دارید وبارها مشاهده شده است که با سماجت تمام مانع ملاقات این تیره روزان با اعضای خانواده ی شان هستید!

موضعگیری شما، کار باند رجوی را خرابتر میکند وچه بهتر که به کنج عزلت خزیده ودرمورد این جنایات خود فکر کرده واگر توفیقی برایتان باقی مانده، جبران مافات نمایید!

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی